Kennismaken met:

Mark Lamb profielfoto

Mark Lamb


manager PIT 010

06 5254 1225

Ik ben manager bij PIT 010 in Rotterdam. Samen met collega’s, de gemeente en collega-instellingen voeren we het welzijnswerk in het gebied IJsselmonde uit. Als manager hecht ik grote waarde aan een gezonde balans tussen een gedegen, betrouwbare bedrijfsvoering en een mensgerichte organisatie met ruimte voor eigen creativiteit en eigen verantwoordelijkheid. In het dagelijkse werk betekent dat we zaken zoals registratie en cijfermatige resultaten op orde hebben, zodat er tijd over blijft voor meer inhoudelijke vraagstukken. Voor medewerkers vind ik het belangrijk dat we, net als voor bewoners, op maat kijken wat bij iemand past en waar iemand gemotiveerd van raakt. Hierbij zie ik verschillen in kwaliteiten en interesses als een kracht, waarbij mijn uitgangspunt is dat er voor iedereen een passende plek kan en moet zijn.

Mijn ervaring in onder andere de gezondheidszorg en jeugdzorg, geven mij een sterke intrinsieke ‘drive’ om binnen het sociaal domein zorg en welzijn dichter bij elkaar te brengen. Het gegeven dat mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben vaak keer op keer hun verhaal moeten doen en vaak een lange route moeten afleggen, voordat zij bij de passende hulp of dienst terechtkomen, vind ik een doorn in het oog. Zorg en welzijn dichter bij bewoners aanbieden, waarbij er maatwerk wordt geboden in de eigen woon- en leefomgeving, is volgens mij de toekomst.

Bij PIT 010 hanteren wij een oplossingsgerichte aanpak, waarbij we zoveel mogelijk met de beelden van mensen over hun eigen toekomst werken. We leggen daarbij de nadruk op wat iemand kan, niet op wat iemand niet kan. Ik ben van mening dat iedereen in staat is te leren en te ontwikkelen. Ik werk dagelijks met collega’s aan het activeren van bewoners, waar ik heel veel energie uit haal. Ik kijk dan ook met heel veel plezier uit naar de komende jaren, waarin wij samen met drie partnerorganisaties verantwoordelijk zijn voor participatie, maatschappelijke dienstverlening en jongerenwerk in IJsselmonde.


Expertise

  • (Forensische) jeugdzorg
  • Managen van eigen verantwoordelijkheid
  • Participatie & emancipatie van bewoners
  • Verandermanagement