Kennismaken met:

Nane Akpa profielfoto

Nane Akpa


adviseur

06 4843 0661

Mijn naam is Nane Akpa. Sinds 2008 ben ik actief als adviseur op het gebied van jeugd en veiligheid.

Hiervoor heb ik ervaring opgedaan als maatschappelijk werker en met verschillende doelgroepen gewerkt: volwassenen, ex-gedetineerden en jongeren uit overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Sinds 2010 ben ik manager van het Intensief Casemanagement, outreachende en onconventionele begeleiding van risicojeugd van 16 tot en met 23 jaar. Deze werkwijze is inmiddels overgenomen door de wijkteams in Rotterdam Delfshaven.

Met de aanpak jeugd en overlastproblematiek heb ik in verschillende gemeenten ervaring opgedaan. In de rol van interim projectleider in o.a. Dordrecht en Waalwijk of adviseur van gemeenten o.a. in Veenendaal en Haarlem. In 2015 heb ik in opdracht voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie de Futuro Aanpak Overlast mede doorontwikkeld in het Actie Leer-Programma en ben ik actief geweest in gemeenten als Venlo, Ede, Waalwijk in Haarlem. De aanpak is gericht op de wijk en het netwerkverband dat bestaat uit jongeren die overlast, crimineel of ondermijnend gedrag vertonen. Bij de aanpak wordt het sociale domein aan het veiligheidsdomein verbonden en overlast stapsgewijs aangepakt met de nadruk op ‘samen leren’.

In mijn ervaring zijn regels, systemen en procedures belangrijk, maar bepalen de persoonlijke relaties en het onderlinge vertrouwen of een netwerk effectief en daadkrachtig opereert. Deze onderstroom zichtbaar maken en komen tot een cultuuromslag vind ik erg uitdagend. Ik wil mij graag inzetten om de leefbaarheid en veiligheid in Nederland te verbeteren door jongeren perspectief te bieden en grenzen te stellen.

NIEUWSGIERIG NAAR HET LEVEN VAN EEN ADVISEUR BIJ B&A?

Zo ziet een werkdag van Nane eruit ⇒


Expertise

Jeugd | Veiligheid | Intensief Casemanagement (ICM) | Wijkteams | JSP (Jongerenservicepunt) | ALP (Actie Leerprogramma)