Kennismaken met:

Rob Ramsey profielfoto

Rob Ramsey


adviseur

06 - 54 30 43 99

Met mijn ruime ervaring in verschillende sectoren, zowel privaat als publiek, en met kennis van het sociaal domein help ik gemeenten een stap vooruit in de transformatie. Door verbindingen te leggen weet ik integrale adviezen uit te brengen. Kenmerkend in mijn advies is, dat ik niet alleen vanuit de inhoud kijk maar ook vanuit de mensen, processen, structuren en de maatschappij. Het gaat immers om de burger.

Recente opdrachten waren in de domeinen van werk & inkomen, Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en schulddienstverlening. Zo heb ik gemeente Rhenen geadviseerd over de uitvoering van de Wsw, het komend decennium, gebaseerd op feiten en tendensen in gemeenteland. Daarbij is het fenomeen van de sociale ondernemer en de combinatie met Social Return On Investment diepgaand aan bod gekomen. Het was een ingrijpend advies, maar is vrijwel volledig geïmplementeerd. Een ander voorbeeld is de gemeente Tiel, waar ik voor de jeugdzorg een breed gedragen risico-inventarisatie heb opgesteld en mijn aanbevelingen heb gedaan om de rust in de jeugdzorg te herstellen.

Integriteit is voor mij van groot belang. Doen wat je belooft, en meer. Dat is ook in mijn werk terug te vinden: de waarheid en werkelijkheid krijgen bij mij voorrang en ik merk dat dat door directies en colleges wordt gewaardeerd. Net als mijn diplomatie en mijn vermogen goed en productief samen te werken met alle lagen in de organisatie.

NIEUWSGIERIG NAAR een werkdag van Rob BIJ B&A?

Lees hier hoe zijn werkdag eruit ziet  >


Expertise

  • Wsw, SW-bedrijf
  • Sociale ondernemers en ondernemingen
  • SROI (Social Return On Investment)
  • Werkprocessen in het sociaal domein
  • Schuldvraagstukken
  • ICT in het sociaal domein, op hoofdlijnen
  • Risico-inventarisatie en risicoanalyse
  • Bedrijfsvoering