Kennismaken met:

Rosa Duijvendak profielfoto

Rosa Duijvendak


adviseur

06 - 2188 2985

Mijn naam is Rosa Duijvendak en ik ben afgestudeerd als socioloog aan de Universiteit Utrecht. In deze master heb ik mij gespecialiseerd in internet, sociale media & netwerken, beleid, zorg en organisaties.

Ik ben begin februari 2018 gestart bij B&A als stagiair, waar ik onderzoek heb verricht naar criminele en overlastgevende jongerennetwerken op Instagram en de straat. Ik heb aan de hand van een sociaal netwerk analyse gekeken wat de verschillen zijn in deze jongerennetwerken. Hiermee heb ik een advies geformuleerd over in hoeverre Instagram bijdraagt bij het in kaart brengen van criminele en overlastgevende jongeren. Daarnaast was ik tijdens mijn stage nauw betrokken bij het jongerenwerk van Indebuurt033.

Sinds 1 januari 2019 ben ik aan de slag als adviseur en betrokken bij verschillende adviesopdrachten. Ook ondersteun ik bij een aantal monitoring rapportages. Ik houd mij vooral bezig met opdrachten op het gebied van jeugd en veiligheid, waarbij mijn achtergrond in psychologie en sociologie goed van pas komt. Ik heb altijd veel interesse gehad in individueel gedrag en het effect daarvan op een groep, de maatschappij en beleid. Zeker in jeugd en veiligheid is groepsgedrag en zijn netwerken van jongeren een interessant fenomeen.

Veel kinderen en jongeren kunnen gelukkiger opgroeien door onze uitvoerings- en adviesopdrachten en krijgen meer kansen. Dat geeft enorm veel voldoening en is mijn grootste drijfveer.


Expertise

Jeugd | Veiligheid | Jeugdzorg | Netwerkanalyses | Kwantitatief onderzoek en analyses | Toegepast beleidsonderzoek | Beleidsadvisering