Kennismaken met:

Yorick van den Berg profielfoto

Yorick van den Berg


adviseur

06 - 50 69 53 45

Voor mijn opdrachtgevers richt ik me op de regionale en lokale strategievorming en concretisering van de uitvoeringspraktijk in het sociaal domein. Mijn expertise bestaat uit een gedegen inhoudelijke kennis over de ontwikkelingen in de Wmo en Jeugdwet, de (administratieve) organisatie en financiering van de zorg.

Zo heb ik meerdere welzijnsorganisaties ondersteund bij het voorbereiden op kansen die de decentralisaties in het sociaal domein bieden.

Ik ben in meerdere gemeenten actief (geweest) in de vormgeving van het opdrachtgeverschap in het sociaal domein. Bijvoorbeeld het inrichten van de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie tussen de gemeente Doetinchem en Buurtplein BV. Daarnaast werk ik in opdracht van uitvoeringsorganisaties in welzijn en zorg om tot vernieuwing en integraliteit van de dienstverlening te komen. Dat doe ik door deze organisaties te begeleiden in consortiumvorming en het ontwerpen van een gezamenlijke propositie voor hun opdrachtgevers. Zo heb ik vijf samenwerkende welzijnsorganisaties begeleid bij het komen tot één gezamenlijke dienstverlening. Een jaar na de eerste sessie met de bestuurders was de nieuwe organisatie een feit: BINT Welzijn.

Ik word in mijn werk gedreven door de opvatting dat in het sociaal domein met betrokkenheid en praktische oplossingen betere resultaten bereikt worden voor mensen in kwetsbare posities, dan met abstracte plannenmakerij.

NIEUWSGIERIG NAAR HET LEVEN VAN EEN ADVISEUR BIJ B&A?

Naar een werkdag van Yorick ⇒


Expertise

Inkoop en subsidiëring in het sociaal domein | Wijkteams | Vernieuwing dagbesteding | Projectmatig werken sociaal werkers | Rekenkameronderzoek | Bestuurskracht en gemeentelijke samenwerking


Opinie