Vacature

Indebuurt033, Amersfoort


Regels en wetten: iedereen heeft er mee te maken. De één bij het aanvragen van studiefinanciering of een uitkering, de ander bij een ontslagprocedure of een strafbaar feit. Veel mensen raken de weg totaal kwijt in al die verschillende wetten en regels. Ze roepen de hulp in van een deskundige die de weg wél kent: de Sociaal Juridische Dienstverlener. En zo’n deskundige zoeken wij!

Sociaal Juridisch Dienstverlener
(32 uur Amersfoort)

Hoe werken de procedures bij ontslag, uitkeringen, schulden, klachten, asiel of straf? Als Sociaal Juridisch Dienstverlener ontvang je samen met een team van vrijwilligers iedere ochtend tijdens vrije inloop spreekuren inwoners met zeer verschillende achtergronden. De vragen waarmee ze komen hebben onder andere betrekking op inkomen, belastingen, het aanvragen van urgentieverklaringen, uitkeringen (bijv. WW of bijstand) en toeslagen (waaronder huur en zorg). Je helpt inwoners met de aanvraag van financiële regelingen of fondsen. Daarnaast adviseer je bij bijvoorbeeld geschillen met werkgever (arbeidsconflict, ziekteverzuim), huisbaas, consumentenkoop, brief van justitie of echtscheiding. Je stelt samen met de inwoner bezwaarschriften op en biedt hulp bij ingewikkelde brieven of het voeren van telefoongesprekken.

De hulp is altijd gericht op kortdurende ondersteuning waarbij je de vraag verheldert, informatie en advies geeft en samen zoekt naar oplossingen met het uiteindelijke doel het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoner.

Verder:

  • onderhandel en bemiddel je met schuldeisers, soms werkgevers en uitkerende instanties;
  • inventariseer je probleemgebieden zoals schulden en zorg je voor een juiste bemiddeling en opvolging hiervan als hier inderdaad sprake van is (doorverwijzen naar schuldhulpverlener);
  • heb je contacten met diverse instanties zoals sociale diensten, deurwaarders, advocaten (familierecht, sociaal zekerheidsrecht), bewindvoerders en gemeente;
  • verbind jij met de inwoner netwerken met elkaar en werk jij actief samen met andere professionals binnen en buiten Indebuurt033;
  • stimuleer en ontplooi je initiatieven in de wijk, onderhoud je een relevant netwerk en draag je hiermee actief bij aan de sociale basisinfrastructuur in Amersfoort;
  • heb je naast de individuele caseload, taken in het vormgeven en uitvoeren van de groepsgewijze voorlichting en ondersteuning en werk je nauw samen met vrijwilligers. Hierbij help en ondersteun je de vrijwilligers op inhoudelijk vlak.
  • als lid van de “vakgroep” SJD werk je samen met je collega’s aan de verdere professionalisering van het vakgebied SJD en de ontwikkeling van Indebuurt033.

Wat vragen wij?

Als Indebuurt033-gezicht schakel je op een natuurlijke manier tussen verschillende niveaus en communiceer je op een vriendelijke en heldere wijze met in- en externe partners. Je wilt het voor de inwoner namelijk zo begrijpelijk mogelijk maken. Je begeeft je makkelijk tussen de mensen en beschikt bij vlagen over engelengeduld. Als vanzelfsprekend ben je goed in staat om te luisteren, te analyseren en adviseren en scoor je hoog op besluitvaardigheid. Je bent betrokken bij de organisatiedoelstellingen en geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken. In lastige situaties wil je graag mensen bijstaan, geef je niet snel op en zoek je naar de mogelijkheden in de wet.

Daarnaast beschik je over:

  • Een afgeronde relevante HBO opleiding zoals bv. SJD;
  • Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
  • Goede kennis van Belastingen is een pré.

Met jouw professionele, open en energieke uitstraling, gecombineerd met daadkracht en uitstekende communicatieve vaardigheden weet jij deze functie met succes uit te voeren.

We vragen veel, maar wat staat daar tegenover?

Een belangrijke rol binnen een maatschappelijk betrokken organisatie. Je werkt samen met ervaren professionals, van wie je kunt leren en die van jou kunnen leren, maar met wie het bovenal heel gezellig is. Naast ruimte voor het nemen van initiatieven, zelfstandigheid en persoonlijke groei bieden wij uiteraard een passend salaris met een set van aanvullende arbeidsvoorwaarden. Dit is conform de cao Sociaal werk. De bijbehorende functieschaal is 8.

Indebuurt033

Indebuurt033Per 1 januari 2017 is de nieuwe combinatie Indebuurt033 gestart. Een samenwerking van WELZIN, MEE en B&A. Met onze benadering zetten we in op het vermogen van mensen om belemmeringen weg te nemen die het moeilijk maken om deel te nemen aan onze samenleving. Hierbij wordt gelijktijdig ingezet op eigen kracht van mensen, op groepskracht en op buurkracht. Eigen autonomie en verantwoordelijkheid van inwoners van Amersfoort is van groot belang. Ook is er aandacht voor de sociale verbondenheid met anderen en het creëren van een veilige buurt en opvoedomgeving in de wijken van Amersfoort. Hiermee werken wij aan een steeds steviger sociale basisinfrastructuur in Amersfoort.

Deze vacature staat open bij B&A, wat inhoudt dat je bij B&A in dienst treedt.

Belangstelling?

Hebben wij je interesse gewekt? Ga naar het sollicitatieformulier op www.bena.heeftvacatures.nl en verstuur jouw onderscheidende, krachtige motivatiebrief en CV vóór 7 december 2018.

Onze sollicitatieprocedure start met een sollicitatiegesprek eventueel gevolgd door een 2e gesprek. Een referentiecheck en een VOG-aanvraag zijn onderdeel van de procedure. Voor inhoudelijke vragen over de functie en de procedure mag je mailen naar werken@bagroep.nl.

Noot aan alle externe bureaus: wij waarderen jullie wens om mee te helpen met het vervullen van de vacature. Toch kiezen wij er voor om de vacature zelf te vervullen.

Onze organisaties