Vacature

Stageplaats -
Buurtverbinding,
Amsterdam

Het project Buurtverbinding een initiatief van het ROC van Amsterdam, ROCTOP, Dock, JSP, stadsdeel West en stadsdeel Oost. Mbo studenten van verschillende zorg- en welzijnsopleidingen lopen hun stage in de wijk Landlust (Bos en Lommer) in Amsterdam West en in de wijk Indische buurt in Amsterdam Oost. Een belangrijk deel van de stage is gericht op de ondersteuning van de wijk in de veranderende welzijns- en zorgondersteuning. Door de veranderingen in de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is het wijkgericht werken belangrijk in de stad. Mensen blijven langer thuis wonen en eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie en mantelzorg zijn een belangrijk uitgangspunt.

Uitbreiding en verandering van taken, in tijden van bezuiniging, stelt gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en het onderwijs voor dilemma’s en nieuwe uitdagingen. Met het project Buurtverbinding kan op een innovatieve en ondernemende wijze worden ingespeeld op deze maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Korte omschrijving van de stage

De assistent coördinator is samen met de coördinatoren de centrale persoon voor wat betreft de dagelijkse coördinatie van de werkzaamheden en activiteiten. De assistent coördinator voert zijn/haar werkzaamheden uit binnen de afgesproken kaders. Hij/zij heeft zicht op (ondersteunings)vragen vanuit de wijk, de voortgang van de studenten en zorgt voor de juiste matching van student(en) aan de betreffende vraag. De assistent coördinator zorgt samen met de coördinator voor afstemming met en tussen de studenten, de betrokken instellingen, de begeleiders (docent en andere begeleiders) en eventueel andere betrokkenen. Daarnaast bouwt de stagiaire een eigen caseload op met cliënten uit de buurt.

De assistent coördinator van project Buurtverbinding (in samenwerking met de coördinatoren)

 • Is betrokken bij de werving van nieuwe stagiaires;
 • Fungeert als contactpersoon en aanspreekpunt voor studenten, betrokken instellingen en andere betrokkenen;
 • Is medeverantwoordelijk voor actieve werving vragen uit de wijk en het op peil brengen en houden van de ‘werkvoorraad’;
 • Bouwt en onderhoudt een relevant en actueel netwerk in de wijk ten behoeve van de werkvoorraad, spreekt met (eventuele) verwijzers en vertegenwoordigers van wijk actieve organisaties;
 • Begeleidt en instrueert de studenten bij het uitvoeren van hun werkzaamheden;
 • Monitort en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering (ondersteunings)vragen, signaleert tijdig eventuele knelpunten;
 • Bespreekt bpv-opdrachten;
 • Coördineert de inzet van begeleidingsactiviteiten en stemt hierover af met de betrokkenen;
 • Monitort en bewaakt de kwaliteit van de begeleiding van studenten en signaleert tijdig eventuele knelpunten;
 • Evalueert de uitgevoerde hulp en ondersteuning bij cliënten en/of instelling;
 • Evalueert het functioneren van studenten bij de cliënten en/of instelling;
 • Verspreidt samen met de studenten informatie (folders, nieuwsbrieven);
 • Neemt deel aan relevante overleggen.

Vaardigheden en competenties

 • Derdejaars hbo-student van de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening, Sociaal Werk, SPH of vergelijkbare studierichting;
 • Beschikbaar voor één studiejaar (september t/m juni) voor 32 uur per week;
 • Je beschikt over organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Je denkt out-of-the-box;
 • Je bent enthousiasmerend, toegankelijk en een goede teamplayer;
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Je bent flexibel;
 • Je kunt zelfstandig werken.

Startdatum: 2 september 2019 (looptijd 10 maanden)

Interesse?

Reageer dan via smartrecruiters.

Heb je inhoudelijke vragen over de stage? Stuur dan een mailtje naar een van de coördinatoren, Isa van Bossé  i.bosse@civicamsterdam.nl en Natasha Valies nvalies@dock.nl.