070 30 29 500 info@bagroep.nl
voorpagina
Janice Smith: Elderly People in Contemporary
01
|
05
Jaarverslag 2022
In dit jaarverslag blikken wij terug op de belangrijkste ontwikkelingen, prestaties en uitdagingen van 2022. We zijn trots op wat we met elkaar hebben bereikt en de resultaten die we hebben behaald. Zowel bij de verschillende uitvoeringsopdrachten door het land, door onze adviseurs én de stafafdelingen in Den Haag. We spreken onze dank uit aan al onze medewerkers, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en andere betrokkenen die hebben bijgedragen aan het succes van onze projecten. Zonder uw inzet en steun zou het niet mogelijk zijn geweest om zoveel te bereiken.
Missie / kernwaarden
Janice Smith: Elderly People in Contemporary
01
|
05
Afscheid Pit010
Voor altijd in ons hart gesloten

“Bij PIT 010 hebben we altijd gewerkt vanuit de gedachte dat ‘iedereen ergens goed in is en iets voor de maatschappij kan betekenen’. Altijd met het doel om IJsselmondenaren met hulpvragen te ondersteunen en actief mee te laten doen in de wijk. PIT 010 heeft veel bewoners weten te bedienen; van ouderen en Rotterdammers in kwetsbare situaties tot aan kinderen en jongeren.

Verbinding in de wijk
De Huiskamer van de Wijk en de drie Huizen van de Wijk dienden als sociale huiskamer voor veel bewoners. Hier was dagelijks ruimte voor een praatje en een kopje koffie. De deur stond altijd open voor iedereen. De vrijwilligers en medewerkers van PIT 010 waren zichtbaar in de verschillende wijken en attendeerden bewoners op de mogelijkheden om activiteiten bij te wonen of ondersteuning aan te vragen bij (hulp)vragen.”

Senior vriendelijk IJsselmonde
“Samen met de gemeente Rotterdam en andere partners in de wijk heeft PIT 010 bijzondere aandacht gegeven aan de seniorvriendelijke wijk. Dat resulteerde in 2021 in het Senioren Informatie Punt. Hier ondergaan mensen een medische check, stellen vragen op allerlei gebied en ontmoeten elkaar, delen ervaringen en doen nieuwe kennis op.”
Jongeren en kinderen op Zuid staan niet alleen
De jongerenwerkers van PIT 010 stonden dicht bij de jeugd door de korte lijnen met scholen. De reguliere en grenzen-stellende jongerenwerkers ondersteunden honderden jongeren individueel bij hun hulpvragen. PIT 010 leverde nazorg door de jongeren thuis te bezoeken, ouders te betrekken en met jongeren mee te gaan naar instellingen. In 2020 startte PIT010 een Jongeren Service Punt waar jongeren terecht kunnen met vragen, bijvoorbeeld op het gebied van stage, werk of opleiding. Voor kinderen tot 12 jaar zijn duizenden activiteiten georganiseerd. Van buitenlessen in de natuur tot voetbaltrainingen, knutselworkshops en dans- en toneellessen.”

Grip op geld
PIT010 ondersteunde duizenden Rotterdammers bij het oplossen van schulden en financiële hulpvragen. In 2021 startten we met de Pilot ‘Netwerkregisseur Armoede en Schulden’. Het resultaat was een stevig netwerk van schulddienstverlening, formele en informele initiatieven op het gebied van armoedebestrijding en andere financiële dienstverlening voor de bewoners. “

Samen voor de wijk
Tientallen vrijwilligers en buurtambassadeurs (actieve buurtbewoners) organiseerden onder begeleiding van PIT 010 activiteiten voor andere buurtbewoners, wat ten goede kwam aan de buurtbetrokkenheid. Er is zelfs een activiteitencommissie ontstaan in een wooncomplex, die nu zelfstandig van alles organiseert voor de complexbewoners.

Voor altijd in ons hart
IJsselmonde en haar bewoners zijn volop in beweging en ontwikkeling. Vol overgave en bevlogenheid gingen wij jaar in jaar uit de uitdaging aan om ons aanbod hierop aan te laten sluiten. Samen hebben we in al die jaren mooie resultaten geboekt. Hier zijn we trots op. Wij gaan het gebied en haar bewoners missen. Zij zitten voor altijd in ons hart!”
Mathilde en Marie-Fleur
Janice Smith: Elderly People in Contemporary
01
|
05
Voorwoord
“Nederland verandert sterk en dat merken we in ons werk maar al te goed. Onze samenleving staat onder druk en veel mensen hebben moeite om mee te (blijven) doen. Het jaar 2022 was een jaar waarin veel mensen de gevolgen hebben ondervonden van de coronapandemie, de toeslagenaffaire en de oorlog in Oekraïne. Deze gebeurtenissen hebben een grote impact gehad, waarbij steeds meer mensen worstelen met eenzaamheid, in armoede leven of op zoek zijn naar meer verbinding.

Daarmee is het werk van B&A misschien wel uitdagender en relevanter dan ooit tevoren. Er wordt een groot beroep op ons gedaan. We zetten ons dan ook dagelijks voor de volle 100% in voor de bewoners van de verschillende wijken in de steden en dorpen waarin we actief zijn. Ook in 2022 heeft B&A weer tal van sociale initiatieven ondernomen om mensen te helpen en hen met elkaar of met onze samenwerkingspartners te verbinden. We zijn trots op het feit dat we met verve de klussen hebben geklaard die gedaan moesten worden.

In dit jaarverslag delen wij een aantal inspirerende voorbeelden die illustreren hoe onze professionals zich hebben ingezet en welke positieve impact we hebben gehad op de gemeenschappen waarin we actief zijn.
Afscheid PIT010
B&A is landelijk actief in de meest uitdagende wijken van ons land. Maar na intensieve en enerverende rondes voor de aanbesteding van het welzijnswerk in Rotterdam, ontvingen we helaas ongunstig nieuws over ons werk in Rotterdam IJsselmonde. Daar stopte op 1 juni de opdracht PIT010, waarin we met veel toewijding en enthousiasme ruim tien jaar lang het welzijnswerk hebben gecoördineerd en uitgevoerd. Gelukkig zijn we met Futuro/ICM nog steeds actief in Rotterdam.
Nieuw hoofdstuk
Het jaar 2022 was voor B&A intern vooral een jaar van verandering en investering. We hebben geïnvesteerd in een slagvaardige organisatie die haar positie als maatschappelijk betrokken uitvoerings- en samenwerkingspartner, gesprekspartner en adviseur in het sociaal domein wil bestendigen. Een belangrijke stap hierbij was de oprichting van Stichting B&A Group en de werving van ons als nieuw bestuur.

Met deze overgang van BV naar stichting doen we recht aan onze sociale en maatschappelijke doelstellingen. Tevens sluiten we hiermee aan bij de bestuurlijke tendens om de voorkeur te geven aan organisaties zonder winstoogmerk bij de gunning van uitvoeringsopdrachten in het sociaal domein.

Mathilde Corsten & Marie-Fleur Lobry
Bestuur B&A
Subpagina Afscheid PIT010
Janice Smith: Elderly People in Contemporary
01
|
05
Afscheid Pit010
Voor altijd in ons hart gesloten

“Bij PIT 010 hebben we altijd gewerkt vanuit de gedachte dat ‘iedereen ergens goed in is en iets voor de maatschappij kan betekenen’. Altijd met het doel om IJsselmondenaren met hulpvragen te ondersteunen en actief mee te laten doen in de wijk. PIT 010 heeft veel bewoners weten te bedienen; van ouderen en Rotterdammers in kwetsbare situaties tot aan kinderen en jongeren.

Verbinding in de wijk
De Huiskamer van de Wijk en de drie Huizen van de Wijk dienden als sociale huiskamer voor veel bewoners. Hier was dagelijks ruimte voor een praatje en een kopje koffie. De deur stond altijd open voor iedereen. De vrijwilligers en medewerkers van PIT 010 waren zichtbaar in de verschillende wijken en attendeerden bewoners op de mogelijkheden om activiteiten bij te wonen of ondersteuning aan te vragen bij (hulp)vragen.”

Senior vriendelijk IJsselmonde
“Samen met de gemeente Rotterdam en andere partners in de wijk heeft PIT 010 bijzondere aandacht gegeven aan de seniorvriendelijke wijk. Dat resulteerde in 2021 in het Senioren Informatie Punt. Hier ondergaan mensen een medische check, stellen vragen op allerlei gebied en ontmoeten elkaar, delen ervaringen en doen nieuwe kennis op.”
Jongeren en kinderen op Zuid staan niet alleen
De jongerenwerkers van PIT 010 stonden dicht bij de jeugd door de korte lijnen met scholen. De reguliere en grenzen-stellende jongerenwerkers ondersteunden honderden jongeren individueel bij hun hulpvragen. PIT 010 leverde nazorg door de jongeren thuis te bezoeken, ouders te betrekken en met jongeren mee te gaan naar instellingen. In 2020 startte PIT010 een Jongeren Service Punt waar jongeren terecht kunnen met vragen, bijvoorbeeld op het gebied van stage, werk of opleiding. Voor kinderen tot 12 jaar zijn duizenden activiteiten georganiseerd. Van buitenlessen in de natuur tot voetbaltrainingen, knutselworkshops en dans- en toneellessen.”

Grip op geld
PIT010 ondersteunde duizenden Rotterdammers bij het oplossen van schulden en financiële hulpvragen. In 2021 startten we met de Pilot ‘Netwerkregisseur Armoede en Schulden’. Het resultaat was een stevig netwerk van schulddienstverlening, formele en informele initiatieven op het gebied van armoedebestrijding en andere financiële dienstverlening voor de bewoners. “

Samen voor de wijk
Tientallen vrijwilligers en buurtambassadeurs (actieve buurtbewoners) organiseerden onder begeleiding van PIT 010 activiteiten voor andere buurtbewoners, wat ten goede kwam aan de buurtbetrokkenheid. Er is zelfs een activiteitencommissie ontstaan in een wooncomplex, die nu zelfstandig van alles organiseert voor de complexbewoners.

Voor altijd in ons hart
IJsselmonde en haar bewoners zijn volop in beweging en ontwikkeling. Vol overgave en bevlogenheid gingen wij jaar in jaar uit de uitdaging aan om ons aanbod hierop aan te laten sluiten. Samen hebben we in al die jaren mooie resultaten geboekt. Hier zijn we trots op. Wij gaan het gebied en haar bewoners missen. Zij zitten voor altijd in ons hart!”
Subpagina Afscheid PIT010
Janice Smith: Elderly People in Contemporary
01
|
05
Interviews projecten
Sociaal architecten, dat zijn wij. Of we nou als bruggenbouwer, kwartiermaker of dienstverlener aan de slag gaan in een wijk, in alles wat we doen stuurt B&A op blijvend en aantoonbaar resultaat. Wij kennen het systeem waarbinnen onze teams in steden als Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort werken als onze broekzak en juist daarom slagen wij erin dat systeem dienstbaar te maken aan mensen. En waar dat niet lukt, zoeken we naar alternatieve routes.
Interviews Projecten
Janice Smith: Elderly People in Contemporary
01
|
05
Interviews projecten
Sociaal architecten, dat zijn wij. Of we nou als bruggenbouwer, kwartiermaker of dienstverlener aan de slag gaan in een wijk, in alles wat we doen stuurt B&A op blijvend en aantoonbaar resultaat. Wij kennen het systeem waarbinnen onze teams in steden als Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort werken als onze broekzak en juist daarom slagen wij erin dat systeem dienstbaar te maken aan mensen. En waar dat niet lukt, zoeken we naar alternatieve routes.
Grootstedelijke problematiek
Janice Smith: Elderly People in Contemporary
01
|
05
artikel Grootstedelijke problematiek
artikel
Grootstedelijke problematiek
“Investeren in elkaar is de sleutel naar een goede integrale samenwerking”
Zo=Gnoord is, ondanks dat het op de werkvloer wel vaak zo genoemd wordt, geen project. Het is een nieuwe aanpak, een duurzame verandering die integraal samenwerken, maatwerk en het forceren van doorbraken ter verbetering van de situatie van de bewoners mogelijk maakt. In oktober van 2020 is het Buurtteam Amsterdam Zuidoost samen met de partners in de wijk gestart met het vormen van een team om dit mogelijk te maken. In 2022 kon dit team al de eerste successen vieren, en samen bouwen aan de toekomst.
“Zuidoost is een bruisend stadsdeel waar veel mensen met plezier wonen, leven, leren en werken. Toch zijn er uitdagingen en zorgen over leefbaarheid en veiligheid. Het Masterplan Zuidoost is ontwikkeld om samen met bewoners te werken aan verbeteringen op het gebied van wonen, werken, onderwijs en veiligheid – nu en in de toekomst. Buurtteam Zuidoost is actief deelnemer én aanvoerder binnen het Masterplan. Zo werken wij bijvoorbeeld hard aan een schuldvrije wijk, en willen we samen met onze partners in de wijk de bestaanszekerheden verbeteren.”
Het viel op dat de armoede onder de (honderden?) huurders van de twee Rochdale flats in de G-buurt Noord extreem hoog was. Dat bleek niet alleen uit gemeentelijk onderzoek, maar ook uit verhalen van de verschillende zorg- en welzijnsmedewerkers die in de G-buurt aan het werk waren. Dat riep vragen op. Hoe komt dit? En belangrijker: Wat kunnen we er aan doen? Zo ontstond in 2021 al een plan om gezamenlijk huisbezoeken in de G-buurt af te gaan leggen.”
Inmiddels kunnen we trots zeggen dat er een integraal multidisciplinair team staat. Dat team bestaat uit leden van WPI, Rochdale, het Rode Kruis en ervaringsdeskundige Buurtteam medewerkers. Dit team werkt nauw samen met de bewonerscommissies van beide flats. Het afgelopen jaar hebben wij vooral geïnvesteerd in elkaar; in het onderlinge vertrouwen en het helder krijgen van verwachtingen en ambities. Alleen op die manier kun je een goede integrale samenwerking bereiken.
Gezamenlijk hebben we nieuwe manieren gevonden om onze relatie met de buurt te verstevigen. We hadden bij de opstart toch ook nog ‘last’ van de gevolgen van Corona. Contact was enorm moeilijk te leggen. De daadwerkelijke huisbezoeken zijn daardoor pas in september gestart. Dat heeft ons ongelooflijk veel opgeleverd . Het belangrijkste is de directe hulp en ondersteuning die wij bewoners konden bieden. Maar het leverde ons ook belangrijke inzichten op in hoe wij als integraal team steeds beter samenwerken, elkaar versterken, en onze werkwijze aanpassen aan de situaties die we tijdens de bezoeken tegenkomen.
Het is geweldig om bewoners te ondersteunen bij hun weg naar een betere positie in de maatschappij. Ja, dat vraagt maatwerk, maar dat kunnen we in deze samenstelling ook leveren. Het hogere doel is dat deze bewoners duurzaam een beter inkomen ontvangen , dat wij met elkaar de kansen ongelijkheid tegengaan. En dat alles in een omgeving die leefbaar en veilig is om je kinderen in op te laten groeien. Zie het als ‘Balans in je wijk creëren‘. Dat doen wij elke dag weer met enthousiasme op verschillende manieren. En altijd staat de bewoner en zijn hulp vraag centraal.
Grootstedelijke problematiek
Janice Smith: Elderly People in Contemporary
01
|
05
artikel Community building
Kenneth MacNack (teamleider Civic Amsterdam Zuidoost) over de Kramatsalon

“Wij helpen niet alleen onze bewoners, wij helpen ook onze collega’s”

Civic staat middenin de wijk. We zien het als onze taak om beweging en groei in de wijk te steunen en stimuleren. Of bewoners nou een middag willen organiseren om de speeltuin in de buurt schoon te maken, een subsidie willen aanvragen voor een wijkfeest en niet weten hoe, of op een andere manier maatschappelijk betrokken willen zijn, Civic helpt ze verder! Met oog voor iedereen, ook voor diegenen die misschien niet meteen vooraan staan.
“Onze participatiemedewerkers zijn de schakel zijn tussen de bewoners, het stadsdeel, formele en informele organisaties, politie en gemeente. Zo bouwen we een stevige community waar iedereen elkaar kent, en waardoor de bewoners meer eigenaarschap krijgen bij de activiteiten die in hun wijken worden georganiseerd. Op die manier helpen we gezondere wijken te maken, en gaan we eenzaamheid tegen. Bij ons mag iedereen meedoen.
Creativiteit is in ons werk heel belangrijk. Met een out-of-the-box-aanpak lukt het ons vaak om mooie dingen voor de wijk te doen. In 2022 resulteerde dat in de realisatie van een echte Buurthuiskamer: de Kramatsalon. Dat project is gestart vanuit een vraag vanuit ZGAO (Zorggroep Amsterdam)/ Het Flevohuis. De voormalige Brasserie De Poort stond door alle gevolgen van de coronapandemie leeg. Met het versoepelen van de coronamaatregelen was er bij de Flevohuis-bewoners en buurtbewoners ook weer de behoefte om samen te komen en gebruik te maken van laagdrempelige horeca. Civic is in dit gat gesprongen en de nieuwe uitbater van de brasserie geworden. De Kramatsalon is op 30 juni 2022 feestelijk geopend.
De Kramatsalon is een gezellige buurthuiskamer waar je terecht kunt voor een kopje koffie of thee, een frisje of een eenvoudige lunch (vanaf 2023). De Kramatsalon is laagdrempelig. Je ontmoet er mede-buurtbewoners, je kunt er een spelletje doen of de krant lezen. De prijzen zijn voor Amsterdamse horeca-begrippen erg laag en vrijwilligers van Civic zitten klaar voor een goed gesprek of voor hulp bij vragen. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd en in de zomer heeft de Kramatsalon een fijn groot terras waar je lekker in de zon kunt zitten.
Dankzij deze nieuwe sociale plek is de vraag naar het gebruik van de ruimtes zelfs toegenomen. Civic Oost merkte dat steeds meer partijen in de buurt, zowel grote als kleine, Civic wisten te vinden. Zo werd de activiteitenruimte gebruikt voor nog meer (sport) activiteiten en bewonersinitiatieven zoals Fit in Flevo, stoelengym, Faja Lobi en yoga. Ook in de avonduren werd de activiteitenruimte veelvuldig gebruikt, bijvoorbeeld door praatgroepen, zwangerschapsgym vanuit het SAG en de alom bekende Ladies Day. Groepen zoals de Modestudio groeiden uit de ruimte door het hoge aantal aanmeldingen.
Een leuke nieuwe toevoeging aan de activiteitenruimte was dit jaar Alzheimer Gym in samenwerking met Diversiteitsland, waarmee het fysiek sporten gecombineerd werd met kennis over waarom bewegen gezond is. De wandelgroep, ook in samenwerking met Diversiteitsland, werd eveneens een groot succes. Naast het aanbod dat onder de vlag van Civic in Oost is uitgevoerd, hebben er ook een autisme spreekuur, een spreekuur van het Buurtteam en een spreekuur van Ymere plaatsgevonden. Zo helpen wij niet alleen onze bewoners elkaar ontmoeten en versterken, maar ook onze collega’s”  
Slide 1
Jaarverslag 2022
In dit jaarverslag blikken wij terug op de belangrijkste ontwikkelingen, prestaties en uitdagingen van 2022. We zijn trots op wat we met elkaar hebben bereikt en de resultaten die we hebben behaald. Zowel bij de verschillende uitvoeringsopdrachten door het land, door onze adviseurs én de stafafdelingen in Den Haag. We spreken onze dank uit aan al onze medewerkers, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en andere betrokkenen die hebben bijgedragen aan het succes van onze projecten. Zonder uw inzet en steun zou het niet mogelijk zijn geweest om zoveel te bereiken.
Slide 2
Jaarveslag 2022
In dit jaarverslag blikken wij terug op de belangrijkste ontwikkelingen, prestaties en uitdagingen van 2022. We zijn trots op wat we met elkaar hebben bereikt en de resultaten die we hebben behaald. Zowel bij de verschillende uitvoeringsopdrachten door het land, door onze adviseurs én de stafafdelingen in Den Haag. We spreken onze dank uit aan al onze medewerkers, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en andere betrokkenen die hebben bijgedragen aan het succes van onze projecten. Zonder uw inzet en steun zou het niet mogelijk zijn geweest om zoveel te bereiken.
Missie
Missie / kernwaarden
Voor B&A – sociaal werkers en adviseurs binnen het sociaal domein – is het leidende principe: Elk mens is ergens goed in. Geen enkel mens is goed in alles. Iedereen is (vol)waardig. Dat vinden wij, dat voelen wij. En dat beweegt ons in alles wat wij doen. Daarom zetten wij ons in voor een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Waar je kan zijn wie je bent en we voor elkaar zorgen. Een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin mensen zich betrokken voelen bij anderen in hun buurt.
Janice Smith: Elderly People in Contemporary
01
|
05
Slide 2
Missie / kernwaarden

Voor B&A – sociaal werkers en adviseurs binnen het sociaal domein – is het leidende principe: Elk mens is ergens goed in. Geen enkel mens is goed in alles. Iedereen is (vol)waardig. Dat vinden wij, dat voelen wij. En dat beweegt ons in alles wat wij doen. Daarom zetten wij ons in voor een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Waar je kan zijn wie je bent en we voor elkaar zorgen. Een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin mensen zich betrokken voelen bij anderen in hun buurt.

Next generation visual editor to create responsive animated sliders.

Voor B&A – sociaal werkers en adviseurs binnen het sociaal domein – is het leidende principe: Elk mens is ergens goed in. Geen enkel mens is goed in alles. Iedereen is (vol)waardig. Dat vinden wij, dat voelen wij. En dat beweegt ons in alles wat wij doen. Daarom zetten wij ons in voor een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Waar je kan zijn wie je bent en we voor elkaar zorgen. Een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin mensen zich betrokken voelen bij anderen in hun buurt.

Slide 2
CLIENT STORIES
Revolution in the agriculture.
Their farms grow fresh produce 2x faster using 90% less water than conventional agriculture farms.
If I’ve made one investment that’s truly paid off, it would be paying for Nextend. Love the services that I get from there.
Julian Gruber
MicroFarm
Slide 3
Jaarverslag
2022
In dit jaarverslag blikken wij terug op de belangrijkste ontwikkelingen, prestaties en uitdagingen van 2022. We zijn trots op wat we met elkaar hebben bereikt en de resultaten die we hebben behaald. Zowel bij de verschillende uitvoeringsopdrachten door het land, door onze adviseurs én de stafafdelingen in Den Haag. We spreken onze dank uit aan al onze medewerkers, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en andere betrokkenen die hebben bijgedragen aan het succes van onze projecten. Zonder uw inzet en steun zou het niet mogelijk zijn geweest om zoveel te bereiken.
Slide 3
Missie /
kernwaarden
Voor B&A – sociaal werkers en adviseurs binnen het sociaal domein – is het leidende principe: Elk mens is ergens goed in. Geen enkel mens is goed in alles. Iedereen is (vol)waardig. Dat vinden wij, dat voelen wij. En dat beweegt ons in alles wat wij doen. Daarom zetten wij ons in voor een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Waar je kan zijn wie je bent en we voor elkaar zorgen. Een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin mensen zich betrokken voelen bij anderen in hun buurt.
Jaarveslag
Jaarverslag 2022
In dit jaarverslag blikken wij terug op de belangrijkste ontwikkelingen, prestaties en uitdagingen van 2022. We zijn trots op wat we met elkaar hebben bereikt en de resultaten die we hebben behaald. Zowel bij de verschillende uitvoeringsopdrachten door het land, door onze adviseurs én de stafafdelingen in Den Haag. We spreken onze dank uit aan al onze medewerkers, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en andere betrokkenen die hebben bijgedragen aan het succes van onze projecten. Zonder uw inzet en steun zou het niet mogelijk zijn geweest om zoveel te bereiken.
Janice Smith: Elderly People in Contemporary
01
|
05
Voorwoord
Voorwoord: Mathilde en Marie-Fleur
“Nederland verandert sterk en dat merken we in ons werk maar al te goed. Onze samenleving staat onder druk en veel mensen hebben moeite om mee te (blijven) doen. Het jaar 2022 was een jaar waarin veel mensen de gevolgen hebben ondervonden van de coronapandemie, de toeslagenaffaire en de oorlog in Oekraïne. Deze gebeurtenissen hebben een grote impact gehad, waarbij steeds meer mensen worstelen met eenzaamheid, in armoede leven of op zoek zijn naar meer verbinding.

Daarmee is het werk van B&A misschien wel uitdagender en relevanter dan ooit tevoren. Er wordt een groot beroep op ons gedaan. We zetten ons dan ook dagelijks voor de volle 100% in voor de bewoners van de verschillende wijken in de steden en dorpen waarin we actief zijn. Ook in 2022 heeft B&A weer tal van sociale initiatieven ondernomen om mensen te helpen en hen met elkaar of met onze samenwerkingspartners te verbinden. We zijn trots op het feit dat we met verve de klussen hebben geklaard die gedaan moesten worden.

In dit jaarverslag delen wij een aantal inspirerende voorbeelden die illustreren hoe onze professionals zich hebben ingezet en welke positieve impact we hebben gehad op de gemeenschappen waarin we actief zijn.
Janice Smith: Elderly People in Contemporary
01
|
05
Voorwoord
Voorwoord: Mathilde en Marie-Fleur
“Nederland verandert sterk en dat merken we in ons werk maar al te goed. Onze samenleving staat onder druk en veel mensen hebben moeite om mee te (blijven) doen. Het jaar 2022 was een jaar waarin veel mensen de gevolgen hebben ondervonden van de coronapandemie, de toeslagenaffaire en de oorlog in Oekraïne. Deze gebeurtenissen hebben een grote impact gehad, waarbij steeds meer mensen worstelen met eenzaamheid, in armoede leven of op zoek zijn naar meer verbinding.

Daarmee is het werk van B&A misschien wel uitdagender en relevanter dan ooit tevoren. Er wordt een groot beroep op ons gedaan. We zetten ons dan ook dagelijks voor de volle 100% in voor de bewoners van de verschillende wijken in de steden en dorpen waarin we actief zijn. Ook in 2022 heeft B&A weer tal van sociale initiatieven ondernomen om mensen te helpen en hen met elkaar of met onze samenwerkingspartners te verbinden. We zijn trots op het feit dat we met verve de klussen hebben geklaard die gedaan moesten worden.

In dit jaarverslag delen wij een aantal inspirerende voorbeelden die illustreren hoe onze professionals zich hebben ingezet en welke positieve impact we hebben gehad op de gemeenschappen waarin we actief zijn.
Afscheid PIT010
B&A is landelijk actief in de meest uitdagende wijken van ons land. Maar na intensieve en enerverende rondes voor de aanbesteding van het welzijnswerk in Rotterdam, ontvingen we helaas ongunstig nieuws over ons werk in Rotterdam IJsselmonde. Daar stopte op 1 juni de opdracht PIT010, waarin we met veel toewijding en enthousiasme ruim tien jaar lang het welzijnswerk hebben gecoördineerd en uitgevoerd. Gelukkig zijn we met Futuro/ICM nog steeds actief in Rotterdam.
Nieuw hoofdstuk
Het jaar 2022 was voor B&A intern vooral een jaar van verandering en investering. We hebben geïnvesteerd in een slagvaardige organisatie die haar positie als maatschappelijk betrokken uitvoerings- en samenwerkingspartner, gesprekspartner en adviseur in het sociaal domein wil bestendigen. Een belangrijke stap hierbij was de oprichting van Stichting B&A Group en de werving van ons als nieuw bestuur.

Met deze overgang van BV naar stichting doen we recht aan onze sociale en maatschappelijke doelstellingen. Tevens sluiten we hiermee aan bij de bestuurlijke tendens om de voorkeur te geven aan organisaties zonder winstoogmerk bij de gunning van uitvoeringsopdrachten in het sociaal domein.

Mathilde Corsten & Marie-Fleur Lobry
Bestuur B&A
Janice Smith: Elderly People in Contemporary
01
|
05
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow