070 30 29 500 info@bagroep.nl

De plek in Zuidoost voor vragen over geld, zorg en meedoen

Inwoners met vragen of zorgen op het gebied van zorg, welzijn, geld, wonen, gezondheid, werk, meedoen of veiligheid kunnen zich richten tot één zichtbaar team in hun eigen wijk. Het buurtteam is de plek in de wijk waar zorg en ondersteuning op een laagdrempelige manier samenkomen voor de Amsterdammer. Met de buurtteams is het vinden van hulp en ondersteuning eenvoudiger en de hulpverlening effectiever door te werken met één vast contactpersoon en wordt er indien nodig verschillende expertises erbij gehaald.

We werken nauw samen met andere organisaties en specialisten in de buurt, zoals de Ouder- en Kindteams, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, woningcorporaties, wijkverpleging, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en buurthuizen. Door samen te werken met deze partijen wordt de continuïteit van dienstverlening gewaarborgd en blijven bestaande netwerken behouden.

In stadsdeel Zuidoost wordt het Buurteam Amsterdam uitgevoerd door B&A.

ONZE SPEERPUNTEN

  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Ambulante ondersteuning
  • Sociaal juridische dienstverlening
  • Schuldhulpverlening
  • Mantelzorgondersteuning
  • Vrijwilligerswerk

Meer weten over Buurteam Amsterdam Zuidoost? Neem gerust vrijblijvend contact op.