070 30 29 500 info@bagroep.nl

Voor jongeren die de toekomst hebben

Ieder mens verdient de kans om (vol)waardig deel te nemen aan onze samenleving, zeker elk jong mens. Bij Futuro richten we ons op jongeren met problemen, jongeren die door wat voor omstandigheden dan ook minder kansen gekregen hebben. Voor hen staat ons team klaar en voor en met hen proberen we met een vernieuwende aanpak, in samenwerking en met gezamenlijk doorzettingsvermogen tot deelname aan onderwijs of op de arbeidsmarkt te komen.

Jongeren die overlast veroorzaken zijn vaak jongeren die kwetsbaar zijn. Voor hen is er een servicepunt, waar we een vangnet zijn voor jongeren bij wie het tegenzit. En een trampoline, voor het spreekwoordelijke zetje om hen te  stimuleren terug naar school of aan het werk te gaan. We investeren in stageplaatsen en goede, aandachtige begeleiding.

Futuro is er voor de jongeren die de toekomst hebben, maar daarvoor eerst het heden moeten overwinnen.   

Futuro is onderdeel van B&A.

Onze speerpunten

  • Intensief Case Management
  • Jongeren Service Punt
  • Labs, voor stageplekken in het sociaal domein

Meer weten over Futuro? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Pieter van Schie / adviseur