070 30 29 500 info@bagroep.nl

initiëren, signaleren en verbinden

In de gemeente Zeist levert B&A voor het sociaal team (volwassenen) en het CJG (jeugd) gekwalificeerde sociaal werkers en wijkverpleegkundigen. Zowel volwassenen als jeugd kunnen met hun hulp- en zorgvragen terecht bij deze teams. Onze medewerkers initiëren, signaleren en verbinden.

Een essentieel onderdeel van deze opdracht is dat wij een rol hebben in het initiëren en doorvoeren van innovatie in het sociaal team en CJG-team. Dit bereiken we samen met partners door de doorontwikkeling en verdere implementatie van praktijktafels, waarin gezamenlijk nieuwe initiatieven tot ontwikkeling en uitvoering worden gebracht. Altijd in samenwerking met bewoners, vrijwilligers, (in)formele partners en de gemeente. Juist door onderlinge verbondenheid, boeken we de beste resultaten.

Onze speerpunten

  • Sociaal team volwassenen
  • Team CJG (jeugd)
  • Wijkverpleegkunde