070 30 29 500 info@bagroep.nl

Buurtteammedewerker maatschappelijk werker

(36 uur per week | Amsterdam Zuidoost)

Kun jij over de grenzen heen kijken wat de cliënt echt nodig heeft? Heb jij een passie voor mensen en wil je een bijdrage leveren die het verschil maakt? Ben je een ervaren maatschappelijk werker die op zoek is naar een nieuwe uitdaging in een van de meest interessante stadsdelen van Amsterdam? Lees dan onderstaande vacature van maatschappelijk werker bij het Buurtteam in Zuid/Oost en reageer!

Wat ga je doen?

Als Buurtteam Medewerker doe je wat nodig is, werk je vanuit een vertrouwensrelatie met de Amsterdammer en kenmerk jij je door te werken vanuit de leefwereld, nabij en eenvoudig georganiseerd. Je maakt duidelijke keuzes die bijdragen aan preventie en kostenreductie. Je ziet de bewoner in zijn omgeving en zoekt actief naar mogelijkheden het (eigen) netwerk van de cliënt te betrekken en/of te versterken. Daarin werk je nauw samen met de voorzieningen in de buurt en waar nodig met aanvullende zorg. Naast het inzetten van eigen interventies heb je als Medewerker Buurtteam altijd de professionele regierol, ook als de cliënt is doorverwezen naar de Sociale Basis of aanvullende ondersteuning WMO. De basishouding daarbij is om de Amsterdammer de regie te laten houden over zijn leven. Jij bent daarin ondersteunend en streeft ernaar om voor de cliënt een vangnet én trampoline te zijn.

In het Buurtteam wordt vanuit een multidisciplinair team gewerkt, waar ervaringsdeskundigen en vrijwilligers onderdeel van uitmaken. Jij werkt als een T-shaped professional. Dit betekent dat jij een specialisme hebt als buurtteammedewerker MW en de basis van de overige expertises binnen het Buurtteam beheerst.

Expertise Maatschappelijk werker (MW)

Vanuit jouw rol als maatschappelijk werker bied je individuele en samenlevingsgerichte cliëntondersteuning met als uitgangspunt dat de cliënt leert om, samen met het eigen (sociale) netwerk, zelfredzaam te worden en oplossend te werk te gaan. In de ondersteuning werk je samen met een multidisciplinair team met verschillende expertises. Ook verbind je bewonersnetwerken met elkaar en werk je actief samen met andere professionals binnen en buiten het Buurtteam Zuidoost. Hulpvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over gezin en opvoeding, rouwverwerking, geldvraagstukken, relatie en huwelijk en huiselijk geweld. Om de cliënten zo goed en duurzaam mogelijk te helpen, is het belangrijk dat je de sociale kaart van de stad goed kent en bekend bent met initiatieven in de wijk.

Wat bieden wij jou?

Wat zoeken wij in jou?

Als maatschappelijk werker bij het Buurtteam Zuidoost ben je in staat om over grenzen heen te kijken en te kijken wat de cliënt echt nodig heeft. Je hebt kennis van de sociale kaart van Amsterdam Zuidoost. Je bent in staat om een hulpvraag te vertalen naar een hulpverleningsplan en je beschikt over de sociale vaardigheden die nodig zijn voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de leefomgeving van de cliënt. Daarnaast beschik je over:

Wat is het Buurtteam?

Buurtteam Amsterdam Zuidoost
Amsterdam wil een leefbare, (sociaal) veilige samenleving waarin bewoners naar elkaar omkijken. Met de nieuwe buurtteams beoogt Amsterdam een laagdrempelige, passende, duurzame en kosteneffectieve plek te creëren waar haar inwoners met al hun vragen terecht kunnen. De Amsterdammer wil vooral goed en zonder gedoe geholpen worden. B&A is de uitvoerder voor stadsdeel Zuidoost. Onze Buurtteam Medewerkers, omringd door specialisten, werken integraal en sluiten aan op de individuele vragen en behoeften van de Amsterdammers. Doordat specialisten in hetzelfde team werken borgen we de integraliteit van onze ondersteuning.

B&A
Je komt als Buurtteammedewerker MW in dienst bij B&A. B&A voert sociaal werk uit door middel van projectorganisaties in grote en middelgrote gemeenten en adviseert overheden, non-profit- en publieke uitvoerings- en brancheorganisaties over het sociaal domein. Voor B&A is het leidende principe: Elk mens is ergens goed in. Geen enkel mens is goed in alles. Iedereen is (vol)waardig. Er wordt bij B&A gewerkt vanuit optimisme, met gezonde veranderingszin en in de overtuiging dat voor elk probleem een oplossing bestaat. Het is een snelle, lenige en organische organisatie, waar geen dag hetzelfde is en altijd gestreefd wordt naar verbetering en innovatie. De mensen van B&A streven er naar om voor de mensen voor wie zij werken een vangnet én trampoline te zijn. Nuchter, oplossings- en resultaatgericht en samenwerkend in de complexe wereld van verkokerde belangen, schotten en loketten, zetten de doeners en denkers van B&A zich in voor alle bewoners van de wijken waarin de organisatie actief is.

Enthousiast geworden?

Solliciteer dan via deze link met jouw motivatiebrief en CV. Weet je ons te overtuigen en kom je door de eerste selectie heen? Dan bestaat de verdere sollicitatieprocedure uit twee sollicitatiegesprekken, een referentiecheck en een VOG-aanvraag. Wanneer we beiden een match zien, hopen we je daarna te kunnen verwelkomen in ons team!

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Joanne Sarker (manager BT) via j.sarker@buurtteamamsterdamzuidoost.nl of 06-29627743. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de HR afdeling via HR@bagroep.nl of 070-3029549.

Reageren kan tot 5 november 2021. De vacature wordt bij voldoende reacties eerder gesloten.

Noot aan externe bureaus: wij waarderen jullie wens om mee te helpen met het vinden van de juiste kandidaat. Toch kiezen wij ervoor om de vacature zelf te vervullen.