070 30 29 500 info@bagroep.nl

(36 uur per week, Zeist)

Ben jij een eigenzinnige professional die proactief te werk gaat? Heb jij als zorgprofessional werker ruime ervaring en affiniteit met complexe (GGZ) problematiek? Ligt het in jouw natuur om in kansen en oplossingen te denken en krijg jij energie als iemand mede dankzij jou weer zelfstandig deel kan nemen aan de samenleving? Dan zijn we op zoek naar jou!

Jouw taken:

 • Hulpvraag inventariseren, situatie in kaart brengen middels het verzamelen van informatie omtrent de leefomgeving, de psychosociale problematiek, de behoeften etc. van de cliënt.
 • Indiceren, vanuit daar gestructureerde plannen van aanpak schrijven en zorg monitoren en evalueren.
 • Het geven van advies, kortdurende ondersteuning, casusregie en het beantwoorden van diverse hulpvragen.
 • Het doorverwijzen van cliënten met complexe psychosociale problemen naar interne dan wel externe partijen.

Wat bieden wij jou?

 • Salaris conform cao Sociaal Werk – schaal 8.
 • Loopbaanbudget en Individueel Keuzebudget (IKB).
 • Ruimte voor het nemen van initiatieven, zelfstandigheid en ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.
 • Aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding en een pensioenregeling.

Wat zoeken wij in jou?

Voor het Sociaal Team in Zeist zijn we op zoek naar een collega met:

 • een relevante afgeronde HBO opleiding (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde (SPV), Wijkverpleegkunde, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) of Social Work).
 • ruime kennis en ervaring op het gebied van psychiatrie.
 • ervaring met problematiek rondom financiën, ouderen, chronisch zieken, mantelzorg, huisvesting, schulden, zorgmijders.
 • ervaring als het gaat om brede vraagverheldering, planmatig werken, casusregie, rapportage, indiceren van WMO aanvragen, cliënten stimuleren tot het nemen van eigen initiatieven.
 • een flexibele, proactieve en oplossingsgerichte werkwijze. Soms moeten we de geijkte paden bewandelen, maar we onderzoeken ook graag nieuwe en betere routes. Hoe kunnen we onze dienstverlening nog verder professionaliseren? We vragen van jou dus ook zo te denken én te handelen.
 • kennis van de sociale kaart in (regio) Zeist.
 • kennis van sociale netwerkversterking (SNV), de privacywetgeving en de WMO (pré).

Dit zijn wij!

Als je als Consulent Sociaal Team in Zeist gaat werken, kom je in dienst van B&A. B&A voert sociaal werk uit door middel van projectorganisaties in grote en middelgrote gemeenten en adviseert overheden, non-profit- en publieke uitvoerings- en brancheorganisaties over het sociaal domein. Voor B&A is het leidende principe: Elk mens is ergens goed in. Geen enkel mens is goed in alles. Iedereen is (vol)waardig. Er wordt bij B&A gewerkt vanuit optimisme, met gezonde veranderingszin en in de overtuiging dat voor elk probleem een oplossing bestaat. Het is een snelle, lenige en organische organisatie, waar geen dag hetzelfde is en altijd gestreefd wordt naar verbetering en innovatie. De mensen van B&A streven er naar om voor de mensen voor wie zij werken een vangnet én trampoline te zijn. Nuchter, oplossings- en resultaatgericht en samenwerkend in de complexe wereld van verkokerde belangen, schotten en loketten, zetten de doeners en denkers van B&A zich in voor alle bewoners van de wijken waarin de organisatie actief is.

Enthousiast geworden?

Stuur jouw CV en onderscheidende motivatiebrief naar HR@bagroep.nl. Weet je ons te overtuigen en kom je door de eerste selectie heen? Dan bestaat de verdere sollicitatieprocedure uit twee sollicitatiegesprekken, een referentiecheck en een VOG-aanvraag. Wanneer we beiden een match zien, hopen we je daarna te kunnen verwelkomen in ons team!

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Gerrit Klop, coördinator Sociaal Team via g.klop@zeist.nl en 06-365 983 17. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de HR afdeling via HR@bagroep.nl of 070-3029549.

De vacature wordt bij voldoende reacties eerder gesloten.

Noot aan externe bureaus: wij waarderen jullie wens om mee te helpen met het vinden van de juiste kandidaat. Toch kiezen wij ervoor om de vacature zelf te vervullen.