070 30 29 500 info@bagroep.nl

maatschappelijk werker

[1,67 fte | Zeist]

Ben jij op zoek naar een baan waarin je echt iets betekent voor mensen? Een baan waarin je intensief samenwerkt en waarbij je individueel en groepsgericht inwoners ondersteunt? Word je blij van een veelzijdige baan waarin je bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van preventie, laagdrempelige toegang en duurzaam terug naar normale oplossingen van inwonersvragen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Jij als maatschappelijk werker biedt individueel of collectief hulp bij het oplossen of hanteerbaar maken van problemen op maatschappelijk en psychosociaal gebied. Je zet je in om jonge inwoners en/of hun gezinnen te begeleiden op alle levensgebieden en biedt waar nodig ook materiële hulpverlening. Je werkt intensief samen met professionals van diverse instellingen en (voortgezet) onderwijs en bent toegankelijk voor inwoners. Je hebt een proactieve houding en beschikt over de vaardigheid om vroegtijdig te kunnen signaleren. Jij weet de juiste mensen uit jouw netwerk – dan wel het sociale netwerk van de inwoners in te schakelen. Je bevordert de zelfredzaamheid, door altijd uit te gaan van de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen. Je streeft ernaar om sociaal isolement en achterstandssituaties te voorkomen en sociale integratie en participatie te versterken. Dit doe je altijd vanuit een samenwerking met onze ketenpartners.

Je werkt in Zeist en maakt deel uit van het Sociaal team in Zeist. Als maatschappelijk werker ga jij je specifiek richten op hulpverleningsvragen. Je hebt de ruimte om een hulpverleningsproces uit te voeren wat soms wat langer duurt en waar meerdere gesprekken voor nodig zijn. Het zal meestal nodig zijn om cliënten persoonlijk te ontmoeten voor een zo effectief mogelijke communicatie. Gesprekken en activiteiten kunnen bij de inwoners thuis plaatsvinden, maar zijn op kantoor ook mogelijk. Dat biedt vaak meer gelegenheid om samen te reflecteren op wat er speelt.

Naast individuele hulpverlening ben je met je collega’s medeverantwoordelijk voor het groepswerk. Er zijn bijvoorbeeld trainingen sociale vaardigheid en een assertiviteitsgroep. In 2021 zijn we gestart met zogenaamde aanvangsgroepen. Bijvoorbeeld voor mensen met psychosociale vragen en ook voor mensen met financieel-administratieve vragen. Daarnaast coördineren wij de Wegwijscafés in Zeist en het Huisvestingscafé. Dit zijn spreekuren waar de hulp in hoofdzaak geboden wordt door vrijwilligers van Humanitas en SchuldHulpMaatje Zeist.

Wat bieden wij jou?

Wat zoeken wij in jou?

Als maatschappelijk werker ben je in staat om over grenzen heen te kijken en te kijken wat de cliënt echt nodig heeft. Je hebt kennis van de sociale kaart van Zeist. Je bent in staat om een hulpvraag te vertalen naar een hulpverleningsplan en je beschikt over de sociale vaardigheden die nodig zijn voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de leefomgeving van de cliënt.

Dit zijn wij!

Als je als Maatschappelijk werker binnen het ST in Zeist gaat werken, kom je in dienst van B&A. B&A voert sociaal werk uit door middel van projectorganisaties in grote en middelgrote gemeenten en adviseert overheden, non-profit- en publieke uitvoerings- en brancheorganisaties over het sociaal domein. Voor B&A is het leidende principe: Elk mens is ergens goed in. Geen enkel mens is goed in alles. Iedereen is (vol)waardig. Er wordt bij B&A gewerkt vanuit optimisme, met gezonde veranderingszin en in de overtuiging dat voor elk probleem een oplossing bestaat. Het is een snelle, lenige en organische organisatie, waar geen dag hetzelfde is en altijd gestreefd wordt naar verbetering en innovatie. De mensen van B&A streven er naar om voor de mensen voor wie zij werken een vangnet én trampoline te zijn. Nuchter, oplossings- en resultaatgericht en samenwerkend in de complexe wereld van verkokerde belangen, schotten en loketten, zetten de doeners en denkers van B&A zich in voor alle bewoners van de wijken waarin de organisatie actief is.

Zeist

Bij de gemeente Zeist werken mensen die betrokken en vooral zichzelf zijn. De gemeente werkt op basis van de kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. Er werken in totaal zo’n 400 mensen voor en met ongeveer 64.000 inwoners. Medewerkers worden gestimuleerd om te denken in mogelijkheden en te doen wat nodig is. De werksfeer wordt door de medewerkers zelf getypeerd als open en prettig.  

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct via deze Link  met je CV en onderscheidende motivatiebrief. Weet je ons te overtuigen en kom je door de eerste selectie heen? Dan bestaat de verdere sollicitatieprocedure uit twee sollicitatiegesprekken, een referentiecheck en een VOG-aanvraag. Wanneer we beiden een match zien, hopen we je daarna te kunnen verwelkomen in ons team!

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Johan Rijcken, coördinator Sociaal Team via j.rijcken@zeist.nl en 06-29048590. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de HR-afdeling via HR@bagroep.nl of 070-3029549.

Noot aan externe bureaus: wij waarderen jullie wens om mee te helpen met het vinden van de juiste kandidaat. Toch kiezen wij ervoor om de vacature zelf te vervullen.