070 30 29 500 info@bagroep.nl

Stafmedewerker Sociaal Domein INDEBUURT033

[32 uur per week | Amersfoort]

Bij B&A zijn wij per direct op zoek naar een Stafmedewerker Sociaal Domein Indebuurt033 Amersfoort.

Ben jij ondernemend, in staat om strategie en uitvoering, en inhoud en proces aan elkaar te verbinden, vind je kwaliteit belangrijk, kun je goed schrijven? Wil jij bijdragen aan een sterke sociale basisinfrastructuur in Amersfoort voor zowel jong als oud? Lees dan snel verder!

Jouw rol in de organisatie

Je werkt in een klein team naast 5 andere stafmedewerkers. Je bent zichtbaar in de organisatie en in de relevante netwerken binnen de gemeente Amersfoort. Je werkt nauw samen met je collega’s in de staf, het management én met de collega’s in de wijken en van het stedelijk team. Je wordt aangestuurd door de manager. Je richt je op het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening, het opstellen van stuur- en verantwoordingsrapportages op. Je bent goed in structureren en brengt kwaliteitsverbetering aan in beleid en projecten. Je bereidt strategische en tactische overleggen van de manager inhoudelijk voor.

Wat ga je doen?

Je baan is dynamisch en kan ook hectisch zijn. Iedere dag is weer anders en je bent zowel intern als extern een spin in het web. Je voert overleg met partners in de stad. In je dagelijkse werkzaamheden combineer je jouw specialistische vakkennis en projectmanagement met jouw conceptueel en analytisch denkvermogen om de noodzakelijke acties op te pakken.  Je signaleert proactief knelpunten en adviseert gevraagd en ongevraagd hieromtrent. Je zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van de regionale en lokale ontwikkelingen binnen het sociaal domein en plant daar ook tijd voor in. Vast onderdeel van je dagelijkse routine is het afstemmen over de projectgroepen waarvan je lid bent. Je neemt bijvoorbeeld deel aan een tweewekelijkse transformatiewerkplaats over opvoeden en opgroeien en op dagelijkse basis aan de diverse overleggen met partijen in de stad over een goede aansluiting van zorg en ondersteuning aan volwassenen, bijvoorbeeld op het gebied van bestaanszekerheid. En je betrekt je eigen team, de gebiedsteam en het MT bij de ontwikkelingen zodat we goed en tijdig kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Je bent dus een netwerker en bruggenbouwer tussen praktijk en beleid. Je kunt zowel op strategisch als uitvoerend niveau communiceren.

Je houdt je kennis over ontwikkelingen op je aandachtsgebieden bij. Op basis daarvan doe je voorstellen aan het management op met betrekking tot verbetering van onze dienstverlening. Eens in de twee weken informeer je je teamleden en het MT over tactische en operationele ontwikkelingen in het werkveld. Je vertaalt beleid naar diensten, afspraken en processen voor de uitvoering en doet voorstellen tot ontwikkeling en aanpassing van de uitvoeringsprocessen.

Je leidt ook organisatiebrede projecten voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe diensten en je bent opdrachtgever voor deelprojecten. Daarin werk je nauw samen met de collega’s in de gebiedsteams.

En natuurlijk is er tijd om samen even met de benen op tafel te vertellen wat jou bezighoudt en te luisteren naar je collega’s, om samen te lunchen in het werkcafé op de Basicweg, of voor een gezellig praatje met collega’s in de gebiedsteams.

Wat vragen wij?

Waar kun je op rekenen?

Dit zijn wij!

B&A voert sociaal werk uit door middel van projectorganisaties in grote en middelgrote gemeenten en adviseert overheden, non-profit- en publieke uitvoerings- en brancheorganisaties over het sociaal domein. Voor B&A is het leidende principe: Elk mens is ergens goed in. Geen enkel mens is goed in alles. Iedereen is (vol)waardig. Er wordt bij B&A gewerkt vanuit optimisme, met gezonde veranderingszin en in de overtuiging dat voor elk probleem een oplossing bestaat. Het is een snelle, lenige en organische organisatie, waar geen dag hetzelfde is en altijd gestreefd wordt naar verbetering en innovatie. De mensen van B&A streven ernaar om voor de mensen voor wie zij werken een vangnet én trampoline te zijn. Nuchter, oplossings- en resultaatgericht en samenwerkend in de complexe wereld van verkokerde belangen, schotten en loketten, zetten de doeners en denkers van B&A zich in voor alle bewoners van de wijken waarin de organisatie actief is

Indebuurt033

Indebuurt033 gaat voor een stad, waarin alle inwoners een plekje hebben en mee kunnen doen, sociaal, maatschappelijk en waar mogelijk economisch. Wij ondersteunen inwoners waar nodig bij het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven, inwoners weten tenslotte het beste wat er leeft en speelt in de wijk en in de stad.

Indebuurt033 is een samenwerking van WELZIN, MEE en B&A in Amersfoort. Met onze benadering zetten we in op het vermogen van mensen om belemmeringen weg te nemen die het moeilijk maken om deel te nemen aan onze samenleving. Hierbij wordt gelijktijdig ingezet op eigen kracht van mensen, groepskracht en op buurtkracht. Er is aandacht voor de eigen autonomie, de sociale verbondenheid met anderen en het creëren van een veilige buurt en opvoedomgeving in de wijken van Amersfoort. Hiermee werken wij aan een steeds steviger sociale basisinfrastructuur in Amersfoort.

Wanneer je aan de slag gaat als Stafmedewerker Sociaal Domein bij Indebuurt033, kom je in dienst van B&A B.V.

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct via deze link met je CV en motivatiebrief. Weet je ons te overtuigen en kom je door de eerste selectie heen? Dan bestaat de verdere sollicitatieprocedure uit twee sollicitatiegesprekken, een referentiecheck en mogelijk een opdracht. Wanneer we beiden een match zien, hopen we je daarna te kunnen verwelkomen in ons team!

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Rianka de Weerd via  rianka.deweerd@indebuurt033.nl en 06 4370 7865. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de HR-afdeling via HR@bagroep.nl of 070 302 9549.

Reageren kan tot 23 juni 2022.

Noot aan externe bureaus: wij waarderen jullie wens om mee te helpen met het vinden van de juiste kandidaat. Toch kiezen wij ervoor om de vacature zelf te vervullen.