070 30 29 500 info@bagroep.nl

Vacature Maatschappelijk Werker

[28 – 36 uur per week | Zeist]

Ben jij op zoek naar een baan waarin je echt iets betekent voor mensen? Een baan waarin je intensief samenwerkt en waarbij je zowel individueel als groepsgericht inwoners ondersteunt? Word je blij van een veelzijdige baan waarin je werkt op het psychosociale vlak en van waaruit je bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van preventie, laagdrempelige toegang en vergroting van de zelfredzaamheid van de inwoner? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Jij als maatschappelijk werker biedt zowel individueel als groepsgericht hulp bij het oplossen of hanteerbaar maken van problemen op maatschappelijk en psychosociaal gebied. Je zet je in inwoners te begeleiden op alle levensgebieden en biedt waar nodig ook materiële hulpverlening. Je bent een verbinder en ziet het hele systeem; je weet de juiste mensen uit jouw netwerk dan wel het sociale netwerk van de inwoners in te schakelen. Je bent gemakkelijk benaderbaar voor cliënten en collega’s, hebt een proactieve houding en beschikt over de vaardigheid om vroegtijdig te kunnen signaleren. Je bevordert de zelfredzaamheid door altijd uit te gaan van de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van je client en je weet deze aan te spreken. Je streeft ernaar om sociaal isolement en achterstandssituaties te voorkomen en sociale integratie en participatie te versterken. Dit doe je altijd vanuit een samenwerking met onze ketenpartners. 

Je werkt binnen het sociaal domein van gemeente Zeist en dit domein is in constante ontwikkeling. Met je collega’s AMW geef je je werk samen vorm. Je bent verbonden aan een sociaal team maar werkt ook veel zelfstandig. Deze functie vraagt autonomie, een pioniersgeest en ondernemingszin, er zijn geen vastgelegde contouren, je doet wat nodig is vanuit de expertise van de maatschappelijk werker. Hierin heb je veel vrijheid. Je hebt de ruimte om een hulpverleningsproces uit te voeren wat soms wat langer duurt en waar meerdere gesprekken voor nodig zijn. Hierbij zet je verschillende interventies in om zo de inwoner van binnenuit verder te helpen.

Naast individuele hulpverlening ben je met je collega’s medeverantwoordelijk voor het groepswerk. De groepen krijgen vorm vanuit vragen die leven bij de inwoners van Zeist. Zo zijn er bijvoorbeeld een training ‘anders omgaan met stress’, een assertiviteitsgroep en een steungroep voor mensen met ASS. Je bent in staat zelfstandig een training te ontwikkelen en het groepsproces te begeleiden.

Daarnaast werk je als maatschappelijk werker in de 0de lijn. Je coördineert een of meerdere wegwijscafés en begeleidt de vrijwilligers die tijdens deze spreekuren materiele hulp bieden. Je hebt hierin een stimulerende, enthousiasmerende en participerende rol.

Wat bieden wij jou?

Wat zoeken wij in jou?

Als maatschappelijk werker ben je in staat om over grenzen heen te kijken en te kijken wat de cliënt echt nodig heeft. Je hebt kennis van de sociale kaart van Zeist. Je bent in staat om een hulpvraag te vertalen naar een hulpverleningsplan, hebt kennis en kunde in huis dit plan met de client uit te voeren en je beschikt over de sociale vaardigheden die nodig zijn voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de leefomgeving van de cliënt.

Dit zijn wij!

Als je als Maatschappelijk werker binnen het ST in Zeist gaat werken, kom je in dienst van B&A. B&A voert sociaal werk uit door middel van projectorganisaties in grote en middelgrote gemeenten en adviseert overheden, non-profit- en publieke uitvoerings- en brancheorganisaties over het sociaal domein. Voor B&A is het leidende principe: Elk mens is ergens goed in. Geen enkel mens is goed in alles. Iedereen is (vol)waardig. Er wordt bij B&A gewerkt vanuit optimisme, met gezonde veranderingszin en in de overtuiging dat voor elk probleem een oplossing bestaat. Het is een snelle, lenige en organische organisatie, waar geen dag hetzelfde is en altijd gestreefd wordt naar verbetering en innovatie. De mensen van B&A streven er naar om voor de mensen voor wie zij werken een vangnet én trampoline te zijn. Nuchter, oplossings- en resultaatgericht en samenwerkend in de complexe wereld van verkokerde belangen, schotten en loketten, zetten de doeners en denkers van B&A zich in voor alle bewoners van de wijken waarin de organisatie actief is.

Gemeente Zeist

Bij de gemeente Zeist werken mensen die betrokken en vooral zichzelf zijn. De gemeente werkt op basis van de kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. Er werken in totaal zo’n 400 mensen voor en met ongeveer 64.000 inwoners. Medewerkers worden gestimuleerd om te denken in mogelijkheden en te doen wat nodig is. De werksfeer wordt door de medewerkers zelf getypeerd als open en prettig. 

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct via deze Link met je CV en onderscheidende motivatiebrief. Weet je ons te overtuigen en kom je door de eerste selectie heen? Dan bestaat de verdere sollicitatieprocedure uit twee sollicitatiegesprekken, een referentiecheck en een VOG-aanvraag. Wanneer we beiden een match zien, hopen we je daarna te kunnen verwelkomen in ons team!

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Johan Rijcken, coördinator Sociaal Team via j.rijcken@zeist.nl en 06-29048590. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de HR-afdeling via HR@bagroep.nl of 070-3029549.

Noot aan alle externe bureaus: wij waarderen jullie wens om mee te helpen met het vervullen van de vacature. Toch kiezen wij ervoor om de vacature zelf te vervullen.