WELZIJN EN ZORG

Zelfredzaamheid, stabiele financiën, een gezonde leefstijl en actieve deelname aan de samenleving zijn belangrijke ingrediënten om prettig te kunnen leven.

Wij vinden dat mensen heel goed in staat zijn zelf, of samen met hun eigen netwerk en/of buurt, oplossingen te vinden voor hun problemen. Daarom zoeken wij altijd naar manieren om mensen hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten te laten ontdekken en die ook in te zetten binnen hun wijk.

EIGEN KRACHT

Wij zetten mensen in hun eigen kracht, door henzelf hun talenten verder te laten ontwikkelen, hun sociaal buurtnetwerk te vergroten en vooral ook door mensen actief onderdeel te laten zijn van de buurt. Zo ondersteunen wij initiatieven van bewoners en buurtorganisaties, die de wijk beter en leefbaarder maken.

Als er belemmeringen zijn, ondersteunen we oplossingen hiervoor. Bijvoorbeeld op het gebied van schulden en problemen met instanties en administratie.  Wij richten hiervoor zogeheten campussen op, zoals de Buurtcampus en de Participatiecampus. Dit zijn ontmoetingsplekken in de buurt, waar bewoners naartoe gaan om zichzelf iets bij te leren en zich verder te ontwikkelen.

GRENZEN SLECHTEN

In ons DNA zit dat we graag de grenzen tussen de formele zorg en de informele hulp helpen slechten. Als welzijns- en Wmo-dienstverlener, werken we daarin intensief samen met de ouderenzorg, de GGZ en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Onze adviseurs zijn nauw betrokken bij de uitvoering van lokaal welzijnswerk. Ze voeren onderzoek uit naar onderdelen van het welzijnswerk, wijkteams, het gezondheidsbeleid en begeleiden uitvoerende zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten bij het invulling geven aan nieuwe verhoudingen in het welzijnsdomein. Tevens realiseren zij als kwartiermaker of procesbegeleider nieuwe aanpakken in het sociaal domein. Dit vertaalt zich in praktische en toepasbare analyses en werkbare oplossingen.