Jeugd en Veiligheid

De aanpak van problematische en overlastgevende jeugdgroepen staat al een aantal jaar prominent op de politieke agenda. Enerzijds zijn deze groepen een doorn in het oog van bewoners, anderzijds zijn dezelfde jongeren onze toekomst.

Onze samenleving verandert in rap tempo en wordt steeds complexer. Door de toenemende digitalisering en sociale media heeft alles en iedereen het potentieel om met elkaar in verbinding te staan. De groepsdynamiek van (risicovolle) jeugdgroepen verandert mee. Probleemjongeren doen sneller en meer inzichten op over wat ze moeten doen om handhavers voor te blijven. Ondertussen blijven ze voor overlast zorgen en delicten plegen. Een groot deel van deze jongeren verdwijnt hierdoor verder in de anonimiteit. Ze zijn onzichtbaar of ongrijpbaar voor reguliere (hulpverlenings)organisaties.

  • ACTIE LEERPROGRAMMA

Om toch grip te krijgen op deze problematische groepen is het belangrijk dat de aanpak van overlast en criminaliteit met hen meebeweegt. Het Actie Leerprogramma is zo’n aanpak. Ontstaan vanuit de praktijk, biedt het ALP professionals een effectieve en integrale methode om het gedrag van overlastgevende en criminele jongeren in te dammen. Wij bieden hen perspectief op een vruchtbare ontwikkeling, waardoor zij een nieuwe kans krijgen om op een positieve manier te participeren in de maatschappij. Binnen dit programma combineren we een sociale aanpak met een repressieve aanpak. Preventie is het startpunt. Blijft resultaat uit, dan schalen we eenvoudig en snel op naar een repressieve aanpak. Een succesvolle weg, met motivatie als rode draad en tegelijk met een duidelijke stok achter de deur. Op deze wijze lossen we de overlastproblemen stapsgewijs, effectief en duurzaam op. Het toepassen en overdragen van deze methode is telkens weer maatwerk. 

  • Futuro

Inmiddels hebben wij, ook door de inzet van Futuro (onderdeel van B&A), velerlei expertise opgebouwd op het gebied van jeugd en veiligheid. Zo hebben we in meerdere gemeenten de aanpak van jeugdoverlast op wijkniveau geëvalueerd en gestroomlijnd, verzorgen we delen van de minor Werken in het jeugdveiligheidsdomein voor de Hogeschool Leiden en bieden we trainingen aan professionals die actief zijn in het jeugd- en veiligheidsdomein. Ook zijn wij gespecialiseerd in rekenkameronderzoeken op het gebied van jeugd en veiligheid.