JONGEREN

Wij ontwikkelen en voeren methodieken en projecten uit op de gebieden veiligheid, scholing, arbeid & activering en hulpverlening aan jongeren.

OVERLAST EN ONVEILIGHEID

Het tegengaan van overlast en onveiligheid op straat door jeugdgroepen, is een van onze pijlers. Daarin werken we nauw samen met politie en justitie en belanghebbende stakeholders, zoals bewonersorganisaties. Met behulp van onze integrale QuickScan jongerenproblematiek en een erkend Actie Leerprogramma (ALP) brengen wij focus en daadkracht aan in de wijze waarop  complexe problematiek zoals overlast en criminalisering beheersbaarder worden.

ZELFSTANDIGE TOEKOMST

Ons jongerenwerk wordt gekenmerkt door het ondersteunen van een zelfstandige toekomst. In de buurt hebben we Jongeren Service Punten, die laagdrempelig zijn om binnen te lopen met vragen over opleiding, stage en werk. Met onze Labs, kunnen jongeren een stageprogramma lopen. Daarin werken we samen met lokale bedrijven en ondernemers, hogescholen en diverse wijkorganisaties.

Onze jongerenwerkers lopen dagelijks herkenbaar op straat om actief contact te maken met jongeren.

Onze adviseurs voeren de QuickScan jongerenproblematiek en het Actie Leerprogramma uit. Ook voeren zij onderzoek uit naar het jeugdbeleid voor rekenkamers en de effectiviteit van banenplannen voor jongeren. Dit vertaalt zich in praktische en toepasbare analyses en werkbare oplossingen.