PARTICIPATIE EN ACTIVEREND WERK

Ons credo is dat werk voor veel bewoners de beste remedie is tegen veel problemen waar ze mee worstelen. Zowel op economisch gebied (inkomen), als op sociaal vlak. Werk geeft structuur, sociale contacten en biedt mensen de mogelijkheid om hun talenten verder te ontwikkelen. Dat kan vrijwilligerswerk zijn of betaald werk.

PARTICIPATIE ALS SLEUTEL

Wij zoeken naar verschillende manieren om participatie te vergroten om zo mensen zelfredzaam te maken. Wij activeren bewoners met de inzet van onze Participatiecampus. Dit is een herkenbare en laagdrempelige plek in de wijk, waar deelnemers een programma in groepsverband volgen gericht op ‘lerend participeren’ en je actief ontwikkelen. Het gaat daarbij om (taal)kennis, sociale en arbeidsvaardigheden, maar ook om een gezonde leefstijl, bewegen en jezelf mentaal en fysiek presenteren. Dit resulteert in een duurzame verbetering van de leefsituatie van inwoners en een actievere sociale en economische participatie.

ARBEIDSDEELNAME

Onze adviseurs zijn nauw betrokken bij onderzoeken naar belemmerende en bevorderende factoren voor arbeidsdeelname van bijvoorbeeld jongeren met een licht verstandelijke beperking of onderzoek naar de praktijk van social return. Maar ook het begeleiden van brancheorganisaties bij de formulering van hun arbeidsmarktbeleid of het bieden van procesbegeleiding voor sociale partners bij het realiseren van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid rondom arbeidsveiligheid. Dit vertaalt zich in praktische en toepasbare analyses en werkbare oplossingen.