Rekenkameronderzoek voor inzicht, draagvlak en grip

B&A: krachtige koppeling van uitvoering en advies

Goed rekenkameronderzoek zorgt voor inzicht, draagvlak en grip. Omdat B&A zelf ook in diverse gemeenten projecten in welzijn, zorg en werk uitvoert, combineren wij onze onderzoeksresultaten met praktisch toepasbare aanbevelingen. Zo bent u in staat om doelgericht vorm te geven aan de publieke verantwoording van het sociale beleid van uw gemeente.

Effectief onderzoek met een heldere opdrachtformulering en gedegen aanpak kan de rekenkamer helpen om deze verantwoording goed in te vullen.

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

 • Opstellen normenkader
 • Doorlichting van beleids- en uitvoeringsdocumenten
 • Interviews met beleidsmakers, uitvoerders en klanten
 • Analyse en rapportage aan de hand van het normenkader
 • Indien gewenst: formuleren van concrete aanbevelingen
 • Presenteren van bevindingen in de raad

Onze specialiteit

Wij zijn gespecialiseerd in rekenkameronderzoeken over de volgende onderwerpen in het sociaal domein:

 • De koppeling tussen beleid, uitvoering en maatschappelijke effecten
 • De kwaliteit van beleid, sturen en verantwoorden
 • Regionale samenwerking
 • Jeugd en veiligheid
 • Welzijn, Wmo, Participatiewet, Zorg, Jeugdwet
 • Subsidiebeleid, inkoopbeleid, SROI en aanbesteding van dienstverlening
 • Organisatie van wijkteams en gebiedsgericht werken
 • De kaderstellende en controlerende rol van de raad
 • Doorwerking van aanbevelingen uit eerder onderzoek

Onze werkwijze

Goed onderzoek sluit aan op de wensen van de gemeenteraad, zowel wat betreft inhoud als presentatie. Uw vraag is de basis voor een gericht plan van aanpak, waarvoor wij kunnen putten uit een breed palet van onderzoeksmethoden, toetsingskaders en presentatievormen:

 • Evaluatie van beleid en uitvoeringspraktijk
 • Scenario-onderzoek
 • Quickscans sociaal domein
 • Risicoanalyse van beleids- en uitvoeringsstrategie
 • Casestudy naar Wmo-instellingen (bijvoorbeeld bij faillissement)
 • Benchmarks van gemeenten of uitvoeringsorganisaties
 • Panelonderzoek over burgerbetrokkenheid en draagvlak voor beleid

Wilt u meer weten over ons rekenkameronderzoek?

Ik vertel u er graag meer over.

Yorick van den Berg
E: y.berg@bagroep.nl
T: 06 5069 5345