Schuldhulpverlening

B&A heeft een programma ontwikkeld dat gemeenten in staat stelt inwoners met schulden te helpen naar een gebalanceerd en uiteindelijk schuldenvrij bestaan. Omdat niet iedereen met schulden in dezelfde situatie zit, bieden we een breed palet aan diensten en hulpverlening, waaruit een maatwerkoplossing gecreëerd kan worden. Voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

  • Begeleiding bij een schuldregeling, indien iemand hiervoor in aanmerking komt;
  • Praktische begeleiding bij administratie, budgettering en communicatie met banken en instanties

Structurele oplossing

Het toewerken naar een structurele oplossing van de financiële problemen is het doel. B&A besteedt daarom naast het oplossen van de schulden ook tijd aan het toewerken naar een zinvolle dagbesteding. Dit kan in de vorm van zelfhulpgroepen die wij aanbieden met inzet van vrijwilligers of ervaringsdeskundigen en trainingen of laagdrempelige inloop voor administratieve vragen. Zo komen inwoners in een positieve spiraal terecht, met een verbeterde gezondheid en een verhoging van de sfeer binnen het gezin. Vanuit deze basis kunnen er plannen en activiteiten worden gestart voor een stabiele toekomst.

Inzet vrijwilligers

De uitvoering van ons schuldhulpprogramma doen we vanuit een klantvraag en richten wij in met een combinatie van individuele en collectieve ondersteuning. Voor de uitvoering hiervan werken we met gemotiveerde vrijwilligers met aantoonbare kennis en/of ervaring op dit gebied. Vrijwilligers die succesvol uit een vergelijkbare situatie zijn gekomen, fungeren in onze aanpak als voorbeeld en kunnen zo de intrinsieke motivatie van deelnemers versterken.

B&A gelooft sterk in de meerwaarde van het inzetten van gemotiveerde vrijwilligers, en indien nodig vullen wij hun inzet aan met professionals.

Ons schuldhulpprogramma hebben wij met succes toegepast in verschillende gemeenten. In Amsterdam en Rotterdam op het gebied van zowel beleid als uitvoering. In Amersfoort bieden wij  preventieve diensten vanuit Welzijn en Sociaal Juridische Hulpverlening (SJD).

Stijging zelfredzaamheidsladder

Inwoners die aan ons schuldprogramma hebben deelgenomen, zijn significant gestegen op de zelfredzaamheidsladder. Maar nog belangrijker, ze hebben voor de lange termijn vaardigheden aangeleerd die terugval voorkomen.