Sociale wijkteams

Wijkteams zijn in veel gemeenten de spil in het sociaal domein. In allerlei vormen en met verschillende rollen en taken. B&A kent de praktijk van de wijkteams als geen ander. In meerdere gemeenten zijn wij vanuit een van onze uitvoeringsorganisaties onderdeel van het wijkteam. Of is het lokale wijkteam een belangrijke samenwerkingspartner voor onze sociaal werkers. Daarnaast worden wij regelmatig gevraagd om wijkteams te ondersteunen, de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie tussen wijkteam en gemeente in te regelen of de werking of positionering van de wijkteams te evalueren. En publiceren wij ook over de kansen voor de wijkteams.

Voorbeelden inzet B&A 

  • Onderdeel van het wijkteam
    In gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en tot voor kort Bronckhorst zijn onze medewerkers actief in het wijkteam, het sociaal gebiedsteam of de Samen Doen-teams. In die rol geven wij inwoners de ondersteuning die past bij hun vragen en oplossingen. 

 

  • Ondersteuning en training van wijkteams en wijkzorgnetwerken
    In Amsterdam hebben wij een workshop gegeven aan wijkzorgteams over samenwerken. Deze workshops leveren veel praktische en soms onverwachte aanpakken op. Open staan voor elkaar en gezamenlijk komen tot een aanpak geeft energie. Door concreet aan de slag te zijn, ontstaat vaak ook de behoefte om elkaar nog beter te leren kennen.Voor Buurtplein BV (uitvoerder van wijkteams in Doetinchem) vertaalden wij de gemeentelijke doelen, door middel van het principe van het logisch raamwerk, naar heel concrete opgaven voor de sociale wijkteams. We ontwikkelden samen met de teams een dienstkaart met een plan van aanpak per gebied, wijk of buurt op basis van een korte kwantitatieve en kwalitatieve analyse. In een vervolgsessie zijn de leden van het team aan de slag gegaan met de uitvoering van de dienstkaart. 

 

  • B&A als onderzoeker van wijkteams
    Voor de gemeente Den Haag evalueerden wij de sociale wijkteams. Doel van de evaluatie was het bepalen of de ontwikkeling van de teams en hun taakopvatting- en uitvoering volgens plan verloopt en na te gaan of dat oorspronkelijke plan in de praktijk ook werkbaar is. Daarnaast onderzochten we de effectiviteit van de wijkteams: kwantitatief door de scores op de zelfredzaamheidsmatrix voor en na de inzet te vergelijken en kwalitatief door in gesprekken met inwoners na te gaan wat zij vonden van de effectiviteit van de regie door de wijkteamleden.Samen met Voormekaar-teamleden uit de gemeente Berkelland heeft B&A een onderzoek onder mantelzorgers in Berkelland opgezet. Wijkteamprofessionals hebben weliswaar een beeld van wat de behoefte van een mantelzorger is, maar ze vonden hun eigen waarneming niet het juiste uitgangspunt voor hun aanpak. Het onderzoek leverde waardevolle en vooral realistische informatie op.De gemeente Den Haag heeft B&A, naar aanleiding van raadsvragen, gevraagd na te gaan op welke wijze wijkverpleegkundigen binnen de wijkteams hun administratieve taken in het werkproces ervaren. En of er sprake is van een verstoord evenwicht tussen reguliere en administratieve taken. We spraken met 16 wijkverpleegkundigen en hebben uiteengerafeld wat zij onder reguliere en wat zij onder administratieve taken schaarden. En welke druk ze daarbij ervaarden.