Amsterdam Nieuw-West

Ambulante ondersteuning

Wij bieden begeleiding aan cliënten op verschillende leefgebieden als gezondheid, dag en -nachtritme en postzaken, uiteraard afhankelijk van de hulpvraag van iemand. Wij bieden deze cliëntondersteuning dichtbij huis en/of aan huis. Vanuit Het Landhuis (Gerard Callenburgstraat 38) en vanaf de locatie Wijkpraktijkteam Mondriaanplein (Piet Mondriaanstraat 133) bieden onze Wmo begeleiders ondersteuning aan cliënten vanaf achttien jaar.

ONZE WERKWIJZE

De cliënt gaat met een van onze begeleiders in gesprek over de inhoud van de ondersteuning. Daarna wordt besproken hoe de begeleiding eruit gaat zien. De inhoud en stappen worden opgenomen in een zogenoemd ondersteuningsplan. In dit ondersteuningsplan staat verder beschreven op welke momenten er met de cliënt afgesproken wordt en wat de mensen in de omgeving van de cliënt kunnen doen. Het plan is altijd op maat.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten in onze werkwijze:

  • Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt staat bij ons centraal.
  • Wij vinden een vertrouwensband opbouwen met een cliënt erg belangrijk. Een goede band zorgt er voor dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan participeren.
  • De cliënt staat bij ons op de eerste plaats, waardoor hij/zij zich gerespecteerd en welkom voelt.
  • Wij sluiten aan bij de beleefwereld van cliënten en kijken van daaruit waar kansen en mogelijkheden zijn.
  • Wij halen de eigen kracht van cliënten naar boven, waardoor cliënten (weer) in zichzelf geloven. Denken in kansen en mogelijkheden.
  • Wij werken nauw samen met het informele netwerk van een cliënt, wijkteams, vrijwilligers, formele zorginstellingen, ondernemers en de gemeente.

INLOOPSPREEKUUR

Elke donderdagmiddag (vanaf 6 september) van 14.00 tot 17.30 vindt er een inloopspreekuur plaats bij het Wijkpraktijkteam Piet Mondriaanstraat 133. Hier kunnen bewoners terecht met praktische vragen over bijvoorbeeld hun administratie, huishouden en dagbesteding.

MEER WETEN

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Of wilt u een keer langskomen? Neem dan contact op met:

medewerker profielfoto

Anissa Allouchi

Buurtmakelaar
a.allouchi@bagroep.nl
06 5366 1478
medewerker profielfoto

Mick Maasdam

Buurtmakelaar
m.maasdam@bagroep.nl
06 2051 0939
locatiefoto

Wmo begeleiding Amsterdam Nieuw-West:
Het Wijkpraktijkteam

Piet Mondriaanstraat 133

1061 TR Amsterdam