Bronckhorst

Back-on-track

Back-on-track is een methodiek die wij inzetten voor het begeleiden van mensen die de aansluiting op de samenleving hebben verloren. Wij richten ons op het resocialiseren van bewoners. Ex-gedetineerden bijvoorbeeld, die weer in hun woonplaats terugkeren. Of ouders die de verantwoordelijkheid voor een goede opvoeding van hun kinderen niet op zich nemen. Of mensen die overlast veroorzaken doordat zij moeite hebben met gezag en hierdoor het contact met zorgverleners en andere professionals frustreren.

CONTACT HERSTELLEN

Onze begeleiders brengen de verbinding weer tot stand. Het zijn professionals die jarenlange ervaring hebben met problematische uitdagingen in het sociaal domein. Zij spreken de cliënten aan van mens tot mens, informeel maar duidelijk. Zo weten zij het contact te herstellen waar de instanties dit niet voor elkaar krijgen.

Een begeleidingstraject start bij aanmelding van de bewuste cliënt door een gemeente of sociale instantie. Na het eerste contact met de cliënt en de betrokken case workers volgt een advies over de te volgen route. De begeleiding kan hierna direct starten.

GELIJKWAARDIG, MAAR STRIKT EN DUIDELIJK

Het succes van Back-on-track zit hem in de manier waarop onze begeleiders zich opstellen. Zij communiceren met hun cliënten op voet van gelijkwaardigheid, maar handelen strikt en duidelijk als afspraken niet worden nagekomen. Het is een lik-op-stuk aanpak waarbij direct actie wordt ondernomen als dit nodig is. Ook ’s avonds of in het weekend; cliënten kunnen onze begeleiders ook buiten kantooruren bereiken. Monitoring gebeurt op informele wijze, zodat cliënten zich niet gestigmatiseerd voelen en de vertrouwensrelatie uitgebouwd kan worden.

EFFECTIEF VOOR ALLE BETROKKENEN

Onze begeleiders hebben met deze aanpak talloze ‘probleemgevallen’ in de Achterhoek terug in het gareel gebracht. Deze mensen ontspanden in hun relatie met instanties, waardoor er weer ruimte was voor open communicatie. En vaak zijn het niet alleen de cliënten en case workers die hiervan profiteren, maar wordt ook de directe leefomgeving van de cliënten er beter van, zoals gezinsleden, klasgenoten en buurtbewoners.

MEER WETEN

Back-on-track is een krachtig en effectief middel om mensen te laten resocialiseren en zo de druk bij case workers weg te nemen. Wilt u er meer over weten, neem dan contact op met:

Begeleider

locatiefoto

WMO Begeleiding Bronckhorst

Zaadmarkt 92

7201 DE Zutphen