070 30 29 500 info@bagroep.nl

als mens naast een ander mens gaan staan

Als het gaat om resultaat is onze Wmo begeleiding een voorbeeld waar we bijzonder trots op zijn. Met onze manier van werken – wij vliegen de Wmo begeleiding actief aan vanuit de wijk – realiseren wij een uitstroom van tweeëntwintig procent waar andere partijen zo rond de vier procent schommelen.

Het begeleiden van kwetsbare mensen binnen de Wmo komt voor B&A neer op een simpel principe: ondersteuning bieden door als mens naast een ander mens te gaan staan. Niet eenzijdig vertellen wat de ander moet doen, maar door inzet van begeleiding laten zien waartoe iemand zelf allemaal in staat is. Investeren in vertrouwen, problemen samen oplossen, structuur aanbrengen en buurthuisbezoek stimuleren, zodat sociaal isolement ruimte maakt voor sociaal contact. 

B&A biedt Wmo begeleiding in heel Nederland. Kijk op de website wmo.bagroep.nl voor locaties en contactpersonen.

Onze speerpunten

  • Ambulante ondersteuning, dagbesteding en activerend werk
  • Wijkgerichte aanpak
  • Samenwerking realiseren met het formele netwerk van de cliënt, wijkteam, vrijwilligers, formele zorginstellingen, ondernemers en de gemeente

Wilt u meer weten over B&A Wmo begeleiding? Ik vertel u er graag meer over.

Anissa Allouchi / Teamleider Wmo