070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

BESTUUR EN TOEZICHT

BESTUUR

Mathilde Corsten en Marie-Fleur Lobry vormen samen het tweehoofdige en collegiale bestuur van B&A. Gezamenlijk dragen zij de eindverantwoordelijkheid voor alle facetten van onze dienstverlening, de positionering en het strategisch beleid van B&A.

Mathilde Corsten

Mathilde is een bestuurder met diepgewortelde wortels in de praktijk. Na diverse leidinggevende posities te hebben vervuld bij Stichting Philadelphia Zorg, startte zij in 2016 als directeur WMO bij B&A. Vervolgens was zij voor B&A als directeur actief bij het Buurtteam Amsterdam Zuidoost. Sinds januari 2023 is Mathilde bestuurder bij B&A. 

Een beetje buiten de lijntjes kleuren mag best

Mathilde Corsten

Bestuurder
+

Marie-Fleur Lobry

Marie-Fleur is een ervaren directeur-bestuurder die bij verschillende organisaties in het sociaal domein haar sporen heeft verdiend. Nadat zij eerder als directeur-bestuurder actief was bij adviesbureaus Reos en Mind@Work startte zij in maart 2023 als bestuurder van B&A.

Groei door samenwerking en verbondenheid.

Marie-Fleur Lobry

BESTUURDER
+

RAAD VAN COMMISSARISSEN (RVC)

Wim Kooijman (voorzitter), Henk van der Stelt en Renko Campen vormen samen de RvC van B&A.

Wim Kooijman (voorzitter)

Met decennia ervaring in Human Resources, startte Wim Kooijman in 2016 als zelfstandig adviseur. Hij bemiddelde bij diverse CAO-conflicten en leidt als onafhankelijk voorzitter het CAO-overleg in sectoren als de schoonmaak, kappers, verzekeringen en universitair medische centra.

Henk van der Stelt

Henk van der Stelt heeft lange werkervaring in management consultancy, ICT en in de financiële- en zorgsector. De laatste 20 jaar is Henk actief als professioneel commissaris en toezichthouder in vooral de zorgsector. Zijn expertise ligt in bedrijfsvoering, financiën, ICT, data science en strategie.

Renko Campen

Een groot deel van zijn carrière bracht Renko Campen door in de advies- en ingenieursbranche, met internationale ervaring in zowel operationele als managementfuncties. Als laatste in de functie van Voorzitter Raad van Bestuur. Na zijn pensionering blijft Renko actief als adviseur en in commissariaten, met een specifieke focus op organisaties op het snijvlak van publiek en privaat.

Je treft hier een overzicht van nevenfuncties van de leden van de RvC en de bestuurders.

GOVERNANCE

B&A is lid van Sociaal Werk Nederland en hanteert de Governancecode Sociaal Werk. We laten hiermee zien hoe we aankijken tegen goed bestuur en toezicht, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de doelstelling van B&A. Voorbeeldgedrag, integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goede financiële risicobeheersing staan daarbij centraal. De governance van B&A is vastgelegd in een aantal documenten. Deze vind je hier: Statuten, Reglement voor de RvC, Toezichtvisie van de RvC & Bestuursreglement.