070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

ADVIES

Advies en onderzoek start en eindigt bij de bewoner.

De leefwereld en praktijk centraal 

Hebben uw inwoners profijt van uw beleid in het sociaal domein? In al onze onderzoeken en adviesopdrachten starten wij bij hun leefwereld. Voor ons is het gesprek met inwoners minstens zo belangrijk als de gesprekken met de uitvoerende professionals en beleidsmakers. Voor u als opdrachtgever leidt dit tot uitkomsten en adviezen die veranderingen teweegbrengen voor de mensen voor wie u het beleid maakt. Wij werken actiegericht met bewezen en vernieuwende methoden.  

De praktijk van de bewoner staat voorop. Wij zoeken bewoners op waar zij zich comfortabel voelen. Zoals bij de uitgifte van de voedselbank, het plaatselijke winkelcentrum of aan de koffietafel in het buurthuis. Met de ervaringen met bewoners in de hand gaan wij in gesprek met uitvoerders. Daarin staat centraal ‘wat goed gaat en wat beter kan’. Verder laten wij bijvoorbeeld gemeenteraadsleden hun eigen beleid ervaren door zelf op zoek te gaan naar hulp en deze aan te vragen. Zo leggen wij altijd weer de verbinding tussen bewoners en degenen die het beleid vormgeven en uitvoeren. 

U kunt beroep op ons doen voor een breed scala aan advies- en onderzoeksdiensten. Wij hebben ruime ervaring met Rekenkameronderzoeken, ondersteuning bij beleidsontwikkeling & uitvoering en het toepassen van leer-en verbetercycli. Onze focus ligt daarbij op de thema’s bestaanszekerheid, sociale basis en opvoeden en opgroeien. Dit sluit aan bij uw beleid op het sociaal domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet). 

Ons Team

Oplossingen. Dat vat mijn motivatie het beste samen.

Yorick van den Berg

manager advies
+

De behoeften van bewoners als uitgangspunt voor beleid.

Julian Edens

Adviseur
+

Mensen vertrouwen geven in hun eigen kunnen.

Gerard Nieuwe Weme

Adviseur
+

Werk aan een samenleving waarin welzijn centraal staat.

Sari van Aart

Adviseur
+

Ik ben netwerker, adviseur en verbinder.

Pieter van Schie

adviseur
+

Ik streef ernaar om als sparringpartner te fungeren.

Artem Vardanyan

Adviseur
+

Wilt u weten wat B&A voor u kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Yorick van den Berg / manager advies