Als vernieuwers aan de slag

Als expert in het sociaal domein zorgt B&A dat iedereen meedoet en meetelt. Wij voeren lokaal welzijnswerk uit en doen advies- en onderzoeksprojecten. Deze twee activiteiten versterken elkaar en dit leidt tot een vernieuwende aanpak met duidelijke resultaten. Hiermee dragen wij bij aan een vitale samenleving.

Onze nieuwsitems

Rekenkameronderzoek subsidiebeleid Beesel

Is het subsidiebeleid van de gemeente Beesel voldoende rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is vormgegeven?

Vernieuwing in dagbesteding

Maak dagbesteding onderdeel van een fijnmazig netwerk van activiteiten en mogelijkheden.
Blog: Yorick van den Berg en Koen de Ridder

Evaluatieonderzoek Traject ‘Bronckhorst heet welkom!

Bronckhorst heeft een integraal traject ontwikkeld gericht op integratie en participatie: ‘Bronckhorst heet welkom!’ B&A evalueerde het traject.