Als vernieuwers aan de slag

Als expert in het sociaal domein zorgt B&A dat iedereen meedoet en meetelt. Wij voeren lokaal welzijnswerk uit en doen advies- en onderzoeksprojecten. Deze twee activiteiten versterken elkaar en dit leidt tot een vernieuwende aanpak met duidelijke resultaten. Hiermee dragen wij bij aan een vitale samenleving.

Onze nieuwsitems

Leergang Integrale Aanpak Sociale Veiligheid

Nieuw! Op 1 februari starten wij met deze leergang voor gemeentelijke regisseurs en beleidsmedewerkers.

Presentatie onderzoek economisch beleid en perspectief Papendrecht

Maandag 18 juni zijn de resultaten toegelicht aan de gemeenteraad. Met een leuke inhoudelijke discussie is het rapport positief ontvangen.

Sturing op Wmo-beleid in gemeente Groningen

In opdracht van de rekenkamercommissie Groningen voert B&A een onderzoek uit naar de mogelijkheden die de gemeenteraad heeft om te sturen op het Wmo-beleid.

Onze organisaties