Als vernieuwers aan de slag

Als expert in het sociaal domein zorgt B&A dat iedereen meedoet en meetelt. Wij voeren lokaal welzijnswerk uit en doen advies- en onderzoeksprojecten. Deze twee activiteiten versterken elkaar en dit leidt tot een vernieuwende aanpak met duidelijke resultaten. Hiermee dragen wij bij aan een vitale samenleving.

Nieuws

B&A Wmo begeleiding in beeld | Arnhem

In deze video vertellen Susan Pelskamp, Wmo begeleider, en Erna, cliënt, over wat deze begeleiding voor Erna betekent. B&A biedt Wmo begeleiding in heel Nederland.

Gezamenlijke huisvesting jongeren en statushouders

Annemiek Kroone van Civic Amsterdam was betrokken als sociaal werker bij deze succesvolle woonpilot in Amsterdam-Oost waar Nederlandse jongeren en statushouders onder één dak wonen.

Een werkdag van Yorick van den Berg, adviseur

Yorick is sinds 2005 actief als adviseur bij B&A. Naast zijn betrokkenheid bij meerdere opdrachten op het vlak van met name de Wmo en jeugdzorg voor gemeenten, provincies, ministeries en welzijnsorganisaties stuurt hij het team van adviseurs bij B&A aan.

Onze organisaties