Als vernieuwers aan de slag

Als expert in het sociaal domein zorgt B&A dat iedereen meedoet en meetelt. Wij voeren lokaal welzijnswerk uit en doen advies- en onderzoeksprojecten. Deze twee activiteiten versterken elkaar en dit leidt tot een vernieuwende aanpak met duidelijke resultaten. Hiermee dragen wij bij aan een vitale samenleving.

Nieuws

Onderzoek naar toedracht Victoriebrug Alkmaar

B&A heeft in opdracht van de gemeente Alkmaar onderzoek gedaan naar de feiten rondom de Victoriebrug te Alkmaar, een nieuwe fietsbrug. Deze brug is door problemen gesloten, hetgeen aanleiding was om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de feiten en processen rondom de aanleg van de brug.

Mooie resultaten in het eerste jaar StuwKR8

“Het is fijn om terug te zien dat we gezien worden als verbinder. Dat is exact de rol die wij voor ogen hebben, het faciliteren en stimuleren van samenwerkingen en initiatieven. En met de aanbevelingen gaan we in dit nieuwe jaar hard aan de slag”, aldus Leny Braks, projectleider StuwKR8.

Subsidie Indebuurt033 voortgezet

Indebuurt033 krijgt tot en met 2021 subsidie van de gemeente Amersfoort om de sociale basisinfrastructuur (SBI) verder te versterken. We zijn trots op de goede beoordeling en alles wat Indebuurt033 samen met vele betrokken inwoners, vrijwilligers, partnerorganisaties en uiteraard de gemeente heeft bereikt.

Onze organisaties