Als vernieuwers aan de slag

Als expert in het sociaal domein zorgt B&A dat iedereen meedoet en meetelt. Wij voeren lokaal welzijnswerk uit en doen advies- en onderzoeksprojecten. Deze twee activiteiten versterken elkaar en dit leidt tot een vernieuwende aanpak met duidelijke resultaten. Hiermee dragen wij bij aan een vitale samenleving.

Onze nieuwsitems

B&A is uitvoerder MAG Hardinxveld-Giessendam

De Maatschappelijke Agenda (MAG) bestaat uit twee percelen, ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’. Wij hebben beide percelen gegund gekregen. Leny Braks start 8 maart als projectleider vanuit B&A.

Gezondheid en sport in Oosterhout, rekenkameronderzoek

Rekenkamer West-Brabant heeft B&A de opdracht gegund om het gezondheidsbeleid en het sportbeleid in de gemeente Oosterhout te onderzoeken.

Keuzes in rol en positie van de wijkteams. Bent u goed voorbereid op de toekomst?

In dit artikel schetst Yorick van den Berg we welke stappen gemeenten kunnen zetten om te komen tot een succesvolle positionering en rolkeuze van het wijkteam.