Als vernieuwers aan de slag

Als expert in het sociaal domein zorgt B&A dat iedereen meedoet en meetelt. Wij voeren lokaal welzijnswerk uit en doen advies- en onderzoeksprojecten. Deze twee activiteiten versterken elkaar en dit leidt tot een vernieuwende aanpak met duidelijke resultaten. Hiermee dragen wij bij aan een vitale samenleving.

Nieuws

Wmo begeleiding in H4 gemeenten

Sinds 1 januari bieden wij ook Wmo begeleiding aan in de H4 gemeenten: Delft, Midden Delfland, Rijswijk en Westland. Onze Wmo begeleiders Theo Wildschut en Raymond Visser bieden ondersteuning aan cliënten van 18 jaar en ouder op het gebied van persoonlijk en sociaal functioneren, financiën en dagbesteding.

Opinie: Hand in hand, geen woorden maar daden!

Mijn droom is dat zorgorganisaties en woningcorporaties voor meer clubhuizen of huiskamers van de wijk gaan zorgen in de wijken waar ze actief zijn. Daar zijn hun huurders en cliënten toch ook mee gediend? Wie pakt de handschoen op! Opinie: Oscar Papa

Opinie:
Dag tegen racisme

Racisme is in onze hedendaagse ‘tolerante’ samenleving nog steeds aan de orde van de dag. Alleen van gedaante veranderd. Dit vraagt volgens Demet Akpinar en Sabine Bernard om een andere aanpak: bewustwording en agendering van onderop en leiderschap en omarming van bovenaf.

Onze organisaties