Als vernieuwers aan de slag

Als expert in het sociaal domein zorgt B&A dat iedereen meedoet en meetelt. Wij voeren lokaal welzijnswerk uit en doen advies- en onderzoeksprojecten. Deze twee activiteiten versterken elkaar en dit leidt tot een vernieuwende aanpak met duidelijke resultaten. Hiermee dragen wij bij aan een vitale samenleving.

Onze nieuwsitems

Project mensen afstand arbeidsmarkt

Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers aan dit project kunnen werkervaring opdoen op verschillende gebieden.

Meer Amsterdammers schuldhulpverlening

Dat blijkt uit de jaarrapportage Schuldhulpverlening 2016 van de gemeente Amsterdam.

Tijd om door te pakken?

Analyse op het advies 'Tijd om door te pakken'van Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang
Blog: Yermo Wever