Als vernieuwers aan de slag

Als expert in het sociaal domein zorgt B&A dat iedereen meedoet en meetelt. Wij voeren lokaal welzijnswerk uit en doen advies- en onderzoeksprojecten. Deze twee activiteiten versterken elkaar en dit leidt tot een vernieuwende aanpak met duidelijke resultaten. Hiermee dragen wij bij aan een vitale samenleving.

Nieuws

B&A Wmo begeleiding Amsterdam-Oost is verhuisd naar nieuwe locatie

De nieuwe locatie aan de Soembawastraat werd op donderdag 23 mei op feestelijke wijze officieel in gebruik genomen met een open-huis-borrel voor netwerkpartners van samenwerkende organisaties, collega’s en andere geïnteresseerden.

Uitstekende resultaten Civic Amsterdam op gebied van Schuldhulpverlening

“Ik ben hartstikke trots op ons team. Dit is ons beste resultaat ooit en laat zien dat onze werkwijze ook daadwerkelijk vruchten afwerpt", aldus Rob de Bruijn, teamleider schuldhulpverlening en sociaal raadslieden Civic Amsterdam.

Rody & Wmo begeleiding: Started from the bottom & now I’m here

B&A biedt, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), begeleiding aan cliënten op verschillende leefgebieden als gezond­heid, dagritme en postzaken. Rody (25) werkte bijna 1,5 jaar samen met zijn Wmo begeleider Valérie van der Meule en maakte in die periode grote stappen.

Onze organisaties