070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
08-04-2024

Onderzoek naar de effecten van cultuursubsidie

Het team advies heeft recent het onderzoek naar de effecten van Cultuursubsidies binnen de gemeente Venlo afgesloten met de presentatie van de bevindingen en de conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad.

Samen met de voorzitter van de Rekenkamer Venlo, Klaartje Peters heeft Gerard Nieuwe Weme deze presentatie verzorgd. In het onderzoek zijn drie grote instellingen en 6 kleinere subsidieontvangers onder de loep genomen.

Uit de analyse van het onderzoek blijkt dat concrete doelstellingen ontbreken, er geen indicatoren zijn die dit meetbaar maken, en in het proces van subsidieverlening dit niet verder vormt krijgt. Hierdoor wordt in de verantwoording van de subsidieontvangers niet verwezen naar de doelstellingen van het subsidiebeleid, wat leidt tot de conclusie dat de cirkel hier niet rond is.

onvoldoende zicht op effecten cultuursubsidies

In de Limburger verscheen een dag na de presentatie het volgende artikel over dit onderzoek:

Het is niet duidelijk of grote culturele instellingen in Venlo hun subsidie gebruiken voor de doelen die de gemeente wenst te bereiken. De rekenkamer geeft de Venlose politiek in een rapport huiswerk mee.

De rekenkamer nam de subsidierelatie met theater Maaspoort, de bibliotheek en Co de Cultuurontwikkelaar onder de loep. De drie instellingen hebben samen elk jaar miljoenen subsidie te besteden (samen 5,6 miljoen in 2022) maar of die bijdragen aan de doelen uit het cultuurbeleid, is niet inzichtelijk, stelt de rekenkamer. Kort gezegd verantwoorden ze wel aan welke activiteiten het geld wordt uitgegeven, maar niet wat de effecten daarvan zijn.

Meetbaar

Het college en de gemeenteraad moeten hier meer werk van maken, concluderen de onderzoekers. De raad moet concreter maken welke doelen Venlo wenst te bereiken met subsidie. Het college moet die doelen vervolgens ook meegeven aan de subsidieontvangers, zodat hierop te sturen en controleren valt. Te denken valt aan specifieke doelen op het gebied van publieksbereik, of de wens om een bepaalde doelgroep aan te spreken. De waardering voor cultuuraanbod is een ander meetbaar doel, zo stelt de rekenkamer voor. Een doel kan ook economisch van aard zijn: hoeveel bedrijven zijn er in de creatieve industrie, hoe zit het met de werkgelegenheid of met de bestedingen van bezoekers van activiteiten?

‘Geen recht’

Het college wijst in een reactie vooral op zaken die wel goed gaan en noemt de uitkomsten ‘bruikbare handreikingen voor het beter meetbaar maken van de inzet van de subsidies. Tegelijkertijd willen we opmerken dat een onderzoek naar de inzet van subsidiegelden geen recht doet aan de totale reikwijdte van het cultuurbeleid.’

Lees het originele artikel HIER

Auteurs: Gerard Nieuwe – Weme, Yorick van den Berg, Julian Edens