070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

Privacyverklaring

Er zijn regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze regels worden beschreven in de wet Algemene verordening gegevensbescherming. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt en wat uw rechten zijn. Als u gebruik maakt van diensten van B&A kan het zo zijn dat uw gegevens worden opgeslagen. Dit wordt gedaan om u zo goed mogelijk te helpen.

Persoonsgegevens

B&A B.V. kan persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten van B&A B.V., en/of omdat u deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op onze website.

B&A B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Wat B&A B.v. met uw gegevens doet

B&A B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan B&A B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of ten behoeve van een opdracht.

Hoe lang B&A B.v. uw gegevens bewaart

B&A B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. B&A B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u hier toestemming voor geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om een verzoek in te dienen voor inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens. B&A B.V. zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. U kunt hierover contact opnemen via privacy@bagroep.nl.

Websitebezoek

Op de website van B&A B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals klikgedrag, die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. B&A B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

B&A B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B&A B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Heeft u vragen?

Als u meer informatie wenst, neem dan contact met B&A B.V. op via privacy@bagroep.nl. De website www.bagroep.nl is een website van B&A B.V. s.