dossier

+

dienst

thema

nieuws

Afstudeeronderzoek 'Van straat naar strategie'

Kwalitatief onderzoek naar de integrale aanpak jeugdoverlast en criminaliteit door Anouk Visscher.

Samenwerkingsconvenant Samen Noord ondertekend

Negen Amsterdamse welzijnsorganisaties bundelen hun kracht om de komende drie jaar de inwoners van Amsterdam-Noord nog beter van dienst te zijn.

PIT 010 blijft welzijnsaanbieder in IJsselmonde

PIT 010 heeft samen met Antes, Laurens en Middin de definitieve gunning gekregen om in Rotterdam-IJsselmonde het welzijnswerk uit te blijven voeren.

Aftrap nieuw schooljaar 2017/2018

Nieuwe lichting studenten gestart met de minor "werken in het (jeugd)veiligheidsdomein" aan de Hogeschool Leiden.

Zijn we het doel van inburgering uit het oog verloren?

Steeds minder inburgeraars halen het examen. De gemeente weer in de regierol lijkt de ideale oplossing. Maar is dit ook zo?

Onderzoek jeugdzorg Rekenkamercommissie Woerden

Hoe zit de jeugdzorg in elkaar en hoe effectief is deze?

Afstudeeronderzoek JSP’s Amsterdam

Hoe succesvol zijn de JSP’s in het begeleiden van jongeren naar werk of scholing/stage? Afstudeeronderzoek van Sabine Bernard.

Vernieuwing in dagbesteding

Maak dagbesteding onderdeel van een fijnmazig netwerk van activiteiten en mogelijkheden.
Blog: Yorick van den Berg en Koen de Ridder

Evaluatieonderzoek Traject ‘Bronckhorst heet welkom!

Bronckhorst heeft een integraal traject ontwikkeld gericht op integratie en participatie: ‘Bronckhorst heet welkom!’ B&A evalueerde het traject.

Rekenkameronderzoek subsidiebeleid Beesel

Is het subsidiebeleid van de gemeente Beesel voldoende rechtmatig, doelmatig en doeltreffend vormgegeven?

Publiek debat over Indebuurt033

In Amersfoort vond woensdag 21 juni jl. een debat over Indebuurt033 plaats, georganiseerd door RTV Utrecht en De Stad Amersfoort.

Proeftuin van Holland en B&A starten project

Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers aan dit project kunnen werkervaring opdoen op verschillende gebieden.

Meer Amsterdammers sneller goede schuldhulpverlening

Dat blijkt uit de jaarrapportage Schuldhulpverlening 2016 van de gemeente Amsterdam.

Rekenkameronderzoek naar gezondheidsbeleid

Begin 2017 heeft de Rekenkamercommissie West-Brabant aan B&A opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het gezondheidsbeleid van de gemeente Bergen op Zoom.

Reductie administratieve lastendruk in de zorg

Omgaan met percepties en vinden van oplossingen. George Breddel (22 graden) en Yorick van den Berg (B&A) ontwikkelden een aanpak om de lastendruk te verminderen.

Van dagbesteding naar 'erop uit' en 'aan de slag'

Normaliseren is het credo.
Blog: Yorick van den Berg en Lisan Jansen Lorkeers

Wijkteams benut de gemeenschap

Denk in mensen, denk in samen.
Blog: Yorick van den Berg

Effectiviteit maatschappelijke dienstverlening

Afstudeeronderzoek naar de dienstverlening van Civic Amsterdam. Hoe draagt deze bij aan de zelfredzaamheid van haar klanten?

B&A wint met Welzin en MEE aanbesteding welzijnswerk Amersfoort

Onder de naam Indebuurt033 coördineren wij vanaf 1 januari 2017 het welzijnswerk en alle sociale verbanden, contacten en ondersteuning.

Nauwere samenwerking madi's inzake schuldhulpverlening

Civic Amsterdam is een van de deelnemende organisaties aan het Amsterdamse Programma Schuldhulpverlening.