dossier

+

dienst

thema

nieuws

B&A is uitvoerder MAG Hardinxveld-Giessendam

De Maatschappelijke Agenda (MAG) bestaat uit twee percelen, ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’. Wij hebben beide percelen gegund gekregen. Leny Braks start 8 maart als projectleider vanuit B&A.

Gezondheid en sport in Oosterhout, rekenkameronderzoek

Rekenkamer West-Brabant heeft B&A de opdracht gegund om het gezondheidsbeleid en het sportbeleid in de gemeente Oosterhout te onderzoeken.

Keuzes in rol en positie van de wijkteams. Bent u goed voorbereid op de toekomst?

In dit artikel schetst Yorick van den Berg we welke stappen gemeenten kunnen zetten om te komen tot een succesvolle positionering en rolkeuze van het wijkteam.

Hbo opleiding Ad Sociaal Financiële Dienstverlening geslaagd voor kwaliteitscontrole NVAO

Yentl van Heest was zeer nauw betrokken bij de invulling en ontwikkeling van deze opleiding.

Verbinding, meer uniformiteit en successen in schuldhulpverlening

Rob de Bruijn, teamleider schuldhulpverlening Civic Amsterdam, vertelt over de verbindende werking van het programma Schuldhulpverlening

Behoeften van mantelzorgers in IJsselmonde

We spraken Marjolein de Bruin, teamleider bij PIT 010, over de huidige situatie.

Uitbreiding Convenant Vroeg Eropaf ondertekend door Civic Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft met verschillende partijen de uitbreiding op Convenant Vroeg Eropaf getekend om mensen met schulden sneller en beter helpen.

Een werkdag van junior adviseur Sabine Bernard

Nieuwsgierig naar het leven van een junior adviseur bij B&A? Sabine beschrijft een gemiddelde werkdag.

Blog: Een effectiever pad naar gemeentelijke opschaling

Yorick van den Berg stelt aanpassingen voor op de vijf criteria van het ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’.

Opdracht van Rekenkamercommissie Papendrecht

B&A voert in samenwerking met E&E Advies een onderzoek uit naar het economisch beleid en perspectief van de gemeente Papendrecht.

Afstudeeronderzoek 'Van straat naar strategie'

Kwalitatief onderzoek naar de integrale aanpak jeugdoverlast en criminaliteit door Anouk Visscher.

Samenwerkingsconvenant Samen Noord ondertekend

Negen Amsterdamse welzijnsorganisaties bundelen hun kracht om de komende drie jaar de inwoners van Amsterdam-Noord nog beter van dienst te zijn.

PIT 010 blijft welzijnsaanbieder in IJsselmonde

PIT 010 heeft samen met Antes, Laurens en Middin de definitieve gunning gekregen om in Rotterdam-IJsselmonde het welzijnswerk uit te blijven voeren.

Aftrap nieuw schooljaar 2017/2018

Nieuwe lichting studenten gestart met de minor "werken in het (jeugd)veiligheidsdomein" aan de Hogeschool Leiden.

Zijn we het doel van inburgering uit het oog verloren?

Steeds minder inburgeraars halen het examen. De gemeente weer in de regierol lijkt de ideale oplossing. Maar is dit ook zo?

Afstudeeronderzoek JSP’s Amsterdam

Hoe succesvol zijn de JSP’s in het begeleiden van jongeren naar werk of scholing/stage? Afstudeeronderzoek van Sabine Bernard.

Vernieuwing in dagbesteding

Maak dagbesteding onderdeel van een fijnmazig netwerk van activiteiten en mogelijkheden.
Blog: Yorick van den Berg en Koen de Ridder

Evaluatieonderzoek Traject ‘Bronckhorst heet welkom!

Bronckhorst heeft een integraal traject ontwikkeld gericht op integratie en participatie: ‘Bronckhorst heet welkom!’ B&A evalueerde het traject.

Rekenkameronderzoek subsidiebeleid Beesel

Is het subsidiebeleid van de gemeente Beesel voldoende rechtmatig, doelmatig en doeltreffend vormgegeven?

Publiek debat over Indebuurt033

In Amersfoort vond woensdag 21 juni jl. een debat over Indebuurt033 plaats, georganiseerd door RTV Utrecht en De Stad Amersfoort.

Proeftuin van Holland en B&A starten project

Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers aan dit project kunnen werkervaring opdoen op verschillende gebieden.

Meer Amsterdammers sneller goede schuldhulpverlening

Dat blijkt uit de jaarrapportage Schuldhulpverlening 2016 van de gemeente Amsterdam.

Reductie administratieve lastendruk in de zorg

Omgaan met percepties en vinden van oplossingen. George Breddel (22 graden) en Yorick van den Berg (B&A) ontwikkelden een aanpak om de lastendruk te verminderen.

Van dagbesteding naar 'erop uit' en 'aan de slag'

Normaliseren is het credo.
Blog: Yorick van den Berg en Lisan Jansen Lorkeers

Wijkteams benut de gemeenschap

Denk in mensen, denk in samen.
Blog: Yorick van den Berg

Effectiviteit maatschappelijke dienstverlening

Afstudeeronderzoek naar de dienstverlening van Civic Amsterdam. Hoe draagt deze bij aan de zelfredzaamheid van haar klanten?

B&A wint met Welzin en MEE aanbesteding welzijnswerk Amersfoort

Onder de naam Indebuurt033 coördineren wij vanaf 1 januari 2017 het welzijnswerk en alle sociale verbanden, contacten en ondersteuning.

Nauwere samenwerking madi's inzake schuldhulpverlening

Civic Amsterdam is een van de deelnemende organisaties aan het Amsterdamse Programma Schuldhulpverlening.