dossier

+

dienst

thema

nieuws

Positieve audit van Wmo begeleiding in Amsterdam

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te toetsen, heeft de gemeente Amsterdam de GGD ingeschakeld. Wij zijn blij met het positieve rapport wat wij ontvangen hebben.

B&A is een van de werkgevers van het Sociaal Team en CJG Zeist

Als werkgever zijn wij verantwoordelijk voor opleiding en expertise van de medewerkers in de teams. Ook dragen wij bij aan (inhoudelijke) innovaties in het sociaal domein in Zeist.

B&A stapt over op beveiligd mailen

In mei zijn wij gestart met beveiligd mailen met ZIVVER, een oplossing voor het veilig versturen van berichten via e-mail, chat en file transfer.

Medisch advies in de Wmo, voorkom onduidelijkheid!

De waarde en positie van het medisch advies in de Wmo verdient duidelijkheid bij de betrokken partijen. Er bestaan veel uiteenlopende verwachtingen. Wie beslist over een aanvraag voor een Wmo-voorziening? Blog: Yorick van den Berg

'Domeinoverstijgend samenwerken': het sociaal en veiligheidsdomein in verbinding

Het sociaal- en veiligheidsdomein kunnen elkaar versterken in de aanpak van overlast, in plaats van tegenwerken. Zo verschillend is ieders rol niet! Blog: Anouk Visscher.

Otto Schildknegt, interim veiligheidsmanager bij gemeente Almere

In december is Otto gestart als interim veiligheidsmanager bij gemeente Almere. Hoogste tijd om eens bij te praten over zijn bijdrage aan een veilig Almere.

De toekomst van een lokaal bestuur: doen waar je goed in bent

Neem afscheid van de gemeente als een bestuurslaag die overal dezelfde taken en bevoegdheden heeft. Er is geen jas die iedereen past. Blog: Yorick van den Berg

StuwKR8 officieel van start in Hardinxveld-Giessendam

Leny Braks, projectleider, heeft tijdens een fietstocht kennisgemaakt met professionele organisaties, verenigingen, gemeenschappen en actieve burgers. 'Via die netwerken horen wij wat er leeft en wat er nodig is,‘ vertelt Braks.

Een werkdag van adviseur Koen de Ridder

Nieuwsgierig naar het leven van een adviseur bij B&A? Koen werkt sinds 2016 bij B&A. Na enkele jaren als docent te hebben gewerkt aan de Universiteit van Amsterdam, wilde hij zich graag meer verdiepen in maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein.

Futuro leert studenten theorie toe te passen in de praktijk

Studenten, van de Minor ‘Werken in het (jeugd)veiligheidsdomein’, kunnen bij hun praktijkbegeleiders terecht voor feedback, informatie over het onderwerp van de praktijkopdracht, de doelgroep, netwerkpartners en de werkwijze van Futuro.

Kennismaken met Mathilde Corsten, directeur Wmo begeleiding

Op 1 september 2017 is Mathilde Corsten bij B&A gestart als directeur Wmo begeleiding. Inmiddels bestaat het Wmo-team uit 10 medewerkers en begeleiden zij meer dan 50 cliënten.

B&A is uitvoerder MAG Hardinxveld-Giessendam

De Maatschappelijke Agenda (MAG) bestaat uit twee percelen, ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’. Wij hebben beide percelen gegund gekregen. Leny Braks start 8 maart als projectleider vanuit B&A.

Keuzes in rol en positie van de wijkteams. Bent u goed voorbereid op de toekomst?

In dit artikel schetst Yorick van den Berg welke stappen gemeenten kunnen zetten om te komen tot een succesvolle positionering en rolkeuze van het wijkteam.

Hbo opleiding Ad Sociaal Financiële Dienstverlening geslaagd voor kwaliteitscontrole NVAO

Yentl van Heest was zeer nauw betrokken bij de invulling en ontwikkeling van deze opleiding.

Verbinding, meer uniformiteit en successen in schuldhulpverlening

Rob de Bruijn, teamleider schuldhulpverlening Civic Amsterdam, vertelt over de verbindende werking van het programma Schuldhulpverlening

Behoeften van mantelzorgers in IJsselmonde

We spraken Marjolein de Bruin, teamleider bij PIT 010, over de huidige situatie.

Uitbreiding Convenant Vroeg Eropaf ondertekend door Civic Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft met verschillende partijen de uitbreiding op Convenant Vroeg Eropaf getekend om mensen met schulden sneller en beter helpen.

Een werkdag van junior adviseur Sabine Bernard

Nieuwsgierig naar het leven van een junior adviseur bij B&A? Sabine beschrijft een gemiddelde werkdag.

Blog: Een effectiever pad naar gemeentelijke opschaling

Yorick van den Berg stelt aanpassingen voor op de vijf criteria van het ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’.

Opdracht van Rekenkamercommissie Papendrecht

B&A voert in samenwerking met E&E Advies een onderzoek uit naar het economisch beleid en perspectief van de gemeente Papendrecht.

Afstudeeronderzoek 'Van straat naar strategie'

Kwalitatief onderzoek naar de integrale aanpak jeugdoverlast en criminaliteit door Anouk Visscher.

Samenwerkingsconvenant Samen Noord ondertekend

Negen Amsterdamse welzijnsorganisaties bundelen hun kracht om de komende drie jaar de inwoners van Amsterdam-Noord nog beter van dienst te zijn.

PIT 010 blijft welzijnsaanbieder in IJsselmonde

PIT 010 heeft samen met Antes, Laurens en Middin de definitieve gunning gekregen om in Rotterdam-IJsselmonde het welzijnswerk uit te blijven voeren.

Aftrap nieuw schooljaar 2017/2018

Nieuwe lichting studenten gestart met de minor "werken in het (jeugd)veiligheidsdomein" aan de Hogeschool Leiden.

Zijn we het doel van inburgering uit het oog verloren?

Steeds minder inburgeraars halen het examen. De gemeente weer in de regierol lijkt de ideale oplossing. Maar is dit ook zo?

Afstudeeronderzoek JSP’s Amsterdam

Hoe succesvol zijn de JSP’s in het begeleiden van jongeren naar werk of scholing/stage? Afstudeeronderzoek van Sabine Bernard.

Vernieuwing in dagbesteding

Maak dagbesteding onderdeel van een fijnmazig netwerk van activiteiten en mogelijkheden.
Blog: Yorick van den Berg en Koen de Ridder

Evaluatieonderzoek Traject ‘Bronckhorst heet welkom!

Bronckhorst heeft een integraal traject ontwikkeld gericht op integratie en participatie: ‘Bronckhorst heet welkom!’ B&A evalueerde het traject.

Publiek debat over Indebuurt033

In Amersfoort vond woensdag 21 juni jl. een debat over Indebuurt033 plaats, georganiseerd door RTV Utrecht en De Stad Amersfoort.

Meer Amsterdammers sneller goede schuldhulpverlening

Dat blijkt uit de jaarrapportage Schuldhulpverlening 2016 van de gemeente Amsterdam.

Reductie administratieve lastendruk in de zorg

Omgaan met percepties en vinden van oplossingen. George Breddel (22 graden) en Yorick van den Berg (B&A) ontwikkelden een aanpak om de lastendruk te verminderen.

Van dagbesteding naar 'erop uit' en 'aan de slag'

Normaliseren is het credo.
Blog: Yorick van den Berg en Lisan Jansen Lorkeers

Wijkteams benut de gemeenschap

Denk in mensen, denk in samen.
Blog: Yorick van den Berg

Effectiviteit maatschappelijke dienstverlening

Afstudeeronderzoek naar de dienstverlening van Civic Amsterdam. Hoe draagt deze bij aan de zelfredzaamheid van haar klanten?

B&A wint met Welzin en MEE aanbesteding welzijnswerk Amersfoort

Onder de naam Indebuurt033 coördineren wij vanaf 1 januari 2017 het welzijnswerk en alle sociale verbanden, contacten en ondersteuning.

Nauwere samenwerking madi's inzake schuldhulpverlening

Civic Amsterdam is een van de deelnemende organisaties aan het Amsterdamse Programma Schuldhulpverlening.

De Werkschool en B&A

Reactie op artikel uit NRC 8 oktober 2016