070 30 29 500 info@bagroep.nl

Pit010 NIET MEER ACTIEF, SOL NEEMT OVER

Van 2012 tot en met mei 2022 heeft PIT 010 (onderdeel van B&A) met veel toewijding en enthousiasme het welzijnswerk in Rotterdam IJsselmonde gecoördineerd en uitgevoerd. Ruim 10 jaar zetten actieve bewoners, talloze vrijwilligers, talentvolle stagiaires en professionals zich binnen PIT 010 in voor een sterker IJsselmonde. Op 1 juni 2022 stopte de opdracht en wordt het welzijnswerk in Rotterdam IJsselmonde uitgevoerd door Sol

Naar website van SOL

Bij PIT 010 werkten we altijd vanuit de gedachte dat ‘iedereen ergens goed in is en iets voor de maatschappij kan betekenen’. Altijd met het doel om IJsselmondenaren met hulpvragen te ondersteunen en actief mee te laten doen in de wijk. PIT 010 heeft veel bewoners weten te bedienen; van ouderen en Rotterdammers in kwetsbare situaties tot aan kinderen en jongeren.

Met een gevarieerd activiteiten- en ondersteuningsaanbod heeft PIT 010 veel bereikt. Hieronder volgt een greep uit het aanbod en de successen van de afgelopen jaren:

Verbinding in de wijk

De Huiskamer van de Wijk en de drie Huizen van de Wijk dienden als sociale huiskamer voor veel bewoners. Hier was dagelijks ruimte voor een praatje en een kopje koffie. De deur stond altijd open voor iedereen. De vrijwilligers en medewerkers van PIT 010 waren zichtbaar in de verschillende wijken en attendeerden bewoners op de mogelijkheden om activiteiten bij te wonen of ondersteuning aan te vragen bij (hulp)vragen.

PIT 010 heeft altijd geïnvesteerd in het opzetten van een sterk netwerk van partners in de verschillende wijken in IJsselmonde. PIT 010 sprak regelmatig samen met andere partners over relevante thema’s in de wijken en bovendien waren partners op de hoogte van elkaars aanbod. Het wijknetwerkoverleg is een voorbeeld van een overleg waar verschillende partners (o.a. zorginstellingen, woningcorporaties, wijkteam) bij aansloten. De korte lijnen tussen partners dragen positief bij aan de verbinding in de wijk.

Koningsdag 2022 Grote Hagen
Paasactie 2022

SENIORVRIENDELIJK IJSSELMONDE

Ruim drieduizend ouderen en kwetsbare bewoners zijn door ons team thuis bezocht en indien nodig doorverwezen naar ondersteuning binnen PIT 010 of naar een van onze partners. Samen met de gemeente Rotterdam en andere partners in de wijk heeft PIT 010 bijzondere aandacht gegeven aan de seniorvriendelijke wijk. Dat resulteerde in 2021 in het door PIT 010 geïnitieerde en gecoördineerde Senioren Informatie Punt. Hier ondergaan mensen een medische check, stellen vragen op allerlei gebied en ontmoeten elkaar, delen ervaringen en doen nieuwe kennis op.

Dichterbij werk en elkaar

PIT 010 heeft ruim duizend werkzoekenden succesvol geplaatst en ondersteund als vrijwilliger of mantelzorger. Deze ondersteuning bestond uit een breed en relevant trainingsaanbod, een wekelijks inloopspreekuur en informele bijeenkomsten.

Pannenkoekendag in Huis van de‏ Wijk

JONGEREN EN KINDEREN OP ZUID STAAN NIET ALLEEN

De jongerenwerkers van PIT 010 stonden dicht bij de jeugd door de korte lijnen met scholen. De reguliere en grenzen-stellende jongerenwerkers ondersteunden honderden jongeren individueel bij hun hulpvragen. PIT010 heeft daarnaast de afgelopen jaren een grote rol gespeeld binnen de keten ‘veilig’. Door individuele ondersteuning gericht op het terugkeren en participeren in de maatschappij, is bij veel jongeren (verdere) criminalisering voorkomen. PIT 010 leverde nazorg door de jongeren thuis te bezoeken, ouders te betrekken en met jongeren mee te gaan naar instellingen.

In 2020 startte PIT010 een Jongeren Service Punt waar jongeren terecht kunnen met vragen, bijvoorbeeld op het gebied van stage, werk of opleiding. Tientallen jongeren zijn op een laagdrempelige manier aan een passende baan of opleiding geholpen. In het kader van de doorlopende leerlijn heeft PIT 010 bovendien aan honderden jongeren stageplekken binnen het eigen welzijnswerk aangeboden, van leerlingen/studenten van het speciaal onderwijs tot aan de universiteit. Deze stagiaires ondersteunden onder andere bij het Jongeren Service Punt, het organiseren van activiteiten voor jong en oud en uitvoeren van huisbezoeken (75+ en vroeg signalering).

Eenzame jongeren konden terecht op de Join Us avonden waar zij op speelse manier leerden contacten te leggen en zelfs evenementen konden organiseren voor- en met elkaar.

Voor kinderen tot 12 jaar zijn duizenden activiteiten georganiseerd. Van buitenlessen in de natuur tot voetbaltrainingen, knutselworkshops en dans- en toneellessen.

Sporten voor Kinderen Beverwaard

Grip op geld

PIT010 ondersteunde duizenden Rotterdammers bij het oplossen van schulden en financiële hulpvragen. Daarnaast heeft PIT010 een groot aandeel geleverd bij het ontwikkelen van de Rotterdamse Chatbot Benti. Deze Chatbot is in het leven geroepen voor Rotterdammers met schulden en/of andere geldproblemen en heeft tot doel bewoners sneller in contact te brengen met de juiste organisaties.

In 2021 startten we met de Pilot ‘Netwerkregisseur Armoede en Schulden’. Het resultaat was een stevig netwerk van schulddienstverlening, formele en informele initiatieven op het gebied van armoedebestrijding  en andere financiële dienstverlening voor de bewoners. En zelfs een heuse ‘Meer Doen Met Je Poen’-markt, waar bewoners zich kosteloos konden laten voorlichten en ondersteunen op het gebied van geldzaken.

In het laatste kwartaal van datzelfde jaar startte in Lombardijen een Pilot ‘Integrale aanpak Armoede en Schulden.’ In dit pilotjaar zijn meer dan 100 bewoners geholpen met formulieren om de armoede te bestrijden en bijgestaan op hun weg naar de juiste partners  om hun armoede te verzachten of hun schulden op te lossen, maar heeft een groot deel van hen ook taaltraining of andere ondersteunende training gevolgd.

Praat Rotterdams met me

Ruim duizend bewoners volgden Nederlandse taallessen op de participatiecampus. Van de deelnemers was meer dan 95% anderstalig. Tijdens deze lessen is ook aandacht gegeven aan rekenen en digitale vaardigheden.

Samen voor de wijk

Tientallen vrijwilligers en buurtambassadeurs (actieve buurtbewoners) organiseerden onder begeleiding van PIT 010 activiteiten voor andere buurtbewoners, wat ten goede kwam aan de buurtbetrokkenheid. Er is zelfs een activiteitencommissie ontstaan in een wooncomplex, die nu zelfstandig van alles organiseert voor de complexbewoners.

Voor altijd in ons hart

IJsselmonde en haar bewoners zijn volop in beweging en ontwikkeling. Vol overgave en bevlogenheid gingen wij jaar in jaar uit de uitdaging aan om ons aanbod hierop aan te laten sluiten. Samen hebben we in al die jaren mooie resultaten geboekt. Hier zijn we trots op. Wij gaan het gebied en haar bewoners missen. Zij zitten voor altijd in ons hart!

PIT010 is NIET MEER ACTIEF,  het welzijnswerk in Rotterdam IJsselmonde wordt uitgevoerd door SOL
Naar website van SOL