070 30 29 500 info@bagroep.nl

Uitvoerder van de maatschappelijke agenda

SAMEN VOOR EEN STERKER hARDINXVELD-gIESSENDAM

Een stuwende kracht in Hardinxveld-Giessendam, dat is StuwKR8. Wij verbinden ideeën en initiatieven aan de doelen die in de Maatschappelijke Agenda (MAG) beschreven staan. Samen met onze MAG-partners – inwoners, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en professionele maatschappelijke organisaties – werken we de komende jaren aan een sterkere (lokale) samenleving.

MAG-partners zetten zich onder regie van StuwKR8 in voor prettige wijken waarin mensen met respect voor elkaar samenleven en naar elkaar omzien. Ze stimuleren vrijwilligerswerk en helpen mantelzorgers in balans blijven. Jongeren in de gemeente worden ondersteund in het ontwikkelen van hun talenten. En lekker in je vel zitten is ook een belangrijk thema voor de komende jaren. Zowel fysiek, als geestelijk. Dus initiatieven op het gebied van gezond eten, sporten en bewegen krijgen extra aandacht!

Om de regionale herkenbaarheid te vergroten voert B&A in Hardinxveld – Giessendam de opdracht uit onder de naam StuwKR8.

Onze speerpunten

  • Uitvoerder van de Maatschappelijke Agenda (MAG)
  • Samenleven, mantelzorg, vrijwilligerswerk
  • Sport en bewegen, geestelijke- en lichamelijke gezondheid, opgroeien en ontwikkelen

Meer weten over StuwKR8? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Gerard Nieuwe Weme / Adviseur