070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
28-09-2021

B&A en Thea Hulleman nemen afscheid van elkaar

B&A en Thea Hulleman, bestuurder van B&A, hebben in onderling overleg besloten om afscheid van elkaar te nemen. Thea Hulleman was sinds januari 2021 in dienst bij B&A en heeft zich in de afgelopen maanden met veel energie voor B&A ingezet. Vooral bij de implementatie van de Buurtteams en in de bedrijfsvoering heeft zij belangrijke bijdragen geleverd. 

Echter, B&A staat voor belangrijke vraagstukken: het sociaal domein verandert continue en B&A zal steeds snel moeten inspelen op veranderingen in de markt en de bijbehorende aanbestedingen. Over de richting en wijze waarop bestond verschil van inzicht. Veelvuldig overleg tussen partijen heeft helaas niet geleid tot een gezamenlijk gedragen aanpak. Thea Hulleman deelt deze visie en daarom hebben wij in onderling en goed overleg besloten afscheid van elkaar te nemen.

We danken Thea Hulleman voor haar inzet in de afgelopen maanden voor onze organisatie en wensen haar succes in haar verdere loopbaan. Haar taken worden voorlopig overgenomen door de andere leden van het bestuur, Oscar Papa en Jose ten Kroode, en directeur Cecile Versteegh. B&A concentreert zich nu eerst op het succesvol binnenhalen van de lopende aanbestedingen in Rotterdam. Daarom neemt Bestuur op korte termijn geen besluit over een eventuele opvolging. 

We benadrukken dat het afscheid geen gevolgen heeft voor de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening. Ook voor lopende aanbestedingstrajecten heeft het geen gevolgen.