070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
14-09-2021

‘Buurtverbinding’: Leren en werken in de wijk, mét de wijk

Studenten die zelf contact leggen met kwetsbare bewoners in de wijk, zorg verlenen en bijdragen aan hun welzijn én tegelijk de wijk versterken. Dat is wat we met het project Buurtverbinding doen. In september start weer een nieuwe lichting studenten. Marie Louise Drost, directeur Civic Amsterdam, vertelt er meer over.  

Het project Buurtverbinding is in september 2015 ontwikkeld als antwoord op de vraag naar inhoudelijk betere leer- en werkplekken voor mbo’ers Social Work. Er was – en is nog steeds- behoefte aan plekken die wijkgericht zijn én aansluiten op de vraag in de wijk. Buurtverbinding is een initiatief van het ROC van Amsterdam, ROCTOP, Dock en Civic Amsterdam & het Jongeren Service Punt (beide onderdeel van B&A).

Intussen wordt Buurtverbinding onder verschillende namen uitgevoerd, zogenoemde “Labs”.

Er zijn nu twee gebieden in Amsterdam waar Buurtverbinding draait: ‘LandlustLab’ in West en ‘CivicLab’ in Oost (uitgevoerd door Civic). Het concept is een succes en zal daarom in 2022 uitgebreid worden met Labs in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Noord. En misschien is het project ook voor andere steden een voorbeeld.

Waar student en praktijk elkaar ontmoeten

De Labs zijn echt een samenwerking tussen verschillende partijen. Marie Louise legt uit: “Wanneer er een Lab wordt opgestart, wordt er vanuit Civic een coördinator ingezet die de studenten begeleidt. Het is belangrijk dat ze op verschillende plekken in de wijk bij verschillende doelgroepen kennis opdoen. En daarin worden zij door ons begeleid. De coördinator heeft contact met de organisaties in de wijk waar studenten mee kunnen lopen, zorgt voor een briefing aan het begin van de dag en evalueert de dag met de studenten.

Studenten worden op verschillende manieren bij organisaties ingezet. Samen met deze betrokken partners wordt invulling gegeven aan de werkzaamheden en worden de studenten begeleid. Denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van (eenzame) ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning en gezelschap, of het begeleiden van activiteiten voor kinderen in de wijk. Zo werken zij aanvullend op ons reguliere werk als welzijnsorganisatie.

De docenten van de opleidingen geven ook les in de wijk waardoor het hele programma op de praktijk is afgestemd. Aan de ene kant op de leerbehoefte van de student, en aan de andere kant vanuit de vraag van cliënten en organisaties in de wijk. Studenten worden op die manier goed voorbereid en klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Daarnaast leren ze de organisaties in de wijk al kennen waardoor ze aan hun eigen netwerk bouwen en hun kans op werk vergroten.

Er wordt veel zelfstandigheid en meedenken van de studenten gevraagd waardoor ze leren dat hun mening en bijdrage telt. Bijvangst is dat de docenten van dit project deels lesgeven in de wijk op locatie en daarmee ook hun eigen praktijkkennis opfrissen. En door het goede werk van de studenten verbetert het imago van het mbo, waardoor organisaties vaker kijken of een functie door een mbo’er ingevuld kan worden. In plaats van de vanzelfsprekendheid om op hbo-niveau te werven.”

Buurtbewoners zijn ontzettend blij met de extra hulp die ze krijgen

“Onze bewoners zijn ontzettend blij met de studenten. Ze vinden het leuk dat er zulke jonge, frisse mensen zich voor hen interesseren en inzetten.”

Marie-Louise Drost gaat verder: “Onze bewoners zijn ontzettend blij met de studenten. Ze vinden het leuk dat zulke jonge, frisse mensen zich voor hen interesseren en inzetten. Ze vinden het ook erg prettig dat de studenten veel tijd en ruimte hebben om ze te helpen. Deze studenten zijn immers zo’n 2 dagen per week volledig beschikbaar.

Ik ben dan ook heel trots op dit project. We zien dat studenten hun leerperiode goed bij ons afsluiten, ze gemotiveerd vertrekken, veel hebben geleerd en zelfs een netwerk hebben opgebouwd. Daarnaast hebben ze meer zelfvertrouwen gekregen om zelfstandig te werken. En wellicht nog belangrijker; onze bewoners hebben op een prettige manier begeleiding gekregen.

Buurtverbinding is echt zo’n voorbeeldproject waar we op allerlei niveaus van meerwaarde zijn en aan de vraag tegemoet komen. Van wijkorganisaties, opleiders, studenten en bewoners. En daar doen we het tenslotte voor.”

Elke student in zijn kracht

“Sinds vorig jaar zijn er ook hbo studenten gekoppeld aan Project Buurtverbinding. Door deze koppeling ontstaat ook een mooie kennis en ervaringsoverdracht tussen de studenten onderling. Waar de mbo’er soms sneller een praktische oplossing bedenkt, kan de hbo’er weer meer putten uit theorie. Zo vervalt op natuurlijke wijze de scheiding tussen een ‘hoger’ en ‘lager’ niveau omdat beide type studenten hun eigen kracht en expertise meenemen.

Deze maand start een nieuwe lichting studenten. Zij krijgen eerst een inwerkprogramma waarin ze onder andere meer leren over de sociale kaart. Ze krijgen ook een AVG-training en een rondleiding door de wijk. Tot slot krijgen ze trainingen met basisinformatie om herkennen en signaleren makkelijker te maken. Denk hierbij aan een introductiecursus schuldhulpverlening. De inhoud van dit programma verzorgt Civic samen met haar partners.”

Meetbaar en voelbaar resultaat

Marie-Louise vertelt enthousiast over de resultaten: “Sinds de start van Project Buurtverbinding hebben 126 mbo-studenten van verschillende zorg- en welzijnsopleidingen succesvol het traject bij het Buurtverbindingsproject Landlustlab in Amsterdam West afgerond. Een jaar later is het Civiclab van start gegaan in Amsterdam Oost. Hier hebben tot nu toe 98 studenten van verschillende zorg- en welzijnsopleidingen het traject gevolgd en succesvol afgerond. Daarbij zijn honderden wijkbewoners bereikt met activiteiten, en ondersteund bij individuele zorg. In de betrokken wijken is de betrokkenheid, de bereidheid tot samenwerking en trots op de samen geboekte resultaten significant gestegen. Een project om samen trots op te zijn!”

Meer informatie

Meer weten over het werk van Civic Amsterdam, kijk dan hier www.civicamsterdam.nl

Meer weten over het Project Buurtverbinding? Bekijk dan onze film over het project.

Wilt u meer weten over Buurtverbinding, neem dan contact op met:

Marie-Louise Drost / Directeur Civic Amsterdam en MaDi Diemen