070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
23-06-2021

De gemeente Amsterdam organiseert van 21 juni tot 25 juni de week ‘Seksueel geweld raakt ons allemaal’

De gemeente Amsterdam organiseert van 21 juni tot 25 juni de week ‘Seksueel geweld raakt ons allemaal’. Samen met de GGD en organisaties als het Buurtteam Amsterdam Zuidoost organiseren zij (online) activiteiten voor inwoners en professionals. Hiermee maken zij mensen bewust van seksueel geweld, welke vormen er zijn en vooral wat je als slachtoffer of getuige kunt doen.

De ‘Aandachtfunctionarissen Huiselijk geweld en Kindermishandeling’, kortgezegd AF van het Buurtteam Amsterdam Zuidoost hebben als professionals hun voelsprieten uitstaan. Zij zien dagelijks de effecten van geweld en agressie en vragen iedereen – ook buiten Amsterdam – extra aandacht te hebben voor het onderwerp ‘(huiselijk) geweld en kindermishandeling’.

“Seksueel geweld en seksuele intimidatie vinden overal plaats. Thuis, op school, online en op straat. De term seksueel geweld gebruiken we voor alle seksuele handelingen die iemand gedwongen moet uitvoeren, ondergaan of zien”, legt Willemien Stena maatschappelijk werker bij de Buurtteams uit.

“We zien dat het aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling groeit. Zeker tijdens de afgelopen tijd van Corona hebben we veel problemen gezien. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van onze bewoners te vergroten. En daar zetten we met elkaar de schouders onder!”

“Seksueel geweld en seksuele intimidatie vinden overal plaats. Thuis, op school, online en op straat.”

Bewustwording door aandacht

Willemien vervolgt: “we zien dat er in de media veel aandacht is voor het onderwerp. De NPO documentaire over Gert en Hermien Timmermans die op 20 juni werd uitgezonden is daar een goed voorbeeld van. De documentaire geeft een treffend beeld van de omstandigheden waarin het plaatsvindt en laat zien dat het in alle lagen van de maatschappij voorkomt. Een aanrader om het even terug te kijken. Maar helaas kan deze aandacht nooit groot genoeg zijn. Ieder geval dat we kunnen voorkomen is onze inzet meer dan waard!”

Samenwerking met anderen

“We zetten ons samen met anderen in. In iedere stad zijn er wel organisaties die zich met het onderwerp ‘(Huiselijk) Geweld en Kindermishandeling’ bezighouden. Zo werken wij samen met verschillende stichtingen en kindercoaches. De meeste bieden laagdrempelige hulp. We letten erop dat ze zijn aangesloten bij de meldcodegroep.”

Aanbieden van cursussen/trainingen

“We proberen mensen onder andere bewust te maken door cursussen/ trainingen aan te bieden, zoals ‘Omgaan met Stress’ en de training ‘Sterk voor vrouwen’. Ook informeren wij onze collega’s graag over het thema. En volg ook zelf eens een cursus of webinar, bijvoorbeeld die van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze zijn erg interessant en vind je via: https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/agenda

Meer informatie

Wil je meer weten over onze aanpak? Laat dat vooral weten door een e-mail te sturen naar Willemien Stena: w.stena@buurtteamamsterdamzuidoost.nl


Het buurtteam is de plek in de wijk waar zorg en ondersteuning op een laagdrempelige manier samenkomen voor de Amsterdammer. Buurtteam Amsterdam Zuidoost wordt uitgevoerd door B&A. Meer informatie op www.buurtteamamsterdam.nl/zuidoost.