070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
26-11-2019

Onderzoek naar toekomstbestendige buurthuizen in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft B&A gevraagd om onderzoek te doen naar een toekomstbestendige invulling van de buurthuizen per wijk en dorpskern en wat daarbij nodig is. De gemeente wil een beeld krijgen van de sociaal-maatschappelijke opgaven voor kwetsbare en niet-kwetsbare bewoners per wijk.

Voorbeelden van deze opgaven zijn eenzaamheid onder senioren, lage participatiegraad onder bewoners en overlastgevende jongeren. En, welke rol kunnen de buurthuizen hierbij spelen, met bijvoorbeeld het organiseren van passende ontmoetingsactiviteiten? Daarnaast wil de gemeente graag weten hoe zij de besturen van de buurthuizen kan ondersteunen en welke financieringsvorm het beste daarbij past.

Onderzoekopzet

Voor dit onderzoek gaan we in gesprek met:

Vervolgens organiseren we werksessies waarin we het opgavenprofiel presenteren aan het bestuur van de buurthuizen en de gemeente. Hierin vertalen we de opgaven naar de toekomstige rol en naar passende activiteiten. Hiermee zal de toekomstige rol beter aansluiten bij de vraag en behoefte van de wijk of dorpskern.

Alle bevindingen brengen we samen in een adviesrapport per buurthuis, met een financierings- en bestuursmodel op maat. We verwachten deze rapporten eind januari 2020 aan te bieden aan de gemeente Roosendaal.

Sabine Bernard vertelt graag meer over dit onderzoek.

Meer weten over dit onderzoek? Stel je vraag aan: