070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
06-02-2020

Rekenkameronderzoek preventief jeugdbeleid en transformatie jeugdzorg

Gemeente De Ronde Venen

In mei 2019 gaf de Rekenkamercommissie van gemeente De Ronde Venen B&A de opdracht om twee verschillende onderzoeken te doen:

De centrale hoofdvraag was: ‘Waar staat de gemeente Ronde Venen ten aanzien van de transformatie van de jeugdhulp en realisatie van de beoogde doelen en wat betekent dit voor het beleid?’

De centrale hoofdvraag was: ‘Op welke wijze wordt in de gemeente De Ronde Venen ingezet op preventie in het jeugdbeleid?’.

focus op toegang tot de jeugdzorg

De Rekenkamercommissie vroeg ons te onderzoeken waar gemeente De Ronde Venen staat ten aanzien van de transformatie van de jeugdhulp en realisatie van de beoogde doelen, en wat dit betekent voor het beleid. Wij hebben daarbij onder andere gekeken naar de doelstellingen die de gemeente geformuleerd heeft en welke voorwaarden en afspraken gemaakt zijn om die doelen te bereiken. De focus lag op de toegang tot de jeugdzorg: wat gebeurt er vanaf het moment dat iemand belt met een hulpvraag tot aan het moment dat diegene daadwerkelijk zorg toegekend krijgt vanuit de gemeente?

vroegtijdige en preventieve inzet

Daarnaast is een belangrijk doel van de Jeugdwet het zoveel mogelijk voorkomen van (zware) vormen van jeugdhulp, door vroegtijdige en preventieve inzet van ondersteuning en zorg. De Rekenkamercommissie wil met het onderzoek naar het preventief jeugdbeleid beter inzicht krijgen in hoe de gemeente De Ronde Venen meer en/of efficiënter kan inzetten op preventie. De nadruk in ons onderzoek lag op het beleid, de organisatie en de samenwerking in jeugdpreventie.

Om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van de organisatie van jeugdhulp in gemeente De Ronde Venen hebben we zowel binnen zorg, als binnen welzijn gesproken met de wethouders, betrokken beleidsambtenaren en vertegenwoordigers in het werkveld.

Conclusies en aanbevelingen

Onze conclusies en aanbevelingen hebben we binnen het frame van de beleidscyclus geplaatst, namelijk het proces op: de doelen, strategie, uitvoering en resultaten. Op  26 november 2019 hebben wij beide onderzoeken gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Presentatie aan de gemeenteraad door Bouchra Dibi en Oscar Papa

Op dinsdag 17 december 2019 heeft de gemeenteraad beide voorstellen unaniem aangenomen.  

Beide rapporten zijn hier te vinden:

Meer weten over dit onderzoek? Stel je vraag aan: