070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
02-08-2021

Samenwerken in de wijk met de sociale basis. Hoe ziet dat er uit?

Onze lokale organisaties werken vaak nauw samen met organisaties in de wijk om bewoners beter te kunnen bereiken en ondersteunen. Buurtteam Amsterdam Zuidoost brengt een aantal samenwerkingen in beeld met een reeks video’s uit de serie ‘VOOR ELKAAR in de wijk’.

Hieronder de eerste twee video’s uit deze reeks.

1. GIZZO & Buurtteam Amsterdam Zuidoost

GIZZO, Georganiseerde Informele Zorg Zuidoost, is een netwerk van meerdere georganiseerde informele zorg organisaties in Zuidoost. Ook het buurtteam is onderdeel van GIZZO. De organisaties die in GIZZO deelnemen, zoeken de verbinding met elkaar en de sociale basis om de hulpvragen van bewoners zo goed mogelijk te koppelen aan de juiste ondersteuning. Dat kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn in een buurthuis, 1-op-1 contact in de thuissituatie, spreekuren in de buurtwerkkamers en laagdrempelige hulp door een buurman. Wieke Hengeveld (Markant), Floor de boer (Regenbooggroep), beide trekkers van GIZZO, en Juanita van Schoonhoven van het Buurtteam vertellen hoe de samenwerking er in de praktijk uitziet.

2. Mi na Mi & Buurtteam Amsterdam zuidoost

Mi na Mi ondersteunt bewoners in de omgeving Amsterdamse Poort, organiseert praatgroepen en wandelgroepen en maakt lastige thema’s bespreekbaar. Als professionele hulp nodig blijkt, adviseert Mi na Mi om in gesprek te gaan met maatschappelijk werk. Om de drempel tot hulp zo laag mogelijk te maken, houdt Vincent elke dinsdag spreekuur bij Mi na Mi waarbij hij mensen ondersteunt met allerlei verschillende soorten vragen rondom geld, eenzaamheid, huisvesting en meer. Doordat het spreekuur in de eigen buurt is, bij een vertrouwde en veilige plek, wordt de stap naar formele hulp sneller gezet. Sieglien Emanuel, oprichtster van Mi na Mi en Vincent Burger van het Buurtteam vertellen over hun nauwe samenwerking.

 


Het buurtteam is de plek in de wijk waar zorg en ondersteuning op een laagdrempelige manier samenkomen voor de Amsterdammer. Buurtteam Amsterdam Zuidoost wordt uitgevoerd door B&A. Meer informatie >