070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
31-03-2021

Start onderzoek naar de uitvoering van de Wmo in Ede

Vanaf 1 april starten de adviseurs van B&A met een onderzoek naar de uitvoering van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de gemeente Ede. In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente – die de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur beoordeelt- zal B&A het gevoerde bestuur van de gemeente onder de loep nemen.

Op 1 januari 2015 is de gemeente met de Wmo verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Deze decentralisatie was omvangrijk en met dit onderzoek beoordeelt B&A of de afgesproken doelen zijn behaald, of dat binnen het afgesproken budget is gebeurd en of het beleid van de gemeente voldoet aan de wettelijke kaders en regelgeving.     

Hiervoor doet B&A een grondige analyse van verschillende documenten, houdt interviews met bestuurders, ambtenaren, uitvoerders én bewoners. Tevens vindt er een sessie plaats met de gemeenteraad. Het onderzoek moet voor 1 juli zijn afgerond.

Meer weten over onderzoek naar de uitvoering van de Wmo? Vraag het aan:

Gerard Nieuwe Weme / Adviseur