070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
11-10-2019

Nieuws

Taalambassadeurs helpen Civic Amsterdam met website

Civic Amsterdam streeft ernaar om haar communicatie richting buurtbewoners in eenvoudig Nederlands (B1 niveau) te doen. Maar hoe doe je dat? Vrijdag 6 september jl. organiseerde Civic een speciale taalbijeenkomst.

Dicky, Fatiha, Hadiya, Lorette en Paméla, allemaal enthousiaste taalambassadeurs van Stichting ABC, gaven hierin feedback op de website van Civic Amsterdam. Daarbij keken de taalambassadeurs niet alleen naar het taalgebruik, maar ook in hoeverre informatie makkelijk vindbaar is. Alle vijf hebben in het verleden moeite gehad (en hebben in beperkte mate nog steeds moeite) met de Nederlandse taal en digitale vaardigheden.  

“Het was een super leerzame bijeenkomst. Een website kan er heel mooi uit zien, maar bereiken we er ook ons doel mee? Dat bleek dus helaas niet altijd het geval.”

Mijntje Zaat, communicatieadviseur van Civic Amsterdam vertelt dat sommige feedback als een kleine verrassing kwam. “Het was bijvoorbeeld niet voor iedereen uit de groep makkelijk om onze contactgegevens te vinden. Ook waren een aantal menuknoppen niet duidelijk. Het leuke aan digitale middelen is dat je ze vrij makkelijk direct kunt aanpassen. We hebben al een aantal aanpassingen doorgevoerd, maar dit is natuurlijk een doorlopend proces. Het is nooit klaar.”

Hank Gronheid, contactpersoon Taalambassadeurs ABC N-H, voegt hier aan toe: “Heldere taal? Ja graag! Een tekort aan basisvaardigheden kan leiden tot het gevoel buiten gesloten te zijn. Het kan leiden tot een tekort aan gezondheidsvaardigheden, dat betekent moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Het kan ook leiden tot problemen bij het begeleiden van de kinderen, problemen op het werk, financiële problemen, problemen met het wonen en nog veel meer. Kortom het gevoel niet helemaal mee te tellen in de geletterde digitale wereld van deze tijd. De Taalambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen en vertellen als vrijwilliger hun verhaal. Graag denken zij mee over een toegankelijke wereld voor iedereen.”

Taalakkoord

Civic Amsterdam heeft op 7 september 2018 het Amsterdamse Taalakkoord ondertekend. Door het ondertekenen van dit akkoord spreken bedrijven en uitvoerende organisaties af gezamenlijk op te trekken om de taalvaardigheid van Amsterdammers te vergroten.

Er zijn ongeveer 150.000 laaggeletterde Amsterdammers. Dat betekent dat ongeveer één op de zes Amsterdammers niet goed kan lezen, schrijven, rekenen of met computers omgaan.  

Civic Amsterdam wordt uitgevoerd door B&A.