070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
21-09-2023

Client ervaringsonderzoek als verbetermiddel

Onze adviseurs delen graag hun visie en inzichten op het stelsel van de jeugdzorg en de jeugdbescherming.

B&A heeft in een twintigtal gemeenten onderzoek gedaan naar de jeugdzorg. In dit veld blijven actualiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden. Graag delen wij onze indrukken en ideeën met u. In onze serie: Jeugdzorg: krijg het stelsel uit de knoop kunt u via artikelen onze bevindingen volgen.

Alle gemeenten voeren jaarlijks verplicht een cliënt ervaringsonderzoek uit. Dit vastgestelde format leidt bijna nooit tot verdere ontwikkelingen en verbeteringen in de uitvoering. Dit omdat de gemeenten vaak tevreden zijn bij ongeveer gelijkblijvende scores. In een tiental gemeenten hebben wij een casusonderzoek uitgevoerd, hierin zetten wij altijd de vraag centraal: Wat zou je iemand die met de zelfde vragen zit toewensen als het gaat om goede hulp bij opvoeden en opgroeien? Dit doen wij vanuit de methodiek appreciative inquiry, waar we dus kijken wat iemand vanuit de ervaring van zijn traject een ander met vergelijkbare problemen of vragen toewenst.


doelgroep draagt bij aan verbeterplan

Uit ons casusonderzoek blijkt bij verschillende gemeenten dat directe cliënt ervaringen concretere verbeterpunten afgeven. Zo komt in meerdere gemeenten vaak bij het casusonderzoek naar voren dat in de 18-/18+ jongeren aan hun lot over worden gelaten. Hiervoor hebben vaak de jongeren zelf ook ideeën hoe dit beter zou kunnen, wat leidt tot een concreet verbeterplan.


laat jongeren zelf onderzoek doen

Wat kan je dan nu als gemeente doen? Betrek directe cliënt ervaringen in je leer en verbetercyclus, maar zorg dat dit niet de usual suspects zijn. Doe dit door ervaringsdeskundigen toe te voegen aan je netwerk, door een jaarlijks casusonderzoek of door jongeren zelf een eigen onderzoek te laten doen in hun gemeente.

Ben je geïnteresseerd geraakt in onze onderzoeken en wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Yorick van den Berg, manager advies.

Yorick van den Berg / manager advies