070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
08-12-2023

Het woud van regelingen

Onze adviseurs delen graag hun visie en inzichten op de gemeentelijke aanpak van de groeiende armoede onder bewoners.

B&A heeft onderzoek gedaan naar hoe gemeenten omgaan met de aanpak van de groeiende armoede onder bewoners. Vaak zijn er veel regelingen waar bewoners gebruik van kunnen maken, maar lijken ze de weg daarnaartoe niet goed te vinden. B&A bracht in kaart hoe dat komt, en wat daar aan gedaan zou kunnen worden.

Gemeenten benaderen bewoners meestal niet op individueel niveau maar wachten veelal tot inwoners met een vraag komen. Vervolgens benaderen zij deze vraag dan vanuit het gemeentelijke operationele systeem. Zij kijken daarmee niet eerst naar de leefwereld maar benaderen inwoners vanuit de gemeentelijke systeemwereld. De gemeente wacht tot dus tot de bewoners naar hen toe komen; zij werken niet op een outreachende manier.


bekijk de situatie vanuit het perspectief van de bewoner

Vanuit deze gemeentelijke systeemwereld kijken gemeenten naar specifieke vragen en de deeloplossingen die daarbij horen zoals leergeld, toeslagen, kinderopvangtoeslag en geld voor computers en andere zaken ter ondersteuning van een opleiding. Het probleem zit hem in dat gemeenten geen totaalaanpak hanteren waardoor de stress van de bewoners wordt weggenomen. Het perspectief is dat van de gemeente zelf, niet van de bewoner.

Het nadeel van de gehanteerde deeloplossingen is dat deze bewerkelijk zijn. De mensen die al in de stress zitten zijn vaak het overzicht kwijt. Hierdoor kunnen zij vaak de financiële middelen die deze toeslagen bieden niet bij elkaar schrapen. Wij zien dat bewoners meer gebaat zijn bij een instantie kapitaal waardoor zij zich deze deeloplossingen eigen kunnen maken. Voor bewoners is het huidige landschap een woud van regelingen.


integrale outreachende aanpak is de sleutel

Gemeenten hanteren geen persoonlijke benadering. Vanuit onze expertise stellen wij dat het beter zou zijn om bewoners integraal te benaderen. Per bewoner kijken wat deze nodig heeft. Hiervoor is inzet van personeel nodig. Zij moeten op een outreachende manier te werk gaan; de integrale aanpak. De medewerkers die met bewoners in gesprek zijn, vanuit de verschillende regelingen, kijken niet integraal naar bewoners tijdens deze gesprekken. Zij benaderen hen vanuit hun eigen regeling en kunnen ook geen totaaloplossing bieden.


kan de gemeente een totaaloplossing bieden?

Wij zien dat sommige gemeenten beginnen met het inzetten van deze aanpak. Enkele gemeenten werken zelfs met het afkopen van schulden. Het is ook voor de meeste gemeenten niet mogelijk om deze aanpak te hanteren. De gemeentelijke budgetten kunnen niet ontschot worden van de bestaande regelingen. Wij zien dat het vaak een politieke beslissing is van gemeenten om deze integrale aanpak wel of niet toe te passen.


verwijder stressfactoren

Als B&A adviseren wij gemeenten om stressfactoren te verwijderen zodat bewoners hun overzicht terug kunnen vinden. Daarnaast zal altijd een groep blijven bestaan die niet voor zichzelf kan zorgen. De gemeente moet deze groep tijdig en kwalitatief goed ondersteunen en dit blijven doen. Deze groep moet altijd in beeld zijn. Om de echte stress weg te halen moet een gemeente aan schuldsanering doen. Het woud van regelingen helpt hier niet bij. Als gemeente moet je de schulden van bewoners kunnen dragen en vervolgens begeleiding bieden.