070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
12-06-2023

Jongeren aan het woord

Onze adviseurs delen graag hun bevindingen naar aanleiding van casusonderzoek waar de volgende vraag centraal stond: Wat zou je iemand die met dezelfde vragen zit toewensen als het gaat om goede hulp bij opvoeden en opgroeien?

B&A heeft in een twintigtal gemeenten onderzoek gedaan naar de jeugdzorg. In dit veld blijven actualiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden. Graag delen wij onze indrukken en ideeën met u. In onze serie: Jeugdzorg: krijg het stelsel uit de knoop kunt u via artikelen onze bevindingen volgen.

Alle gemeenten voeren jaarlijks verplicht een cliënt ervaringsonderzoek uit. Dit vastgestelde format leidt in de uitvoering bijna nooit tot verdere ontwikkelingen en verbeteringen. Dit omdat de gemeenten vaak tevreden zijn bij ongeveer gelijkblijvende scores. In een tiental gemeenten hebben wij een casusonderzoek uitgevoerd waarbij wij de volgende vraag centraal stelden: Wat zou je iemand die met dezelfde vragen zit toewensen als het gaat om goede hulp bij opvoeden en opgroeien? Dit doen wij vanuit de methodiek appreciative inquiry; we kijken wat iemand vanuit de ervaring van zijn traject een ander met vergelijkbare problemen of vragen toewenst.


concrete verbeterplannen

Uit onze casusonderzoeken blijkt bij verschillende gemeenten dat directe clientervaringen concretere verbeterpunten afgeven, dan het reguliere cliënt ervaringsonderzoek. In meerdere gemeenten komt vaak bij het onderzoek naar voren dat jongeren in de categorie 18-/18+ aan hun lot worden overgelaten. Zij hebben daarentegen vaak zelf al ideeën hoe het beleid beter zou kunnen, wat leidt tot een concreet verbeterplan.


Voeg ervaringsdeskundigen aan je netwerk toe

Wat kan je dan nu als gemeente doen? Betrek directe clientervaringen in je leer en verbetercyclus, maar zorg dat dit niet de usual suspects zijn. Doe dit door ervaringsdeskundigen toe te voegen aan je netwerk, door een jaarlijks casusonderzoek of door jongeren zelf een eigen onderzoek te laten doen in hun gemeente.

Ben je geïnteresseerd geraakt in onze onderzoeken en wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Yorick van den Berg, manager advies.

Yorick van den Berg / manager advies