070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
05-01-2021

Meekijken met
Clark, Sami & Clide

Grenzenstellend jongerencoaches, PIT 010 (Rotterdam IJsselmonde)

In de rubriek ‘Meekijken met …’ kijken we mee met de werkzaamheden van onze professionals om je een goed beeld te geven van hun dagelijkse activiteiten. Dit keer kijken we mee met Clark, Sami & Clide, sinds oktober 2020 grenzenstellend jongerencoaches bij welzijnsaanbieder PIT 010 in Rotterdam IJsselmonde.

een korte voorstelronde

Foto VLNR: Clark, Sami & Clide

Mijn naam is Clark, ik ben 27 jaar oud, geboren en getogen in Rotterdam-Zuid. Naast mijn werk vind ik het geweldig om muziek te maken, hiphop in het bijzonder. Verder kan ik erg genieten van de frisse lucht en de natuur. Je kunt daarom wel stellen dat ik vaker buiten, dan binnen te vinden ben!”

“Ik ben Sami, ik ben 31 en ik woon in Feijenoord. Ik ben geboren in Tunesië en rond mijn vijfde naar Nederland verhuisd. Ik zou mezelf omschrijven als een optimistisch en sportief persoon. Ik heb veel interesses en hobby’s waaronder zelfverdedigingssport! Naast mijn eigen topsportcarrière geef ik daar ook les in, daar heb ik de smaak te pakken gekregen om jongeren te kunnen begeleiden naar een hoger niveau.”

“Mijn naam is Clide, ik ben 51 en sta ook bekend als Main-C. Ik ben lid geweest van de ‘Rollin 200 Main Triad Crip Gang’. Ik ben daarin nu niet meer actief, ik houd me niet meer bezig met gangactiviteiten, dat heb ik in het verleden meer dan 10 jaar gedaan. Ik representeer ‘Main Triad’ nu op een andere manier: ik probeer jongeren met mijn ervaringen in te laten zien hoe f*cked up de straat is. Dat de enige juiste weg naar een goede toekomst, de weg via scholing is. En dat het zeker niet via de straat is. Ik gebruik mijn eigen levensverhaal met die boodschap in gastlessen al sinds 2014 als ervaringsdeskundige, maar vanaf nu ook in mijn rol als grenzenstellend jongerencoach. Met mijn verhaal probeer ik jongeren in te laten zien, dat stoppen met het straatleven uitdagend is. Echter, met de juiste mensen om je heen mogelijk is.”

Het beste uit iedereen halen

Jongerenwerk kennen we al een tijd: de jongerencoaches van PIT 010 zijn bekende gezichten in IJsselmonde. Ze focussen zich op talentontwikkeling, wat vooral betekent dat zij proberen het beste uit iedereen te halen. Maar: altijd sámen met jongeren. Wat is leuk, wat is leerzaam en wat mist er nog in de wijk? De jongerenwerkers organiseren toffe activiteiten voor jongeren tussen de 15 en 27 jaar, ondersteunen bij school, werk of stage en helpen bij het uitwerken van nieuwe ideeën voor de wijk.

Grenzenstellend jongerenwerk

Het Albeda Startcollege en PIT 010 werken al jaren samen, de jongerenwerkers geven voorlichtingen, of gaan mee naar belangrijke gesprekken wanneer zij een leerling van het Albeda Startcollege ondersteunen. Het ‘grenzenstellend jongerenwerk’, is een uitbreiding van die samenwerking waarbij ook het thuisfront wordt betrokken. De grenzenstellend jongerenwerkers stellen grenzen en maken de studenten bewust van hun gedrag, geven inzicht in hun acties en laten zien wat dit met henzelf en met anderen doet. Maar vooral ook bieden zij alternatieven door begeleiding en training zodat studenten leren om andere keuzes te maken die bijdragen aan groei en ontwikkeling en ook hun lerend vermogen vergroot. De nadruk ligt op talent en het ontwikkelen hiervan. 

Sami: “Wij werken outreachend, zijn zichtbaar op school, begeleiden de jongeren individueel en gaan daarnaast ook op huisbezoek om ouders te betrekken. Door deze driehoek: school, het thuisfront en de jongerenwerker wordt het inzichtelijk of er nog meer hulp nodig is in het gezin.”

Een luisterend oor

Clide vult hem aan: “Onze primaire taak is het coachen & begeleiden van jongeren, maar we zijn er niet alleen om hen de goede richting op te sturen. Ik zie mezelf ook echt als luisterend oor voor de student(en), ons contact met de studenten is heel laagdrempelig. Als een mentor bezorgd is over een student bijvoorbeeld, dan kan ik een ‘vinger-aan-de-pols-huisbezoek’ afleggen.

Naast jongeren staan

Tot slot vult Clark zijn collega’s aan: “Grenzenstellend jongerenwerk klinkt alsof we politieagentje gaan spelen, ‘tot hier en niet verder’. Dat is het natuurlijk niet. We willen zichtbaar zijn voor jongeren, laten zien dat we náást hen staan, ook juist luisteren naar waar zij zélf behoefte aan hebben. Wat speelt er op school, maar ook daarbuiten: wat speelt er op straat, maar ook wat speelt er thuis? We hopen jongeren met eventuele problemen hierdoor eerder te kunnen bijstaan, of als het even kan zelfs al te tackelen voordat het echt problemen zijn.”


Grenzenstellend jongerencoaches
Clark Hiwat: c.hiwat@pit010.nl, Sami Antar: s.antar@pit010.nl en Clide O’Brien: c.obrien@pit010.nl 


PIT 010 voert het welzijnswerk uit in Rotterdam IJsselmonde. Actieve bewoners, talloze vrijwilligers, talentvolle stagiair(e)s en professionals werken hier samen aan een sterker IJsselmonde voor jong en oud. PIT 010 wordt uitgevoerd door B&A.

> Meer over PIT 010 of neem een kijkje op www.pit010.nl