070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

Bibliotheek Lerend netwerk SZW

Het Lerend Netwerk Intensieve Begeleiding Bijstandsgerechtigden heeft als doel kennisuitwisseling tussen de deelnemende gemeenten en het toepassen van deze kennis om te komen tot een verbetering van de (eigen) uitvoeringspraktijk. Het lerend netwerk focust zich op de doelgroepen werkgevers, vrouwen en jongeren. Hieronder vind je onze online bibliotheek met onderzoeksrapporten, handreikingen en andere relevante documentatie. De bibliotheek wordt regelmatig aangevuld met nieuwe documenten. Alle in de bibliotheek aanwezige documenten zijn te downloaden en zijn gesorteerd van ‘Hoe het allemaal begon’ tot de thema’s werkgevers, vrouwen en jongeren.

Hoe het allemaal begon

Het programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA) onderzoekt in acht pilots wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren. Deze acht pilots richten zich op loopbaanmomenten waarop zij achterstand oplopen op de arbeidsmarkt.

VIA-pilots langdurig bijstandsgerechtigden

Gemeenten hebben verschillende thema’s aangedragen ter verdieping of ter uitwisseling. Het ontstaan van het Lerend Netwerk Intensieve Begeleiding Bijstandsgerechtigden is direct terug te voeren naar de onderstaande 5 VIA-pilots (uitgevoerd door de gemeenten Enschede, Leiden, Nijmegen en Amsterdam) en de behoefte om een verdiepende slag te maken op de langdurig bijstandsgerechtigden met (een niet-westerse) migratieachtergrond:

Handreikingen voor werkgevers

Veel gemeenten willen kennis halen of kennis brengen op dit thema. Veel good practices op het thema werkgevers: o.a. in de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Utrecht, Almere en Sittard-Geleen. Hoe bereiden we werkgevers voor? De onderstaande handreikingen voor werkgevers staan vol met tips voor werkgevers met betrekking tot gezondheid, gelijke kansen en interventies voor behoud en doorstroom:

Vrouwen

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen over het algemeen zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt en relatief zijn oververtegenwoordigd in de sociale zekerheid, met name in de bijstand. De kans om als vrouw uit de bijstand te geraken is kleiner dan voor mannen. Gemeenten willen met name kennis halen op het thema vrouwen. Er worden nog relatief weinig projecten gedraaid specifiek gericht op vrouwen. Een paar gemeenten hebben projecten voor vrouwen die zij als succesvol bestempelen, zoals Sittard-Geleen, Utrecht, Almere en Den Haag.

Jongeren

Gemeenten draaien al veel projecten specifiek gericht op jongeren. Het thema jongeren wordt het meest genoemd als thema waar de deelnemende gemeenten kennis willen toepassen.

Wat werkt voor ondernemende migranten?

De link hieronder verwijst naar een rapport dat gaat over de ervaringen van ondernemende migranten en vluchtelingen met recht en praktijk. Wat werkt, en wat werkt niet, voor ondernemende migranten?

Andere gerelateerde documenten met het lerend netwerk

Meer weten over Lerend Netwerk Intensieve Begeleiding?

Pieter van Schie / adviseur

Gerard Nieuwe Weme / Adviseur