070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

Herstelacademie

Een plek voor mensen die na een ontwrichtende ervaring met ondersteuning zelf aan hun herstel werken.

Naar Brits voorbeeld introduceerde B&A LAB bij PIT 010 in samenwerking met GGZ-zorgaanbieder Antes de Herstelacademie in Rotterdam. In Rotterdam IJsselmonde creëerden wij in een Huis van de Wijk een plek voor mensen die na een ontwrichtende ervaring met ondersteuning zelf aan hun herstel werken.

Laagdrempelig, zonder een indicatie en in een Huis van de Wijk. Mensen die na herstel van een psychiatrische ziekte weer zelfstandig hun leven moeten oppakken of wier leven bijvoorbeeld na verlies van een dierbare of na een burn-out in een draaikolk veranderde, ontmoeten en begeleiden elkaar hier.

Omdat de ondersteuning op de Herstelacademie deels komt van ervaringsdeskundigen, aangevuld met coaching, training en begeleiding, groeit iedereen. Degene met een acute hulpvraag, maar ook de ervaringsdeskundige die zelfvertrouwen opbouwt door anderen bij te staan. De deelnemer is hulpvrager én hulpbieder en dat definieert de kracht van de Herstelacademie.

PIT 010 is onderdeel van B&A.

Meer over PIT 010

Meer weten over de Herstelacademie? Ik hoor het graag.

Pieter van Schie / adviseur