nieuws

Selecteer dienst arrow down
Selecteer werkveld arrow down

B&A Wmo begeleiding Amsterdam-Oost is verhuisd naar nieuwe locatie

De nieuwe locatie aan de Soembawastraat werd op donderdag 23 mei op feestelijke wijze officieel in gebruik genomen met een open-huis-borrel voor netwerkpartners van samenwerkende organisaties, collega’s en andere geïnteresseerden.

Uitstekende resultaten Civic Amsterdam op gebied van Schuldhulpverlening

“Ik ben hartstikke trots op ons team. Dit is ons beste resultaat ooit en laat zien dat onze werkwijze ook daadwerkelijk vruchten afwerpt", aldus Rob de Bruijn, teamleider schuldhulpverlening en sociaal raadslieden Civic Amsterdam.

Rody & Wmo begeleiding: Started from the bottom & now I’m here

B&A biedt, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), begeleiding aan cliënten op verschillende leefgebieden als gezond­heid, dagritme en postzaken. Rody (25) werkte bijna 1,5 jaar samen met zijn Wmo begeleider Valérie van der Meule en maakte in die periode grote stappen.

Amersfoort & Indebuurt033 kleuren oranje!

Afgelopen weekend kleurde heel regio Amersfoort oranje ter ere van Koningsdag. De Koninklijke Familie wandelde een route door de stad langs allerlei activiteiten en ontmoetingen. Onze Amersfoortse collega’s van Indebuurt033 mochten ook een stukje bijdragen aan deze bijzondere dag.

Wmo begeleiding in H4 gemeenten

Sinds 1 januari bieden wij ook Wmo begeleiding aan in de H4 gemeenten: Delft, Midden Delfland, Rijswijk en Westland. Onze Wmo begeleiders Theo Wildschut en Raymond Visser bieden ondersteuning aan cliënten van 18 jaar en ouder op het gebied van persoonlijk en sociaal functioneren, financiën en dagbesteding.

Opinie: Hand in hand, geen woorden maar daden!

Mijn droom is dat zorgorganisaties en woningcorporaties voor meer clubhuizen of huiskamers van de wijk gaan zorgen in de wijken waar ze actief zijn. Daar zijn hun huurders en cliënten toch ook mee gediend? Wie pakt de handschoen op! Opinie: Oscar Papa

Opinie:
Dag tegen racisme

Racisme is in onze hedendaagse ‘tolerante’ samenleving nog steeds aan de orde van de dag. Alleen van gedaante veranderd. Dit vraagt volgens Demet Akpinar en Sabine Bernard om een andere aanpak: bewustwording en agendering van onderop en leiderschap en omarming van bovenaf.

Onderzoek naar toedracht Victoriebrug Alkmaar

B&A heeft voor de gemeente Alkmaar onderzoek gedaan naar de feiten rondom de Victoriebrug, een nieuwe fietsbrug. Deze brug is door problemen gesloten, hetgeen aanleiding was om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de aanleg van de brug.

Mooie resultaten in het eerste jaar StuwKR8

“Het is fijn om terug te zien dat we gezien worden als verbinder. Dat is exact de rol die wij voor ogen hebben, het faciliteren en stimuleren van samenwerkingen en initiatieven. En met de aanbevelingen gaan we in dit nieuwe jaar hard aan de slag”, aldus Leny Braks, projectleider StuwKR8.

Subsidie Indebuurt033 voortgezet

Indebuurt033 krijgt tot en met 2021 subsidie van de gemeente Amersfoort om de sociale basisinfrastructuur (SBI) verder te versterken. We zijn trots op de goede beoordeling en alles wat Indebuurt033 samen met vele betrokken inwoners, vrijwilligers, partnerorganisaties en uiteraard de gemeente heeft bereikt.

Opinie:
Cultuursensitief werken: een belangrijke voorwaarde om te komen tot inclusie

Geen aansluiting vinden bij cliënten betekent iemand niet kunnen helpen met alle gevolgen van dien. Daarom is cultuursensitief werken een belangrijke voorwaarde om te komen tot toegankelijkheid en inclusie. Dat kan echt!

B&A trotse partner van OSCAM

B&A is sinds begin dit jaar trotse partner van het Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM) in Amsterdam-Zuidoost. OSCAM draagt bij aan de ontwikkeling van vernieuwende museale ideeën en inzichten voor de Bijlmer en is representatief voor het veelkleurige publiek.

Geslaagde praktijkdag Erasmus studenten

De studenten hadden in januari een Internationale week van Gezondheid, waarin de invloed van cultuur en sociale omgeving op de gezondheid van mensen centraal staat. Deze praktijkdag is georganiseerd zodat de studenten daadwerkelijk in gesprek konden gaan met bijvoorbeeld mensen met een andere culturele achtergrond.

Een werkdag van Rob Ramsey, senior adviseur

Rob heeft ruime ervaring in verschillende sectoren, zowel privaat als publiek, en met zijn kennis van het sociaal domein helpt hij gemeenten een stap vooruit in de transformatie. Rob werkt aan meerdere opdrachten tegelijkertijd. Hij vertelt hier over zijn werkdag.

Opinie:
Weg met het Calimero-imago

Oscar Papa neemt u mee in het dynamische domein van welzijn en zorg. Bedoeld om te prikkelen en het gesprek aan te gaan. Deze keer over de waarde van sociaal werk (welzijn) als wijkregisseur in relatie tot de zorg.

Erasmus studenten doen praktijkkennis op bij PIT 010

Op vrijdag 11 januari brengen ruim 100 studenten Gezondheidswetenschappen van de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) een bezoek aan sociaal werkorganisatie PIT 010. De studenten maken kennis met cliënten van PIT 010 en gaan ’s middags op huisbezoek bij mensen in IJsselmonde.

Een werkdag van Leny Braks, projectleider StuwKR8

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft een Maatschappelijke Agenda opgesteld met doelen waaraan inwoners, verenigingen en organisaties de komende jaren werken. Leny heeft als taak om een overkoepelend plan te maken, samenwerking te stimuleren en initiatieven aan te jagen.

Opinie: Sociaal werk speelt 'hoofdveld' en geen 'voorliggend veld'

Oscar Papa neemt u mee in het domein van welzijn en zorg. Bedoeld om te prikkelen en het gesprek aan te gaan. Deze keer een oproep aan gemeenten, onze opdrachtgever, om ons speelveld te ‘promoveren’.

Inspiratiemiddag voor intensieve jongerencoaches

‘Een middag gevuld met interessante invalshoeken en inspirerende workshops waar jongerencoaches uit alle delen van Rotterdam met elkaar ervaringen konden uitwisselen.’ Chanel Hoogendoorn - jongerencoach Futuro

Jubileum: Civic 10 jaar actief in Amsterdam

‘Wij zouden nooit zoveel kunnen betekenen voor de bewoners van Amsterdam zonder de ondersteuning en inzet van onze vrijwilligers’, aldus Bertine Spijkers, directeur Civic Amsterdam.

Evaluatie subsidieregeling leefbaarheid en bewonersparticipatie

In 2013 heeft een evaluatie van deze regeling plaatsgevonden. Het is nu 2018 en dus een logisch moment om de regeling te evalueren. B&A is uitgekozen om dit onderzoek te doen!

EVALUATIE INNOVATIESUBSIDIE GEMEENTE BRONCKHORST

De mogelijkheid om subsidie aan te vragen uit deze regeling loopt per 1 januari 2019 af en de gemeente is nieuwsgierig naar de resultaten. Leuk, dat wij dit onderzoek mogen doen!

B&A Wmo begeleiding in beeld | Arnhem

In deze video vertellen Susan Pelskamp, Wmo begeleider, en Erna, cliënt, over wat deze begeleiding voor Erna betekent. B&A biedt Wmo begeleiding in heel Nederland.

Gezamenlijke huisvesting jongeren en statushouders

Annemiek Kroone van Civic Amsterdam was betrokken als sociaal werker bij deze succesvolle woonpilot in Amsterdam-Oost waar Nederlandse jongeren en statushouders onder één dak wonen.

Een werkdag van Yorick van den Berg, adviseur

Yorick is sinds 2005 actief als adviseur bij B&A. Naast zijn betrokkenheid bij meerdere opdrachten op het vlak van met name de Wmo en jeugdzorg voor gemeenten, provincies, ministeries en welzijnsorganisaties stuurt hij het team van adviseurs bij B&A aan.

Bestrijden laaggeletterdheid met Amsterdams Taalakkoord

Tijdens de Week van de Alfabetisering hebben 23 organisaties, waaronder Civic Amsterdam het Amsterdams Taalakkoord ondertekend.

Het doorbreken van handelingsverlegenheid: nazorg loont

Jaarlijks keren ongeveer 30.000 ex-gedetineerden terug in de samenleving. Goede nazorg loont. Opinie: Koen de Ridder

Cultuursensitief werken in de jeugdzorg: een must

Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat jongeren met een niet-westerse achtergrond sneller en beter worden geholpen? Opinie: Bouchra Dibi

Meekijken met twee stagiares bij onze adviesafdeling

Zowel bij onze adviesafdeling als bij verschillende uitvoeringsorganisaties is altijd wel een stagiair(e) te vinden. Kijk mee met Rosa Duijvendak en Noor van der Weegen.

Een werkdag van senior adviseur Demet Akpinar

Demet is actief als adviseur op het gebied van Werk en Particpatie en is interim teamleider van de Participatie- en Vrijwilligerscampus van Indebuurt033.

Presentatie onderzoek economisch beleid en perspectief Papendrecht

Maandag 18 juni zijn de resultaten toegelicht aan de gemeenteraad. Met een leuke inhoudelijke discussie is het rapport positief ontvangen.

Studenten opleiden tot sociaal schulddienstverleners

Yentl van Heest, adviseur, is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de opleiding Associate degree Sociaal Financiële Dienstverlening en geeft zelf ook les.

Wmo begeleiding nu ook in Capelle aan den IJssel

Onze Wmo begeleider Valérie van der Meule ondersteunt sinds mei 2018 cliënten vanaf 18 jaar op verschillende leefgebieden.

Ongemakkelijke onderzoeksonderwerpen rekenkamers: van bijvangst naar hoofdvangst

Kunnen rekenkamers ook het meer ‘zachte’ onderwerp van bestuurs- en werkcultuur bij de kop pakken? Opiniestuk: Yorick van den Berg

Positieve audit van Wmo begeleiding in Amsterdam

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te toetsen, heeft de gemeente Amsterdam de GGD ingeschakeld. Wij zijn blij met het positieve rapport wat wij ontvangen hebben.

Aanpak jeugd en veiligheid en rekenkamers

Het is tijd om het ‘ter discussie stellen’ ook toe te passen op de aanpak jeugd en veiligheid en rekenkamers. Opinie: Otto Schildknegt

B&A stapt over op beveiligd mailen

In mei zijn wij gestart met beveiligd mailen met ZIVVER, een oplossing voor het veilig versturen van berichten via e-mail, chat en file transfer.

Een werkdag van senior adviseur Nane Akpa

Nane Akpa is sinds 2008 actief als adviseur op het gebied van jeugd en veiligheid. Als interim projectleider en adviseur heeft zij ervaring bij verschillende gemeenten, ook is zij verantwoordelijk voor de jongerencoaching bij Futuro.

Medisch advies in de Wmo, voorkom onduidelijkheid!

De waarde en positie van het medisch advies in de Wmo verdient duidelijkheid bij de betrokken partijen. Er bestaan veel uiteenlopende verwachtingen. Wie beslist over een aanvraag voor een Wmo-voorziening? Opinie: Yorick van den Berg

'Domeinoverstijgend samenwerken': het sociaal en veiligheidsdomein in verbinding

Het sociaal- en veiligheidsdomein kunnen elkaar versterken in de aanpak van overlast, in plaats van tegenwerken. Zo verschillend is ieders rol niet! Opinie: Anouk Visscher.

De toekomst van een lokaal bestuur: doen waar je goed in bent

Neem afscheid van de gemeente als een bestuurslaag die overal dezelfde taken en bevoegdheden heeft. Er is geen jas die iedereen past. Opinie: Yorick van den Berg

StuwKR8 officieel van start in Hardinxveld-Giessendam

Leny Braks, projectleider, heeft tijdens een fietstocht kennisgemaakt met organisaties, verenigingen, gemeenschappen en actieve burgers. 'Via die netwerken horen wij wat er leeft en wat er nodig is.‘

Een werkdag van adviseur Koen de Ridder

Koen werkt sinds 2016 bij B&A. Na enkele jaren als docent te hebben gewerkt aan de Universiteit van Amsterdam, wilde hij zich graag meer verdiepen in maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein.

Futuro leert studenten theorie toe te passen in de praktijk

Studenten, van de Minor ‘Werken in het (jeugd)veiligheidsdomein’, kunnen bij hun praktijkbegeleiders terecht voor feedback, informatie over het onderwerp van de praktijkopdracht, de doelgroep, netwerkpartners en de werkwijze van Futuro.

Kennismaken met Mathilde Corsten, directeur Wmo begeleiding

Op 1 september 2017 is Mathilde Corsten bij B&A gestart als directeur Wmo begeleiding. Inmiddels bestaat het Wmo-team uit 10 medewerkers en begeleiden zij meer dan 50 cliënten.

B&A is uitvoerder MAG Hardinxveld-Giessendam

De Maatschappelijke Agenda (MAG) bestaat uit twee percelen, ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’. Wij hebben beide percelen gegund gekregen. Leny Braks start 8 maart als projectleider vanuit B&A.

Keuzes in rol en positie van de wijkteams. Bent u goed voorbereid op de toekomst?

In dit artikel schetst Yorick van den Berg welke stappen gemeenten kunnen zetten om te komen tot een succesvolle positionering en rolkeuze van het wijkteam.

Hbo opleiding Ad Sociaal Financiële Dienstverlening geslaagd voor kwaliteitscontrole NVAO

Yentl van Heest was zeer nauw betrokken bij de invulling en ontwikkeling van deze opleiding.

Verbinding, meer uniformiteit en successen in schuldhulpverlening

Rob de Bruijn, teamleider schuldhulpverlening Civic Amsterdam, vertelt over de verbindende werking van het programma Schuldhulpverlening

Behoeften van mantelzorgers in IJsselmonde

We spraken Marjolein de Bruin, teamleider bij PIT 010, over de huidige situatie.

Uitbreiding Convenant Vroeg Eropaf ondertekend door Civic Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft met verschillende partijen de uitbreiding op Convenant Vroeg Eropaf getekend om mensen met schulden sneller en beter helpen.

Een werkdag van junior adviseur Sabine Bernard

Nieuwsgierig naar het leven van een junior adviseur bij B&A? Sabine beschrijft een gemiddelde werkdag.

Opinie: Een effectiever pad naar gemeentelijke opschaling

Yorick van den Berg stelt aanpassingen voor op de vijf criteria van het ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’.

Afstudeeronderzoek 'Van straat naar strategie'

Kwalitatief onderzoek naar de integrale aanpak jeugdoverlast en criminaliteit door Anouk Visscher.

Samenwerkingsconvenant Samen Noord ondertekend

Negen Amsterdamse welzijnsorganisaties bundelen hun kracht om de komende drie jaar de inwoners van Amsterdam-Noord nog beter van dienst te zijn.

PIT 010 blijft welzijnsaanbieder in IJsselmonde

PIT 010 heeft samen met Antes, Laurens en Middin de definitieve gunning gekregen om in Rotterdam-IJsselmonde het welzijnswerk uit te blijven voeren.

Zijn we het doel van inburgering uit het oog verloren?

Steeds minder inburgeraars halen het examen. De gemeente weer in de regierol lijkt de ideale oplossing. Maar is dit ook zo? Opiniestuk.

Afstudeeronderzoek JSP’s Amsterdam

Hoe succesvol zijn de JSP’s in het begeleiden van jongeren naar werk of scholing/stage? Afstudeeronderzoek van Sabine Bernard.

Vernieuwing in dagbesteding

Maak dagbesteding onderdeel van een fijnmazig netwerk van activiteiten en mogelijkheden.
Opinie: Yorick van den Berg en Koen de Ridder

Rekenkameronderzoek subsidiebeleid Beesel

Is het subsidiebeleid van de gemeente Beesel voldoende rechtmatig, doelmatig en doeltreffend vormgegeven?

Publiek debat over Indebuurt033

In Amersfoort vond woensdag 21 juni jl. een debat over Indebuurt033 plaats, georganiseerd door RTV Utrecht en De Stad Amersfoort.

Meer Amsterdammers sneller goede schuldhulpverlening

Dat blijkt uit de jaarrapportage Schuldhulpverlening 2016 van de gemeente Amsterdam.

Reductie administratieve lastendruk in de zorg

Omgaan met percepties en vinden van oplossingen. George Breddel (22 graden) en Yorick van den Berg (B&A) ontwikkelden een aanpak om de lastendruk te verminderen.

Van dagbesteding naar 'erop uit' en 'aan de slag'

Normaliseren is het credo. Blog: Yorick van den Berg

Minor Werken in het (jeugd)veiligheidsdomein

Futuro werkt samen met de opleiding Toegepaste Psychologie van Hogeschool Leiden met als doel verbinding te leggen tussen onderwijs en praktijk.

Wijkteams benut de gemeenschap

Denk in mensen, denk in samen.
Opinie: Yorick van den Berg

Effectiviteit maatschappelijke dienstverlening

Afstudeeronderzoek naar de dienstverlening van Civic Amsterdam. Hoe draagt deze bij aan de zelfredzaamheid van haar klanten?

B&A wint met Welzin en MEE aanbesteding welzijnswerk Amersfoort

Onder de naam Indebuurt033 coördineren wij vanaf 1 januari 2017 het welzijnswerk en alle sociale verbanden, contacten en ondersteuning.

Nauwere samenwerking madi's inzake schuldhulpverlening

Civic Amsterdam is een van de deelnemende organisaties aan het Amsterdamse Programma Schuldhulpverlening.

De Werkschool en B&A

Reactie op artikel uit NRC 8 oktober 2016

Deense delegatie bezoekt POZO

POZO ontving een delegatie leden van de Deense vakbond FOA om het werkveld en de werkwijze van POZO te laten zien.

Tientallen bewonersinitiatieven ondersteund door POZO

In totaal zijn 80 initiatieven ingediend en goedgekeurd, waarvan POZO er 50 heeft geworven.